BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Owerczuk Jolanta (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Zmiana funkcji a zachowanie obiektów architektury
Change of the Function and Preservation of Objects of Architecture
Źródło
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 2015, nr 42(4), s. 32-39, bibliogr. 12 poz.
Vistula University Working Papers
Słowa kluczowe
Architektura, Zabytki, Nieruchomości zabytkowe, Budowla historyczna, Muzea
Architecture, Monuments, Antique real estates, Historical building, Museums
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem rozważań jest zwrócenie uwagi na funkcję jako czynnika sprzyjającego zachowaniu zabytków architektury. W większości budynków historycznych ich funkcja ulegała zmianie, często wielokrotnie. Ale jej zmiana uzasadniała dalsze istnienie budynków przyczyniając się do ich zachowania. Obecnie funkcja powinna być wprowadzana do zabytku w sposób świadomy. Niewłaściwy jej dobór lub błędne rozwiązania funkcjonalne mogą spowodować utratę wartości zabytkowych. Natomiast umiejętnie wprowadzona funkcja przyczynia się zachowaniu zabytku i jego integracji ze współczesnym środowiskiem. (abstrakt oryginalny)

An aim of considerations is to pay attention to the function as the factor facilitating to preservation of monuments of architecture. In the majority of historical building, their function was changing, frequently many times. However, its change justified a further existence of buildings conducing preservation thereof. At present, the function should be introduced to the monument consciously. An improper selection thereof or erroneous functional solutions may have caused loss of historic values. On the other hand, the skilfully introduced function is conducive to preservation of the monument and its integration with the contemporary environment. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barełkowski R. (2014), Funkcja jako nośnik continuum w zabytku architektury, (w:) Szmygin B. (red.), Wartość funkcji w obiektach zabytkowych, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Muzeum Pałac w Wilanowie, Politechnika Lubelska, Warszawa.
 2. Kadłuczka A. (2000), Ochrona zabytków architektury, tom 1, Zarys doktryn i teorii, Politechnika Krakowska, Kraków.
 3. Ostrowski W. (1996), Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 4. Owerczuk A. (2009), Firmitas - trwałość materii czy formy? , "Czasopismo Techniczne. Architektura", R. 107, z. 7.
 5. Paczowski B. (2005),Tate Modern i styl,(w:) Paczowski B., Zobaczyć, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk.
 6. Rasmussen S.E. (1999), Odczuwanie architektury, Wydawnictwo Murator, Warszawa.
 7. Rouba B.J. (2008), Projektowanie Konserwatorskie, "Ochrona Zabytków", nr 1.
 8. Tajchman J., Piaskowska B. (2014), Na czym polega metoda adaptacji zabytków architektury do współczesnej funkcji, (w:) Szmygin B. (red.),Wartość funkcji w obiektach zabytkowych, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Muzeum Pałac w Wilanowie, Politechnika Lubelska, Warszawa.
 9. Słownik terminologiczny sztuk pięknych (2006), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Tomaszewski A. (2012), Konserwacja pomiędzy "tolerancją dla zmian" a "zarządzaniem zmianami", (w:) Tomaszewski A., Ku nowej filozofii dziedzictwa, wybrała i oprac. Święcka E., Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków.
 11. Witruwiusz (2004), O architekturze ksiąg dziesięć, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 12. http://pl.wikipedia.org/wiki/Adaptacja_%28biologia%29 [dostęp: 07.06.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-2688
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu