BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kukuła Karol (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Tytuł
Equipment with Some Appliances and Facilities of Environmental Protection in Villages : Space Study - 2013
Stan wyposażenia wsi w obiekty i urządzenia ochrony środowiska : studium przestrzenne - 2013 r.
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 2, s. 75-83, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Ranking, Ochrona środowiska, Wieś
Ranking, Environmental protection, Village
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie aktualnego stanu wyposażenia wsi w infrastrukturę proekologiczną. Zebrane informacje sprowadzono do stanu porównywalności, stosując metodę unitaryzacji zerowanej. Unormowane zmienne pozwoliły otrzymać wartości zmiennej syntetycznej charakteryzujące każdy obiekt (województwo). Zmienne te są podstawą budowy rankingu województw przedstawiającego aktualną sytuację w zakresie przestrzennych zróżnicowań wyposażenia wsi w obiekty i urządzenia sprzyjające środowisku. Końcowym etapem badań jest podział obiektów na trzy grupy województwa: o wysokim, przeciętnym i niskim poziomie proekologicznego wyposażenia wsi. (abstrakt oryginalny)

In the paper an attempt of assessment of equipment with some appliances and facilities of environmental protection in villages was made. The analysis was conducted taking into account division of country territory into voivodeships using methods of multi-dimensional comparative analysis. The final result of the study is voivodeships ranking and dividing voivodeships into three groups: of a high, average and low level of village environmentally friendly infrastructure. Attention was paid to relatively great span between the first group (group of the best equipment) and the third group - the worst in this respect. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borys, T. (1978). Metody unormowania cech w statystycznych badaniach porównawczych. Przegląd Statystyczny, 2.
  2. Dolata, M. (2008). Infrastruktura ekologiczna obszarów wiejskich po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej na przykładzie województwa wielkopolskiego. Problemy Rolnictwa Światowego, 4(19), 125-134.
  3. Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, 4.
  4. Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. PWN, Warszawa.
  5. Kukuła, K. (2014a). Regionalne zróżnicowanie stopnia zanieczyszczenia środowiska w Polsce a gospodarka odpadami. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Łódź-Warszawa-Białystok, XV, 8, part I, 183-198.
  6. Kukuła, K. (2014b). Wybrane problemy ochrony środowiska w Polsce w świetle wielowymiarowej analizy porównawczej. Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, 15, 42-66.
  7. Kukuła, K. (2014c). Zero Unitarization Metod as a Tool in Ranking Research. Economic Science for Rural Development, Jelgava, 36, 95-100.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu