BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowski Marek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Ukraińcy na rynku pracy w Polsce - komplementarni czy substytucyjni?
Ukrainians in Labor Market in Poland - Complementary or Substitutive?
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2015, nr 1 (35), s. 155-167, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Zatrudnienie cudzoziemców, Rynek pracy, Cudzoziemcy, Popyt na pracę, Popyt na pracowników
Employment of foreigners, Labour market, Foreigners, Labour demand, Demand for workers
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ukraińcy stanowią najliczniejszą grupę cudzoziemców świadczących pracę w Polsce. Ich zatrudnienie na podstawie oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi przekroczyło w 2013 r. 200 tysięcy, skala zatrudnienia na podstawie udzielonych zezwoleń na pracę to ponad 20 tysięcy. Główne sekcje PKD, w których są oni zatrudnieni to rolnictwo, leśnictwo, rybactwo, łowiectwo oraz budownictwo. Relatywnie dużą popularnością cieszy się również powierzanie pracy Ukraińcom przez gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników. (abstrakt oryginalny)

Ukrainians are the largest group of foreigners performing work in Poland. The scale of their employment on the basis of declaration of the intention to entrust a job to a foreigner exceeded in 2013 two hundred thousand, the scale of employment on the basis of work permits was more than twenty thousand. The main sector of GPD, in which they are employed are agriculture, forestry, fishing, hunting and construction. Relatively large popular also entrust the work to Ukrainians by households with employed persons. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baas, T., Brucker, H., Hauptmann, A., 2010, Labor Mobility in the Enlarged EU: Who Wins, Who Loses. In: M. Kahanec, K.F. Zimmermann (Red.), EU Labor Markets After Post Enlargement Migration. Berlin: Springer-Verlag, 47-70.
 2. Borjas, G.J., 1990, Friends or strangers. The impact of immigrants on the U.S. economy. New York: Basic Books.
 3. Castles, S., Miller, M.J., 2009, The age of migration. International population movements in the modern world. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 4. Cortes, P., 2008, The Effect of Low-Skilled Immigration on U.S. Prices: Evidence from CPI Data, Journal of Political Economy 116(3), 381-422.
 5. Fihel, A., Górny, A., Kaczmarczyk, P., 2008, Rynek pracy a integracja cudzoziemców z Ukrainy i z Wietnamu posiadających zezwolenie na osiedlenie się w Polsce. [w:] A. Grzymała-Kazłowska (red.), Między jednością a wielością. Integracja odmiennych grup i kategorii imigrantów w Polsce, Warszawa: OBnM.
 6. Friedberg, R.M., Hunt, J., 1995, The Impact of Immigrants on Host Country Wages, Employment and Growth. Journal of Economic Perspectives, 9(2), 23-44.
 7. Hatton, T.J., 2010, The Cliometrics of International Migration: A Survey. London: Centre for Economic Policy Research.
 8. Jończy, R., Kubiciel, S., 2010, Zatrudnienie obcokrajowców w województwie opolskim (w kontekście niedopasowań strukturalnych na opolskim rynku pracy, Opole: ProMedia.
 9. Kleinman, M., 2003, The Economic Impact of Labour Migration. In: S. Spencer (Red.), The Politics of Migration. Managing Opportunity, Conflict and Change. Malden: Blackwell Publishing, 59-74.
 10. Organiściak-Krzykowska, A., Piotrowski, M., Nyklewicz, K., Skórska, A., Kucharski, L., 2013, Popyt na pracę cudzoziemców. Olsztyn: Wydawnictwo Naukowe UWM w Olsztynie.
 11. Piore, M., 1979, Birds of Passage: Migrant Labour and Industrial Societies. Cambridge: Cambridge University Press.
 12. Piotrowski, M., Machnis-Walasek, J., 2014, Zróżnicowanie kierunków napływu cudzoziemców na rynek pracy w Polsce. [w:] A. Organiściak-Krzykowska, K. Nyklewicz (red.), Rynek pracy w dobie innowacji, Warszawa-Olsztyn: Wydawnictwo Naukowe UWM w Olsztynie, IPISS.
 13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.07.2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.
 14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.
 15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemców.
 16. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r.
 17. www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4503
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu