BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gralak Łukasz (Poznań University of Economics, Poland), Wieczorek Daria (Poznań University of Economics, Poland), Wybieralska Katarzyna (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Analysis of the Content of Antioxidant Compounds in Selected Functional Beverages
Analiza zawartości związków antyutleniających obecnych w wybranych napojach funkcjonalnych
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2015, nr 2, s. 48-55, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Żywność funkcjonalna, Właściwości zdrowotne produktu, Aktywność przeciwutleniająca, Badania wyrobów, Suplement diety
Functional food, Health properties of the product, Antioxidant activity, Product research, Diet supplement
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Zadaniem przeprowadzonych badań było sprawdzenie, czy napoje funkcjonalne spożywane głównie w celu stymulowania organizmu i pobudzania go do lepszej efektywności w warunkach wysiłku fizycznego i psychicznego, mogą być także dobrym źródłem związków o właściwościach antyutleniających. Z szerokiej rynkowej oferty produktów wybrano po trzy z gatunku napojów: izotonicznych, energetyzujących oraz typu health & wellness. Badano obecność związków fenolowych ogółem oraz oznaczono aktywność przeciwutleniającą z wykorzystaniem rodnika DPPH. Na podstawie doświadczeń stwierdzono, że niektóre z wybranych napojów funkcjonalnych wzbogacone są związkami zwiększającymi ich zdrowotne działanie (przeciwutleniającymi), jednakże ich zawartość w produkcie jest nieznaczna. Należy przypuszczać, że wzbogacenie składu o polifenole pozwoli na lepszą suplementację diety wśród osób regularnie spożywających napoje funkcjonalne różnego typu. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the study was to determine whether functional beverages, which are consumed mainly in order to stimulate the body in the conditions of physical and mental effort, can also be a good source of antioxidant compounds. Three beverages of each type: isotonic, energy and health and wellness, were selected from the wide range of products available on the market. The presence of the total phenolic compounds was investigated and antioxidant activity was determined using the DPPH method. Based on the tests, it has been found that some of the selected functional drinks are enriched with compounds which increase their health-promoting properties (antioxidants), but their presence in the products is negligible. It must be assumed that enriching the composition with polyphenols will allow for a better diet supplementation among people who regularly consume different types of functional beverages. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bichler A., Swenson A., Harris M.A. (2006) A combination of caffeine and taurine has not effect on short term memory but induces changes in heart rate and mean arterial blood pressure, Amino Acids, 31, 471-476.
 2. Gawęcki J. (2002) Żywność nowej generacji a racjonalne żywienie, Żywność Nauka Technologia Jakość, 4, 5-17.
 3. Harrington S. (2008) The role of sugar-sweetened beverage consumption in adolescent obesity, a review of the literature, Journal of School Nursing, 24 (1), 3-12.
 4. Heckman M. A., Sherry, K., De Mejia E. G. (2010) Energy Drinks: An assessment of their market size, consumer demographics, ingredient profile, functionality, and regulations in the United States, Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 9 (3), 303-317.
 5. Iyadurai S.J., Chung S.S. (2007) New-onset seizures in adults: possible association with consumption of popular energy drinks, Epilepsy & Behavior, 10 (3), 504-508.
 6. Kodłubański T. (2009) Nowa energia z żywności, Agro Trendy, 18 (125), 24-26.
 7. Maisuthisakul P., Suttajit M., Pongsawatmanit R. (2007) Assessment of phenolic content and free radical-scavenging capacity of some Thai indigenous plants, Food Chemistry, 100, 1409-1418.
 8. Meng C.C., Jalil A.M.M., Ismail A. (2009) Phenolic and the obromine contents of commercial dark, milk and white chocolates on the Malaysian market, Molecules, 14 (1), 200-209.
 9. Miśniakiewicz M., Cichoń Z. (2012) Napoje funkcjonalne w żywieniu mieszkańców południowo-wschodniej Polski - analiza preferencji konsumenckich i kierunki rozwoju rynku, w: Zieliński R., Żuchowski J. (red.), Wybrane aspekty jakości żywności, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom.
 10. Reissig C.J., Strain E.C., Griffiths R.R. (2009) Caffeinated energy drinks a growing problem, Drug Alcohol Depend, 99, 1-10.
 11. Rój A., Stasiuk E., Dorsz B. (2011) Ocena popularności napojów energetyzujących wśród młodzieży regularnie uprawiającej sport, Bromatologia i Chemia Toksykolo-giczna, XLIV (3), 1019-1022.
 12. Semeniuk W. (2011) Spożywanie napojów energetyzujących wśród studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Problemy Higieny i Epidemiologii, 92 (4), 965-968.
 13. Smit H.J., Cotton J.R., Hughes S.C., Rogers P.J. (2004) Mood and cognitive performance effects of "energy" drink constituents: caffeine, glucose and carbonation, Nutritional Neuroscience, 7, 127-139.
 14. Waszkiewicz-Robak B. (2008) Napoje funkcjonalne - trendy oraz składniki o ukierunkowanym działaniu zdrowotnym, Agro Przemysł, 5, 71-75.
 15. Worrall B.B., Phillips C.D., Henderson K.K. (2005) Herbal energy drinks, phenylpropanoid compounds, and cerebral vasculopathy. Neurology, 65, 1137-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu