BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bezat-Jarzębowska Agnieszka (Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute), Rembisz Włodzimierz (Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute (IAFE-NRI) in Warsaw, Poland)
Tytuł
Determinants of Changes in the Remuneration of the Labour Factor
Uwarunkowania zmian w wynagradzaniu czynnika pracy
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 2, s. 5-14, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Wynagrodzenia, Praca
Agriculture, Remuneration, Labour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W publikacji podjęto zagadnienie i problem mechanizmu wynagrodzenia czynnika pracy w rolnictwie. Wykorzystano podejście analityczne z przykładami empirycznymi, rozumowanie było prowadzone w konwencji mikroekonomii. Opierając się na analitycznych zależnościach, ocenie poddano relacje między (a) udziałem żywności w wydatkach konsumenta, (b) podażą i popytem na czynniki produkcji i ich cenami, (c) cenami towarów rolno-spożywczych a wynagrodzeniem czynników produkcji, w szczególności czynnika pracy. Stanowi to o mechanizmie wynagradzania czynnika pracy i jego poziomie (poziomie dochodów gospodarstw rolnych). (abstrakt oryginalny)

The publication addresses the issue and the mechanism of remuneration of the labour factor in agriculture. An analytical approach with empirical examples was used, the reasoning is carried out in the microeconomic convention. Basing on analytical formulas the relationships between (a) proportion of food in consumer's expenditure, (b) supply and demand for factors of production and the prices thereof, (c) prices of agri-food goods and remuneration of factors of production, in particular labour factor, were examined in the paper. That constitutes the mechanism of remuneration of labour factor and its level (level of farm incomes). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartosik, K. (2004). Handel międzynarodowy a rozpiętości płacowe w świetle teorii Heckschera-Ohlina-Samuelsona. Ekonomista, 2.
  2. Eurostat (2014). http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.
  3. Hamdar, B. (2012), Agricultural Economics-Economics: A Historical Review of the Theoretical Relationships and Current Challenges. American Journal of Scientific Research, 126-137.
  4. Meredyk, K., (1994). Rozwój rolnictwa w warunkach ograniczeń popytowych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3.
  5. Rembisz, W., Bezat-Jarzębowska, A. (2013). Ekonomiczny mechanizm kształtowania dochodów producentów rolnych, Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  6. Rembisz, W. (2005). Popytowe ograniczenia wzrostu dochodów producentów rolnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1.
  7. Rembisz, W. (1990). Procesy wzrostowe w gospodarce żywnościowej: zagadnienia teoretyczno-modelowe. PWN, Warszawa.
  8. Rembisz, W., Sielska, A., Bezat, A. (2011). Popytowo uwarunkowany model wzrostu produkcji rolno- żywnościowej. Program wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej, nr 13. Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu