BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewska Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Zatrudnialność : pojęcie, wymiary, determinanty
Employability : concept, dimensions, determinants
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2015, nr 1 (35), s. 11-24, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Zatrudnialność, Kompetencje
Employability, Competences
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie wymiarów zatrudnialności oraz identyfikacja jej kluczowych determinant, ze szczególnym uwzględnieniem czynników indywidualnych i organizacyjnych. W artykule omówiono ewolucję koncepcji zatrudnialności, od wariantu dychotomicznego do interaktywnego. Zaprezentowano problemy definicyjne związane z pojęciem zatrudnialności oraz scharakteryzowano różne wymiary zatrudnialności. Ponadto, dokonano identyfikacji kluczowych determinant zatrudnialności, ze szczególnym uwzględnieniem czynników indywidualnych i organizacyjnych. W artykule, wykorzystując metodę opisową, dokonano przeglądu literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to identify the dimensions and key determinants of employability, with particular emphasis on individual factors. The article discusses the evolution of the concept of employability, from dichotomic to interactive employability. The paper presents definitional problems associated with the concept of employability and characterizes various dimensions of employability. Additionally, this article analyzes the key determinants of employability, with particular emphasis on individual factors. The article is a literature review. The author applied the descriptive method. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berntson, E., 2008, Employability perceptions: Nature, determinants, and implications for health and well-being, Stockholm: Stockholm University.
 2. Brown, P., Hesketh, A., Williams, S., 2003, Employability in a knowledge-driven economy. "Journal of Education and Work" 16(2), 107-126.
 3. Evans, C., Nathan, M., Simmonds, D., 1999, Employability through work. Manchester: Centre for Local Economic Strategies.
 4. Fugate, M., Kinicki, A.J., Ashforth, B.E., 2004, Employability: A psycho-social construct, its dimensions, and applications. "Journal of Vocational Behavior", 65(1), 14-38.
 5. Gazier, B., 2006, An analysis of employability in the context of globalisation in the European Union: Background Paper, Brussels: European Commission, Japanese Ministry of Health, Labour and Welfare, The Japan Institute for Labour Policy and Training.
 6. Hillage, J., Pollard, E., 1998, Employability: developing a framework for policy analysis, London: Institute for Employment Studies.
 7. Hofaidhllaoui, M., 2013, Employability: individual initiative or company decision. "Recherches en Sciences de Gestion - Management Sciences-Ciencias de Gestión", 99, 23-42.
 8. McQuaid, R.W., Lindsay, C., 2005, The concept of employability, "Urban Studies", 42(2), 197-219.
 9. Oria, B., 2012, Enhancing higher education students' employability: A Spanish case study. "International Journal of Technology Management & Sustainable Development", 11(3), 217-230.
 10. Rothwell, A., Jewell S., Hardie M., 2009, Self-perceived employability: Investigating the responses of post-graduate students. "Journal of Vocational Behavior", 75, 152-161.
 11. Saha, N., Van der Heijden, B.I.J.M., Gregar, A., 2013, Strategy and policy in mobilizing resources for employability enhancement (West Bengal, India), "International Journal of Education and Information Technologies", 1(7), 18-26.
 12. Van der Heijde, C.M., Van der Heijden, B.I.J.M., 2006, A competence-based and multi-dimensional operationalization and measurement of employability. "Human Resource Management", 45(3), 449-476.
 13. Yorke, M., Knight, P.T., 2006, Embedding employability into the curriculum: Learning & Employability Series I. York: The Higher Education Academy.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4583
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu