BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Starzyk Agnieszka (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
Tytuł
Przestrzeń dziecka - studium dostępności
Child's Space - Study of Accessibility
Źródło
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 2015, nr 42(4), s. 40-48, bibliogr. 13 poz.
Vistula University Working Papers
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Architektura, Urbanistyka
Disabled people, Architecture, Urban studies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem rozważań jest zwrócenie uwagi na istotę podejmowanych decyzji oraz uzyskanie przesłanek do skonstruowania sposobu postępowania we wstępnych fazach projektowania, mających wpływ na tworzenie przestrzeni dostępnych i przyjaznych dla wszystkich użytkowników, w tym dla dzieci niepełnosprawnych. Zastosowano metody badań niezbędne do zdefiniowania problemu naukowego, jako wyjściowego dla dalszych opracowań, a w efekcie wskazania wytycznych wdrożeniowych. Z badań wstępnych wynika, że oczekiwania niepełnosprawnych małoletnich pozostają poza naukową refleksją. W artykule autorka wykazała, iż obowiązkiem projektanta jest tworzenie przestrzeni, która, uwzględniając potrzeby innych użytkowników, będzie dostępna i przyjazna dla dzieci, również niepełnosprawnych. Materiał będący wynikiem badań jest wyjściowy dla dalszych opracowań, zakłada się jego popularyzację nie tylko w obszarach naukowych, ale również wśród projektantów, inwestorów czy użytkowników środowiska zbudowanego. (abstrakt oryginalny)

An aim of considerations is to pay attention to the essence of decisions being made and to receive the premises to construct the way of conduct at early stages of designing affecting the creation of spaces accessible and friendly for all users, including handicapped children. The author applied the research methods indispensable to define the scientific problem as the starting point for further elaborations and, in effect, to indicate the implementation directives. The preliminary research shows that expectations of handicapped children are beyond the scientific reflexion. In her article, the author proved that the designer's duty should be creation of the space which, taking into considerations needs of other users, will be accessible and friendly for children, the handicapped ones, too. The material being an outcome of the research is a starting point for further elaborations; the author assumes its popularisation not only in the scientific domains but also among designers, investors or users of the built environment. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexander Ch. (2008), Język wzorców , GWP, Gdańsk.
 2. Budny J. (2004), Projektowanie dla wszystkich , SPI, Warszawa.
 3. Francis M., Lorenzo R. (2002), Seven realms of children's participation , "Journal of Environmental Psychology", No. 22.
 4. Gehl J. (2009), Życie między budynkami, RAM, Kraków.
 5. Johnni P., Thuresso C. (2005), Sztokholm miasto dla wszystkich, SPI, Warszawa.
 6. Kuryłowicz E. (2005), Projektowanie uniwersalne, SPI, Warszawa.
 7. Lenartowicz J.K. (2010), Słownik psychologii architektury , Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 8. Starzyk A. (2013), Przyjazna przestrzeń publiczna - studium cech fizycznych i niefizycznych. Problem uczestnictwa osób małoletnich, "Zarządzanie i Edukacja", nr 90.
 9. Starzyk A. (2014), Przestrzeń jako stymulator rozwoju dzieci starszych - studium potrzeb i ograniczeń , (w:) Dziewulska A., Królikowski J.T., Starzyk A. (red.), Rewitalizacja a kultura przestrzeni , Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa.
 10. Trzeciak P. (1988), Historia, psychika, architektura, PIW, Warszawa.
 11. Wejchert K. (1984/2008), Elementy kompozycji urbanistycznej , Arkady, Warszawa.
 12. Wejchert K. (1993), Przestrzeń wokół nas , Fibak Noma Press, Katowice.
 13. Witruwiusz P. (2004), O architekturze ksiąg dziesięć , Pruszyński S-ka, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-2688
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu