BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gadomska-Lila Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński), Rudawska Aleksandra (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Niedopasowanie : dysfunkcja czy szansa na rozwój organizacji?
Misalignment : dysfunction or chance for organizational development?
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2014, nr 4 (34), s. 103-117, rys., tab., bibliogr. 40 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Zachowania organizacyjne, Psychologia organizacji, Niedopasowanie organizacyjne
Organisational behaviour, Psychology of organisation, Organisational misalignment
Uwagi
summ.
Abstrakt
W warunkach dynamicznych zmian otoczenia organizacje poszukują różnych sposobów na zdobycie przewagi konkurencyjnej - od optymalnego dopasowania do zmian w otoczeniu po celowe kreowanie niedopasowania. Każda z tych opcji niesie określone konsekwencje, widoczne zarówno w postawach i zachowaniach pracowników oraz ich indywidualnych wynikach, jak też w wynikach finansowych i rynkowych zatrudniających ich organizacji. W opracowaniu dokonano analizy przyczyn i konsekwencji niedopasowania organizacyjnego. Podstawę prezentowanych rozważań stanowią studia literatury przedmiotu oraz wyniki badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)

In the time of dynamic changes in external environment organizations look for various ways of gaining competitive advantage - starting from being optimally conformed with those external changes to creating misalignment purposefully. Both contrary options result in several consequences noticeable in the attitudes, behaviours and individual performance of employees, as well as in the financial and market performance of the organizations that those employees work for. The analysis of causes and consequences of organizational misalignment is presented. The deliberation is based on the literature and empirical research results. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney, J.B., 1991, Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17, 99-120.
 2. Beinhocker, E., 1997, Strategy at the Edge of Chaos. The McKinsey Quarterly, 1, 24-39.
 3. Birkinshaw, J., Gibson C., 2004, Building Ambidexterity into an Organization. MIT Sloan Management Review, Summer, 47-55.
 4. Collis, D.J., Rukstad, M.G., 2009, Czy potrafisz opisać swoją strategię?. Harvard Business Review Polska, listopad, 78-91.
 5. Cyfert, S., 2012, Systemowy model organizacji: Perspektywa procesów odnowy organizacyjnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 276, 123-129.
 6. Dyer, L., Shafer, R.A., 1999, From Human Resource Strategy to Organizational Effectiveness: Lessons from Research on Organizational Agility, Research in Personnel and Human Resource Management, Suppl. 4, 145-174.
 7. Eisenhardt, K.M., Martin, J.A., 2000, Dynamic Capabilities: What Are They?. Strategic Management Journal, 21, 1105-1121.
 8. Gadomska-Lila, K., 2013, Dopasowanie organizacyjne. Aspekt strategii, kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa: Difin.
 9. Gale, B.T., Wood, R.C., 1994, Managing Customer Value: Creating Quality and Service that Customers Can See, New York: Free Press.
 10. Hatch, M.J., 2002, Teoria organizacji, Warszawa: PWN.
 11. Janowska, Z. red.) (2013, Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 288, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 12. Kaplan, R.S., Norton, D.P., 2011a, Dopasowanie w biznesie, Gdańsk: GWP.
 13. Kaplan, R.S., Norton, D.P., 2011b, Mapy strategii w biznesie. Jak przełożyć wartości na mierzalne wyniki, Gdańsk: GWP.
 14. Kast, F.E., Rosenzweig, J.E., 1985, Organization and Management (fourth edition, New York: McGraw-Hill.
 15. Kathuria, R., Joshi, M.P., Porth, S.J., 2007, Organizational Alignment and Performance: Past, Present and Future. Management Decision, 45(3), 503-517.
 16. Koźmiński, A.K., 2013, Wkład zarządzania we wzrost gospodarczy w krajach transformacji systemowej. Organizacja i Kierowanie, 3, 11-28.
 17. Koźmiński, A.K., Latusek-Jurczak D., 2011, Rozwój teorii organizacji, Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 18. Koźmiński, A.K., Obłój, K., 1989, Zarys teorii równowagi organizacyjnej, Warszawa: PWE.
 19. Kieżun, W., 1978, Zjawiska patologiczne jako bariera sprawności. W: Bariery sprawności organizacji, Warszawa: PWE.
 20. Leinwand, P., Mainardi, C., 2011, Siła spójności i dyscypliny. Harvard Business Review, marzec, 79-85.
 21. Markides, C., 1998, Strategic Innovation in Established Companies. Sloan Management Review, 39, 31-42.
 22. Meyer, M., Zucker, L., 1989, Permanently Failing Organizations. Newbury Park: Sage.
 23. Middleton, P., Harper, K., 2004, Organizational Alignment: a Precondition for Information Systems Success. Journal of Change Management, 4(4), 327-338.
 24. Nadler, D.A., Tushman, M.L., 1980, A Congruence Model for Organizational Assesment. In: E.E. Lawler, D.A. Nadler (Red..), Organizational Assessment: Perspectives on the Measurement of Organizational Behavior and the Quality of Working Life, New York: Cammann Cortland, John Wiley, 261-278.
 25. O'Reilly, Ch.A., Tushman, M.L., 2004, Oburęczna firma. Harvard Business Review, 17.
 26. O'Reilly, Ch.A., Pfeffer, J., 2006, Lepsze zarządzanie kadrami. Jak stworzyć organizację, która uwalnia ludzki potencjał? Gliwice: Helion.
 27. Pascal, R.T., 1999, Surfing the Edge of Chaos. Sloan Management Review, 40(3), 83-95.
 28. Paauwe, J., 2004, HRM and Performance: Unique Approaches for Achieving Long Term Viability. Oxford: Oxford University Press.
 29. Porter, M.E., 1996, What is Strategy?. Harvard Business Review, 74(6), 61-78.
 30. Penc, J., 2010, Humanistyczne wartości zarządzania. W poszukiwaniu sensu menedżerskich działań, Warszawa: Difin.
 31. Peteraf, M.A., 1993, The Cornerstones of Competitive Adventage: A Resource-Based View. Strategic Management Journal, 14, 179-191.
 32. Peters, T.J., Waterman Jr., R.H., 1982, In search of excellence. Lessons learned from America's best run companies, New York: Harper and Row.
 33. Powell, T.C., 1992, Organizational Alignment as Competitive Advantage. Strategic Management Journal, 13, 119-134.
 34. Raich, S., Birkinshaw, J., Probst, G., Tushman, M., 2009, Organizational Ambidexterity: Balancing Exploitation and Exploration for Sustained Performance. Organization Science,, 20(4), 685-695.
 35. Semler, S.W., 1997, Systematic Agreement: a Theory of Organizational Alignment. Human Resource Development Quarterly, 8(1), 23-40.
 36. Stocki, R., 2005, Patologie organizacyjne - diagnoza i interwencja, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 37. Teece, D.J., Pisano, G., Shuen, A., 1997, Dynamic Capabilities and Strategic Management. Strategic Management Journal, 18, 509-533.
 38. Voelpel, S.C., Leibold, M., Tekie, E.B., 2006, Managing Purposeful Organizational Misfit: Exploring the Nautre of Industry and Organizational Misfit to Enable Strategic Change. Journal of Change Management, 6(3), 257-273.
 39. Zollo, M., Winter, S.G., 2002, Deliberate Learning and the Evolution of Dynamic Capabilities. Organization Science, 13, 339-351.
 40. Zook, Ch., Allen, J., 2012, Wspaniały powtarzalny model biznesowy. Harvard Business Review Polska, lipiec-sierpień, 84-93.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3419
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu