BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogowski Mateusz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Produkty geoturystyczne Sudetów jako unikatowa oferta regionu
Geotourist Products of the Sudetes Mountains as Unique Offers of the International Region
Źródło
Studia Periegetica, 2014, nr 2(12), s. 93-107, rys., bibliogr. 37 poz.
Tytuł własny numeru
Turystyka i rekreacja w przestrzeni miast i regionów = Tourism and Recreation of Cities and Regions
Słowa kluczowe
Oferta turystyczna, Produkt turystyczny, Geologia
Touring offer, Tourist product, Geology
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Sudety
Abstrakt
Geoturystyka jako nowa forma turystyki wiąże się ze specyficznymi motywacjami turystów, związanymi z przeżyciami estetycznymi i poznawczymi, które są podstawą przygotowania odpowiedniej oferty turystycznej. Sudety wraz z Przedgórzem stanowią najbardziej złożony pod względem budowy geologicznej region w Polsce, dzięki czemu posiadają duży potencjał geoturystyczny. Badania w tym zakresie pozwalają wyróżnić regiony mogące pełnić istotną rolę w tworzeniu produktu geoturystycznego. Podejmowane są też różnorodne inicjatywy umożliwiające rozwój geoturystyki (np. stowarzyszenia, ścieżki edukacyjne, trasy podziemne, atlasy i mapy, przewodniki, ośrodki edukacyjne oraz geopark). Celem artykułu jest przedstawienie rzeczywistych i potencjalnych produktów geoturystycznych Sudetów, składających się na jego unikatową ofertę.(abstrakt oryginalny)

Geotourism is a new form of tourism associated with geovalues and aesthetic experience. The Sudetes Mountain region has a large geotourist potential because of being the most disparate geological structure in Poland. It is essential to realize a complete diagnosis of the geotourist potential within this region. Different kinds of operations were created in the region: associations, educational footpaths, underground paths, maps, guides, educational centres, and geoparks. The aim of this paper is to present the development of geotourism in the Sudetes Mountains and the initiatives which can bring an international cluster of tourist products along the PolishCzech borderland.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atlas Georóżnorodność i geoturystyczne atrakcje Karkonoskiego Parku Narodowego i otuliny (2011), Jelenia Góra: Karkonoski Park Narodowy.
 2. Čech S., Gawlikowska E. (1999), Góry Stołowe mapa geologiczno-turystyczna, Warszawa - Praga: Państwowy Instytut Geologiczny, Český Geologický Ústav.
 3. Cwojdziński S., Kozdrój W. (2007), Sudety. Przewodnik geoturystyczny, Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny.
 4. Dowling R.K., Newsome D. (2008), Geotourism a global activity, w: Global Geotourism Perspectives, red. R.K. Dowling, D. Newsome, Oxford: Goodfellow Publishers.
 5. Gawlikowska E., Opletal M. (1997), Masyw Śnieżnika: Mapa geologiczno-turystyczna w skali 1:50000, Warszawa - Praga: Państwowy Instytut Geologiczny, Český Geologický Ústav.
 6. Geopark Broumovsko, http://geopark.broumovsko.cz/seznam [15.05.2014].
 7. Geopark Vnitrosudetská pánev Vižňov, www.skola.mezimesti.cz/305-geopark-viznov/ [30.09.2014].
 8. Geoparky na území ČR, www.geology.cz/narodnigeoparky#krkonose [30.03.2014].
 9. Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczno-turystyczny (2013),red. E. Gawlikowska, Warszawa - Praga: PLAN, Państwowy Instytut Geologiczny, Česka Geologická Služba, www.geostrada.eu [30.03.2014].
 10. Geotourism for sustainable development (2008), red. A. Mogessie, A. Asrat, M. Demissie, Oslo.
 11. Góralewicz-Drozdowska M., Gruszka I., Rogowski M. (2013), Storytelling at visitor attractions of Lower Silesia as a tourist product, w: Rola turystyki w gospodarce regionu red. J. Wyrzykowski. Wrocław: Wyższa szkoła Handlowa we Wrocławiu.
 12. Ihnatowicz A., Koźma J., Wajsprych B. (2011), Wałbrzyski Obszar Geoturystyczny - inwentaryzacja geotopów dla potrzeb promocji geoturystyki, Przegląd Geologiczny, t. 59, nr 11: 722-751.
 13. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. (2010), Produkt turystyczny - pomysł, organizacja, zarządzanie, Warszawa: PWE.
 14. Knapik R. (2008), Przewodnik geoturystyczny po Karkonoskim Parku Narodowym, Jelenia Góra: Karkonoski Park Narodowy.
 15. Knapik R., Jała Z., Sobczyk A., Migoń P., Aleksandrowski P., Szuszkiewicz A., Krąpiec M., Madej S., Krakowski K. (2014), Inwentaryzacja i waloryzacja geostanowisk Karkonoskiego Parku Narodowego i jego otuliny oraz wykonanie mapy geologicznej tego obszaru,www.mos.gov.pl/g2/big/2010_09/e38c6e5ddc05a09a1105cc45ab1ea85d. pdf [30.03.2014].
 16. Knapik R., Migoń P. (2010), Karkonoski Park Narodowy z otuliną jako geopark krajowy, Przegląd Geologiczny, t. 58, nr 11: 1065-1108.
 17. Kowalczyk A., Kulczyk S., Duda-Gromada K. (2010), Przyrodnicze aspekty turystyki zrównoważonej, w: Turystyka zrównoważona, red. A. Kowalczyk, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 18. Lwóweckie Lato Agatowe, www.lla.lwowekslaski.pl/strona-1-Lwoweckie_Lato_Agatowe.html [30.03.2014].
 19. Mazurkiewicz L. (2002), Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, Warszawa: PWE.
 20. Migoń P. (2012), Geoturystyka, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 21. Mika M. (2007), Charakterystyka wybranych form turystyki, w: Turystyka, red. W. Kurek, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 22. Mika M., Faracik R. (2007), Międzynarodowy ruch turystyczny, w: Turystyka, red. W. Kurek, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 23. Osadczuk A., Osadczuk K. (2008), Szanse i perspektywy rozwoju geoturystyki jako nowej formy postrzegania obiektów przyrody nieożywionej i poznawania zjawisk naturalnych, w: Problemy turystyki i rekreacji, red. M. Dutkowski, Szczecin: Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego.
 24. Pijet-Migoń E., Migoń P. (2009), Projekt "W krainie wygasłych w wulkanów" szansą dla rozwoju turystyki zrównoważonej na Pogórzu Kaczawskim, w: Rola turystyki w gospodarce regionu, t. II: Usługi turystyczne jako podstawa gospodarki turystycznej, red. J. Marak, J. Wyrzykowski, Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa.
 25. Podziemne trasy turystyczne, www.podziemia.pl/ [30.03.2014].
 26. Polskie Bractwo Kopaczy Złota, www.pbkz.pl/index.php?option=com_content&view= article&id=47&Itemid=56 [30.03.2014].
 27. Partnerstwo Kaczawskie Kraina Wygasłych Wulkanów, www.gorykaczawskie.pl/pl/onas [30.03.2014].
 28. Pulinowa M.Z. (2006), Ścieżka skalnej rzeźby w Górach Stołowych, Kudowa-Zdrój: Park Narodowy Gór Stołowych.
 29. Rogowski M., Bronowicki S., Machnicka M. (2013), Atrakcyjność turystyczna geostanowisk Geoparku Kakonosze, Studia Periegetica, nr 2(10): 109-126.
 30. Rogowski M., Łach J. (2014), Ocena krajobrazu jako narzędzie unikania konfliktu w jego turystycznym użytkowaniu na przykładzie Gminy Głuchołazy, w: Studia krajobrazowe, t. 4B: Krajobraz jako nośnik idei, ujęcie analityczne, red. K. Kołodziejczyk, D. Chyliń- ska, A. Zaręba, Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 31. Správa jeskyní České republiky, www.caves.cz/?lang=cz [30.03.2014].
 32. Staszek W. (2014), Wybrane geostanowiska na terenie Dolnego Śląska jako czynnik rozwoju geoturystyki, w: Studia krajobrazowe, t. 4B: Krajobraz jako nośnik idei, ujęcie analityczne, red. K. Kołodziejczyk, D. Chylińska, A. Zaręba, Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 33. Stara Kopalnia, Centrum Nauki i Sztuki, www.starakopalnia.pl/ [30.09.2014].
 34. Stuczyński M. (2008), Przyrodnicze i kulturowo-społeczne aspekty geoturystyki, w: W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, red. M. Kaźmierczak, Poznań: AWF w Poznaniu.
 35. Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie, www.villagreta.pl/galeria/sudecka-zagroda- -edukacyjna/ [30.09.2014].
 36. Wojewoda J. (2011), Geoatrakcje Gór Stołowych. Przewodnik geologiczny po Parku Narodowym Gór Stołowych, Wrocław: Park Narodowy Gór Stołowych.
 37. Villa Greta, Poszukiwanie minerałów, Geoturystyka, www.villagreta.pl/noclegi-dolny- -slask/poszukiwanie-mineralow-geoturystyka/ [30.09.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-9262
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu