BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Halagarda Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Kowa-Halagarda Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Wybrane właściwości opakowań z polietylenu niskiej gęstości przeznaczonych do zamrażania żywności
Selected Properities of Low-Density Polyethylene Freezer Bags
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2015, nr 2, s. 34-42, tab., rys., bibliogr. 26 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Wytrzymałość materiałów, Opakowania, Opakowania produktów spożywczych, Badanie opakowań, Badanie jakości
Strength of materials, Packaging, Food packaging, Packaging study, Quality research
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Opakowaniem najczęściej wykorzystywanym do przechowywania mrożonych produktów żywnościowych są torebki z tworzyw sztucznych. Od ich właściwości zależeć może jakość przechowywanego wyrobu. Zbyt niskie parametry wytrzymałościowe opakowania mogą się bowiem przyczynić do jego uszkodzenia i w konsekwencji doprowadzić do zanieczyszczenia produktu lub zmian jego jakości. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników badań wybranych parametrów fizycznych worków wykonanych z polietylenu niskiej gęstości przeznaczonych do mrożenia żywności. Materiał badawczy obejmował 6 próbek opakowań, które były przechowywane przez 6 miesięcy w temperaturze 255 K. Po każdym miesiącu badań analizowano obciążenie i naprężenie zrywające próbek w kierunku maszynowym bez zgrzewu i ze zgrzewem. Wyniki badań dowodzą, że analizowany materiał badawczy istotnie różni się między sobą właściwościami wytrzymałościowymi. Niemniej jednak nie zauważono istotnych zmian badanych parametrów w trakcie przechowywania. (abstrakt oryginalny)

Plastic bags are the most frequently used packaging for freezing food. Quality of the stored product may depend on their properties. Too low strength parameters of the packaging may in fact contribute to its damage and, consequently, lead to the contamination of the product or change in its quality. The purpose of this study is to present the results of low density polyethylene freezer bags chosen physical parameters analysis. The experimental material consisted of 6 packaging samples that were stored for 6 months at a temperature of 255 K. After each month of the research tensile strength and load at break for vertical and vertical with seal direction were analyzed. The results show that the analyzed material differs significantly regarding strength properties. However, no significant changes in the parameters during storage were observed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Assman K., Czaja-Jagielska N. (2011) Porównanie wybranych właściwości tradycyjnych i biodegradowalnych folii opakowaniowych stosowanych do pakowania żywności mrożonej. Towaroznawstwo w kształtowaniu jakości i cech prozdrowotnych żywności. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 205, 255-263.
 2. Bohdan M. (2007) Wpływ opakowań na bezpieczeństwo żywności. Przemysł Spożywczy, 2, 24-27.
 3. Czerniawski B., Michniewicz J. (1998) Opakowania żywności. Agro Food Technology, Czeladź.
 4. Cleland A.C. (1996) Package design for refrigerated food: The need for multidisciplinary project teams. Trends Food Sci. Tech., 8, 269-271.
 5. Czerniawski B. (2005) Rynek folii PE w kraju na tle krajowego i europejskiego rynku folii giętkich. Opakowania, 6, 6-11.
 6. Czerwińska D. (2005) Zamrożona wygoda. Przegląd Gastronomiczny, 1, 8-9.
 7. Goff H.D. (1992) Low-temperature stability and the glassy state in frozen foods. Food Res. Int., 25, 317-325.
 8. Grabowska B., Królicki Z. (2005) Propozycja materiału opakowaniowego dla mrożonek. Przemysł Spożywczy, 9, 26-29.
 9. Gruda Z., Postolski J. (1999) Zamrażanie żywności. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 10. Halagarda M., Kowa K., Cichoń Z. (2012) The quality of low-density polyethylene freezer bags available on the Polish market, [w:] Merli R. (red.): Technology and Innovation for a Sustainable Future: a Commodity Science Perspective. Rome.
 11. Kenawi, M.A. (1994) Evaluation of some packaging materials and treatments on some properties of beef during frozen storage. Food Chemistry, 51, 69-74.
 12. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. (2004) Towaroznawstwo żywności. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 13. Korzeniowski A., Czaja N. (2005) Ocena właściwości wytrzymałościowych proekologicznych materiałów opakowaniowych Ecolean. Opakowania, 12, 16-17.
 14. Kości słoniowe zostały rzucone (2007), Packag. Pol., 5: 44-50.
 15. Martins R.C., Almeida M.G., Silva C.L.M. (2004) The effect of home storage conditions and packaging materials on the quality of frozen green beans. Int. J. Refrig., 27, 850-861.
 16. Michniewicz J. (2001) Niektóre aspekty doboru opakowań jednostkowych do pakowania żywności. Opakowania, 9, 16-20.
 17. Mieliwodzka M. (2006) Giętkie folie w opakowaniach żywności. Przemysł Spożywczy, 8, 90-104.
 18. PN-C-89258-1:1997. Tworzywa sztuczne. Folie opakowaniowe. Metody badań.
 19. PN-C-89258-2:1997. Tworzywa sztuczne. Folie opakowaniowe. Folia z polietylenu małej gęstości.
 20. PN-EN 14867:2005. Opakowania. Torebki z tworzywa sztucznego do zamrażania. Wymagania i metody badań.
 21. PN-EN ISO 527-1:1998. Plastics. Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu. Zasady ogólne.
 22. PN-ISO 4593:1999. Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie grubości metodą skaningu mechanicznego.
 23. Polak E. (2007) Utrwalanie żywności metodą zamrażania lub chłodzenia. Chłodnictwo, 3, 42-43.
 24. Polak, E., Ćwiertniewski K., Egierski K. (2004) Jakość żywieniowa wybranych grup mrożonych produktów warzywnych. Przem. Spożywczy, 9, 45-46.
 25. Saldanha, T., Bragagnolo N. (2006) Relation between types of packaging, frozen storage and grilling on cholesterol and fatty acids oxidation in Atlanitc hake fillets (Merluccius hubbsi). Food Chemistry, 106, 619-627.
 26. Walecka E. (2010) Właściwości tworzyw sztucznych stosowanych w produkcji opakowań. Opakowania, 6, 12-13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu