BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wudarzewski Włodzimierz (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Cele organizacji jako podstawa formułowania jej strategii
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 956, s. 146-156, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Controlling - koncepcje, wdrożenia
Słowa kluczowe
Cele przedsiębiorstwa, Cele strategiczne, Strategia przedsiębiorstwa
Corporate objectives, Strategic goals, Corporation strategies
Abstrakt
Niniejsze opracowanie zawiera wybrane refleksje odnoszące się do celów organizacji w kontekście zarządzania strategicznego i controllingu strategicznego. Autor pragnie zasygnalizować i skomentować wybrane kwestie i problemy, wykorzystując dostępny dorobek teoretyczny, a także własne obserwacje i doświadczenia praktyczne związane z wypracowywaniem oraz wdrażaniem systemu celów. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartnicki M.: Kompetencje przedsiębiorstwa. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet 2000.
 2. Białas T., Czapiewski M.: Ustalanie zależności celów w procesie budowy strategii przedsiębiorstwa. "Przegląd Organizacji" 1995 nr 10.
 3. Dwojacki P.: Składniki misji - tożsamość firmy. "Przegląd Organizacji" 1995 nr 11.
 4. Dwojacki P.: Składniki misji - wizja przyszłości. "Przegląd Organizacji" 1995 nr 12.
 5. Gay Ch.L., Essinger J.: Outsourcing strategiczny. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2002.
 6. Goliszewski J.: Controlling strategiczny. Cz. 1. "Przegląd Organizacji" 1991 nr 5.
 7. Goliszewski J.: Controlling strategiczny. Cz. 2. "Przegląd Organizacji" 1991 nr 6.
 8. Hinterhuber H.H.: Strategische Unternehmensfuerung. Berlin 1977.
 9. Humble J.W.: Zarządzanie przez cele. Warszawa: PWE 1972.
 10. Jacobs W.: Augabenananlyse und Matrix-Denken. "Zeitschrift F+O" 1982 nr 5-6.
 11. Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Warszawa: PWN 2001.
 12. Krupski R. (red): Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody. Wrocław: AE 2001.
 13. Dlaczego przedsiębiorstwo potrzebuje wizji? "Zarządzanie na Świecie" 1996 nr 11.
 14. Levy-Leboyer C.: Kierowanie kompetencjami. Warszawa: Poltext 1997.
 15. Moszkowicz M.: Misja jako podstawa definiowania biznesu. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 847. Wrocław: AE 2000.
 16. Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Warszawa-Kraków: PWN 2002.
 17. Stachowski W.: Jak definiować misję. "Przegląd Organizacji" 1994 nr 11.
 18. Wudarzewski W.: Zasady i techniki analizy zadań. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 240. Wrocław: AE 1983.
 19. Wudarzewski W.: Problemy metodyczne budowy i modyfikacji tablic kompetencyjnych. Praca doktorska. Wrocław: AE 1985.
 20. Wudarzewski W.: Wybrane problemy budowy i analizy systemy celów strategiczno-taktycznych - doświadczenia praktyczne. [w:] Współczesne problemy teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Red. W. Krupski. Prace Naukowe WWSZiP, Wałbrzych 1999.
 21. Wudarzewski W.: Wybrane problemy organizacyjne związane z funkcjonowaniem ośrodków odpowiedzialności. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 834. Wrocław: AE 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu