BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wejchert-Gajczyk Dorota (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
Tytuł
Dzień Sztuki jako nowa forma edukacji artystycznej w gimnazjum
Art Play Date as a New Form of Artistic Education at Grammar School
Źródło
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 2015, nr 42(4), s. 49-59, bibliogr. 5 poz.
Vistula University Working Papers
Słowa kluczowe
Sztuka, Metody nauczania, Studium przypadku
Art, Teaching method, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tematem artykułu jest studium przypadku - projektu i realizacji Dnia Sztuki, nowej, aktywnej formy edukacji artystycznej zastosowanej w gimnazjum. Część pierwsza to ilustracja zaistniałego kryzysu w edukacji artystycznej, w części 2. opisano znaczenie tradycyjnych metod nauczania - rysunku i malarstwa. W częściach 3. i 4. pokazano trudności wieku dojrzewania i próbę znalezienia nowych działań twórczych dla grupy docelowej. W części 5. omówiono poszukiwanie nowych form wypowiedzi artystycznej zgodnej z oczekiwaniami młodzieży. Część 6-7 to opis właściwy projektu i form realizacji dnia sztuki, który odbył się w warszawskim gimnazjum. Artykuł zamykają wnioski będące analizą przeprowadzonego projektu o charakterze ogólnym, dotyczące znaczenia i formy edukacji plastycznej. (abstrakt oryginalny)

The theme of the article is a case study - the project and accomplishment of the Art Play Date, a new, active form of artistic education applied in a grammar school. The first part is an illustration of the crisis that has occurred in artistic education; in the second part, the author described importance of the traditional methods of teaching: drawing and painting. In the parts 3 and 4, she showed difficulties of adolescence and an attempt to find new creative activities for the target group. In the fifth part, she discussed the search of new forms of the artistic statement compliant with the youth's expectations. The parts 6 and 7 are the very description of the project and form of implementation of the Art Play Date which took place in a Warsaw grammar school. The article is capped by conclusions being an analysis of the carried out project of a general nature, concerning the importance and form of artistic education. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Orzechowski M. (2015), Rysunek - metoda Edukacji Kreatywnej, Blue Bird, Warszawa.
  2. Sajdak A. (2008), Edukacja kreatywna, Wydawnictwo WAM, Kraków
  3. Suffczyński M. (2010), Rysunek i akwarela; Sztuka komunikacji wizualnej, Hokus-pokus, Warszawa.
  4. Wejchert K. (1993), Przestrzeń wokół nas, Fibak Noma Press, Katowice.
  5. Vopel K. (2013), Gry i zabawy interakcyjne I-IV, Wydawnictwo Jedność, Kielce.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-2688
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu