BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczyński Grzegorz (Poznań University of Economics, Poland), Zieliński Marek (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Knowledge Sharing and Business Tourism Products : Case of Industrial Trade Fairs
Dzielenie się wiedzą a produkt turystyki biznesowej : przykład targów przemysłowych
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 2, s. 85-94, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Produkt turystyczny, Wiedza, Podejście sieciowe, Innowacje
Tourist product, Knowledge, Network approach, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ze względu na złożoność potrzeb turysty biznesowego, które określają charakter oferowanego produktu, współpraca w ramach sieci jest nieodłączną częścią sektora turystyki biznesowej. Organizacje i firmy wchodzą w liczne sieci relacji celem uzyskania dostępu do wiedzy, która jest kluczowa w procesie kreowania innowacji w sektorze turystyki. Celem artykułu jest ukazanie roli sieci biznesowych w rozwoju nowego produktu. Badania przeprowadzono w ramach sieci skupionej wokół organizatora targów. Badania ukazały zróżnicowane aktywności w obszarze dzielenia się wiedzą między uczestnikami sieci zależne od panujących między nimi relacji. Wymiana wiedzy prowadziła do powstania dwóch typów innowacji: wspieranych działaniami sieciowymi oraz wynikającymi bezpośrednio z uczestniczenia w sieci. (abstrakt oryginalny)

Due to the complexity of the needs of the business tourist that determine the character of the offered product, networking is an inherent part of the business tourism sector. Organizations enter multiple networks of relations in order to gain access to knowledge, which is important in creating innovation in tourism. The article aims to show the role of business networks in developing new products. The research was conducted on a network centered around a trade fair organizer. The research discovered a variety of knowledge sharing activities between the network actors. The relations between the actors determine the character of the activities. Exchange of knowledge leads to two types of innovations: network-driven innovation and network-supported innovation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aa, W., van der, Elfring T. (2002). Realizing innovation in services. Scandinavian Journal of Management, 18(2), 155-171.
 2. Armbrecht, F.M.R., Jr., Chapas, R.B., Chappelow, C.C., Farris, G.F. (2001). Knowledge management in research and development. Research Technology Management, 44(2), 28-48.
 3. Arya, B., Lin, Z. (2007). Understanding collaboration outcomes from an extended resource based perspective: The roles of organizational characteristics, partner attributes, and network structures. Journal of Management, 33, 697-723.
 4. Berry, L.L. (1980). Services Marketing Is Different. Business, 30, 24-28.
 5. Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management, 21(7), 97-116.
 6. Cummings, J. (2003). Knowledge Sharing: A Review of the Literature. The World Bank Operations Evaluation Department. The World Bank, Washington D.C.
 7. Davidson, R., Cope, B. (2003). Business Travel: Conferences, incentive travel, exhibitions, corporate hospitality and corporate travel. Pearson Education, Ltd. Harlow.
 8. Ford, D., Gadde, L., Hakansson, H., Snehota, I. (2003). Managing Business Relationships. Willey & Sons, Chichester.
 9. Gołembski, G., Olszewski, M. (2015). Przedsiębiorczość i innowacyjność liderów rynku turystycznego - analiza studium przypadku. [In:] Gołembski G. (Ed.). Turystyka w badaniach ekonomicznych. PWN, Warszawa.
 10. Grant, R.M. (1996). Toward a knowledge-based theory of the firm. Strategic Management Journal, 17, 109-122.
 11. Håkansson, H., Ford, D., Gadde, L.-E., Snehota, I., Waluszewski, A. (2009). Business in Networks. Wiley, London.
 12. Hansen, M.T. (2002). Knowledge networks: Explaining effective knowledge sharing in multiunit companies. Organization Science, 13, 232-248.
 13. Hjalager, A.-M. (2010). A review of innovation research in tourism. Tourism Management, 31, 1-12.
 14. Maffei S., Mager B., Sangiori D. (2005). Innovation through service design. Form research and theory to a network of practice. A users' driven perspective. Joining Forces. University of Art and Design Helsinki, September, 22-24.
 15. Moller, K., Svahn, S. (2003). Managing strategic nets: a capability perspective. Marketing Theory, 3(2), 201-226.
 16. Nahapiet, J., Ghoshal, S. (1998). Social Capital, Intellectual Capital and the Organizational Advantage. Academy of Management Review, 23(2), 242-266.
 17. Perechuda, K. (2013). Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 18. Poon, A. (1993). Tourism, technology and competitive strategies. CAB Int., Wallingford.
 19. Rosson, P., Seringhaus, R. (2004). An Analysis Model for Performance Measurement of International Trade Fairs Exhibitors. Problems and Perspectives in Management, 4, 152-165.
 20. Salunke, S., Weerawardena, J., McColl-Kennedy, J.R. (2011). Towards a model of dynamic capabilities in innovation-based competitive strategy: Insights from project-oriented service firms. Industrial Marketing Management, 40, 1251.
 21. Werther, H., Klein, S. (1999). Information technology and tourism: A challenging relationship. Springer-Verlag, New York.
 22. Zmyślony, P. (2008). Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 23. Zmyślony, P. (2014). Identification of Leadership in Emerging Tourist Destinations. Tourism Review, 69(3), 173-186.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu