BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burgiel Aleksandra (University of Economics in Katowice, Poland), Zrałek Jolanta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Is Sustainable Consumption Possible in Poland? An Examination of Consumers' Attitudes Toward Deconsumption Practices
Czy zrównoważona konsumpcja jest możliwa w Polsce? Analiza postaw konsumentów wobec praktyk dekonsumpcyjnych
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 2, s. 15-25, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Konsumpcja, Badania empiryczne, Konsumpcja kolaboratywna
Consumer behaviour, Consumption, Empirical researches, Collaborative consumption
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dekonsumpcja pozostaje nieodłącznym elementem konsumpcji zrównoważonej i może być reprezentowana przez konsumpcję wspólną, która stanowi nowy model zaspokajania potrzeb konsumentów. Celem artykułu jest charakterystyka postaw konsumentów wobec dekonsumpcji i konsumpcji wspólnej, a na tym tle wskazanie szans na zaistnienie takich zmian w zachowaniach polskich konsumentów, które będą skutkować ich bardziej zrównoważonym podejściem do konsumpcji. Informacje prowadzące do osiągnięcia tego celu pochodzą z dwóch projektów badawczych - jakościowego (indywidualne wywiady pogłębione wśród 15 konsumentów) i ilościowego (ankieta wśród 400 osób). Przeprowadzone badania wykazały, że konsumpcja wspólna ma szansę odegrać znaczącą rolę w procesie przekształcania zachowań polskich konsumentów. Z jednej strony może się ona okazać jedyną formą dekonsumpcji, jaką Polacy są skłonni zaakceptować. Z drugiej, można ją traktować jako pierwszy krok do podejmowania szerzej rozumianych działań dekonsumpcyjnych i realizowania zasad zrównoważonej konsumpcji. (abstrakt oryginalny)

Deconsumption remains an inherent part of sustainable consumption. Here we argue that collaborative consumption (CC), a new model of satisfying consumers' needs, may also be treated as a symptom of deconsumption. Hence, the goal of this article is twofold: to characterize consumers' attitudes towards deconsumption and CC and to discuss possibility of such changes in Polish consumers' behaviors that would result in their more sustainable approach to consumption. Data used in the paper comes from two studies - qualitative (in-depth interviews among 15 consumers) and quantitative one (survey among 400 consumers). The results suggest that there is a chance that collaborative consumption will play a significant role in the process of converting Polish consumers' behaviors. On the one hand it may represent the only form of deconsumption accepted by some Poles. On the other hand, CC may be perceived as a first step to broader adoption of deconsumption practices and to more sustainable consumption. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179-211.
 2. Bagozzi, R.P., Baumgartner, J., Yi, Y. 1989. An investigation into the role of intentions as mediators of the attitude-behavior relationship. Journal of Economic Psychology, 10, 35-62.
 3. Bauwens, M., Mendoza, N., Iacomella, F. (2012). Synthetic Overview of the Collaborative Economy, P2P Foundation, available at: http://p2p.coop/files/reports/collaborative-economy-2012.pdf (accessed: 12.02.2014).
 4. Bołtromiuk, A. (2010). Polskie społeczeństwo wobec idei i zasad zrównoważonego rozwoju. Problemy Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development, 5(2), 107-116.
 5. Botsman, R., Rogers, R. (2010). What's Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption. Harper Business, New York.
 6. Bywalec, C., Rudnicki, L. 2002. Konsumpcja. PWE, Warszawa.
 7. Cherrier, H., Black, I.R., Lee, M. (2011). Intentional non-consumption for sustainability. Consumer resistance and/or anti-consumption? European Journal of Marketing, 45(11/12), 1757-1767.
 8. Devinney, T.M., Auger, P., Eckhardt, G., Birtchnell, T. (2006). The other CSR: making consumers socially responsible. Stanford Social Innovation Review, Fall, 30-37.
 9. Fuchs, D.A., Lorek, S. (2004). Sustainable consumption. Political debate and actual impact. Sustainable Europe Research Institute (SERI), March 4(3), available at: http://seri.at/wpcontent/uploads/2009/08/SERI_BP4.pdf (accessed 12.11.2014).
 10. Izberk-Bilgin, E. (2010). An interdisciplinary review of resistance to consumption, some marketing interpretations, and future research suggestions. Consumption, Markets and Culture, 13(3), 299-323.
 11. Kostecka, J. 2013. Retardacja tempa życia i przekształcania zasobów przyrody - wybrane implikacje obywatelskie. Inżynieria Ekologiczna, 34, 38-52.
 12. Sheth, J.N., Sethia, N.K., Shanthi, S. (2011). Mindful consumption: a customer-centric approach to sustainability. Journal of the Academy of Marketing Science, 39, 21-39.
 13. Sodhi, K. (2011). Has marketing come full circle? Demarketing for sustainability. Business Strategy Series, 12(4), 177-185.
 14. Zrałek, J. (2013). Motives of pro-environmental behavior in the context of changing level of Poles ecological awareness. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 9(58), 656-668.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu