BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kanownik Greta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Koncepcje zarządzania jakością w służbie zdrowia
Quality management concepts in health care
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2014, nr 4 (34), s. 139-153, bibliogr. 23 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Zarządzanie jakością, Służba zdrowia, Jakość usług medycznych, Konkurencyjność
Quality management, Health service, Quality of medical services, Competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podjęto istotny problem dotyczący możliwości wykorzystania współczesnych koncepcji zarządzania jakością stosowanych w komercyjnych przedsiębiorstwach (produkcyjnych i usługowych) dla stymulowania wyższej jakości świadczenia usług zdrowotnych w placówkach medycznych. W nauce występuje wiele koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, wspomagających osiągnięcie efektywności i konkurencyjności, które mogą być także z powodzeniem wykorzystane w szpitalach. Jednak za najbardziej skuteczne narzędzia zarządcze o charakterze projakościowym uważane są metody kompleksowe lub zintegrowane, jak np. bardzo obecnie popularny Zintegrowany System Zarządzania Jakością. W artykule przedstawione zostało wykorzystanie współczesnych koncepcji zarządzania jakością w szpitalach na świecie i w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The paper discussed the possibility of applying modern concepts of quality management in manufacturing and service sector companies to enhance quality of health service in medical facilities. In theory, there are many business management concepts, enabling to achieve efficiency and competitiveness, which can also be successfully used in hospitals. However, the most effective tools for quality management are the comprehensive or integrated ones, such as currently popular Integrated Quality Management System. This article focuses on the use of modern concepts of quality management in hospitals in Poland and abroad. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Codagnone, C., Lupianez-Villanueva, F., 2011, A Composite Index for Benchmarking eHealth Deployment in European Acute Hospitals. European Commission - EUR 24825 EN, 4.
 2. Comarch (2014, Pobrano 2 maja, 2014 z: https://www.comarch.pl/erp/business-intelligence-comarch-rp/rozwiazania-dla-branz/medycyna/
 3. Crosby, P.B., 1979, Quality is Free: The Art of Making Quality Certain, New York: Free Press.
 4. Cygańska, M., 2007), Benchmarking w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej, Warszawa: Wolters Kluwer Business. Pobrane 16 września, 2013 z: http://www.zdrowie.abc.com.pl/ko/czytaj/-/artykul/benchmarking-w-zarzadzaniu-zakladem-opieki-zdrowotnej.
 5. Deming, W.E., 1982, Quality, Productivity and Competitive Position, Cambridge Massachussett: MIT Press.
 6. Fal, A.M., 2012, I Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 3(1), Wrocławski Uniwersytet Medyczny, 65-66.
 7. Feigenbaum, A.V., 1992, Total Quality Control, New York: MacGraw - Hill Cooperation.
 8. Głód, G., Jasłowski, J., 2013, Zastosowanie narzędzi klasy business intelligence w zakładach opieki zdrowotnej - wyzwania i bariery. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 29, 583-594.
 9. Griffin, R.W., 2005, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: PWN.
 10. Hamrol, A., Mantura, W., 1998, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Warszawa-Poznań: PWN.
 11. Hass-Symotiuk, M., 2011, System pomiaru i oceny dokonań szpitala, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 12. Jones, D., Mitchell, A., 2006, Lean thinking for the NHS. Report commissioned by the NHS Confederation, 9-24.
 13. Juran, J., 1951, Quality - Control Handbok, Section I, The Economics of Quality, New York: Mc Graw - Hill.
 14. Kanownik, G., 2014, Znaczenie benchmarkingu w kształtowaniu konkurencyjności szpitali. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65, 559-569.
 15. Kasiewicz, S., 2002, Zarządzanie operacyjne w dobie globalizacji, Warszawa: Difin.
 16. Kotler, P., 2005, Marketing, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 17. LEI POLSKA (2013) Lean Enterprise Institute Polska. Pobrane 10 października, 2013 z: http://lean.org.pl/lean-w-obszarach-pozaprodukcyjnych/
 18. Oakland, J., 2000, Total Quality Management. London: Butterworth Heinemann.
 19. Oleksyn, T., 2001, Sztuka kierowania, Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego.
 20. Opolski, K., Dykowska, K., Możdżonek, M., 2003, Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych - teoria i praktyka, Warszawa: CeDeWu.
 21. Porter, M.E., Teisberg, E., 2005, Nowe zasady konkurencji w systemie opieki zdrowotnej. Harvard Business Review Polska, 10(32), 106-128.
 22. Szetela, A., 2012, Zewnętrzne metody oceny jakości w ochronie zdrowia - akredytacja i system zarządzania jakości według normy ISO 9001:2008. Problemy Zarządzania, Uniwersytet Warszawski: Wydział Zarządzania, vol. 10, 2(37), 211-228.
 23. Witkiewicz, W., Cymbała, V., Fiałkowska, M., 2012, Możliwość wykorzystania prostych narzędzi poprawy jakości opartych na filozofii kaizen przy wdrożeniu okołooperacyjnej karty kontrolnej. Materiały pokonferencyjne z dnia 28-29 maja 2012. Pobrane 14 kwietnia, 2014 z: http://www.szpital-tomaszow.pl/aktualnosci/konferencja/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3421
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu