BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pink Małgorzata (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
The Sustainable Wine Market in Europe - Introduction to a Market Trend and its Issues
Rynek zrównoważonego winiarstwa w Europie - nowy trend rynkowy i jego wybrane problemy
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 2, s. 131-142, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rynek wina, Przemysł winiarski, Produkcja wina
Wine market, Wine industry, Wine production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rynek wina w Europie ulega w ostatnich latach znaczącym przemianom. Spada konsumpcja wina w krajach winiarskich, wzrasta zaś w tych, które tradycyjnie do tego grona nie należały. Innym trendom podlega zaś produkcja i konsumpcja szeroko rozumianych win ekologicznych. Celem artykułu jest analiza rynku wina w Europie w kontekście produktów ekologicznych oraz ocena społecznego znaczenia rosnącej popularności win ekologicznych. Badanie przeprowadzono na podstawie analizy danych dotyczących wielkości produkcji i sprzedaży wina konwencjonalnego i ekologicznego oraz deklaracji z wywiadu fokusowego przeprowadzonego z producentami wina ekologicznego. Wyniki badań potwierdzają rosnącą popularność ekologicznych upraw i produkcji zarówno wśród wytwórców wina, jak i konsumentów. Ukazują jednak również pewne problemy w zakresie terminologii dotyczącej istoty, eko-znakowania i nazewnictwa win ekologicznych, których natura wydaje się wynikać ze zmiany paradygmatu działania przedsiębiorcy i odejściu od założeń maksymalizacji zysku i zwiększania efektywności, na rzecz dbałości o zrównoważony rozwój i jakość. (abstrakt oryginalny)

The wine market in EU had changed, and in general, wine consumption decreased. New trend can be however observed in terms of production and consumption of organic wines. The aim of the article is to analyse the wine market in EU, regarding organic products and to evaluate the social significance of the growing popularity of organic wines. The survey was conducted basing on the analysis of data on the volume of production and sales of conventional and organic, statements and still ongoing focus group conducted with Austrian and Italian organic winemakers. The results are confirming growing popularity of organic production, but also are showing some problems in the matter of terminology, eco-labelling and naming the organic wines, which seems to arise from a change of the paradigm of entrepreneurial actions and ceding from the assumptions of profit and efficiency maximization, to greater care about sustainable development and quality. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Burkot, P. (2014). Rynek wina w Polsce, Biuletyn Informacyjny ARR, 2.
  2. Inglehart, R. (1977). The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles Among Western Public. Princeton University Press.
  3. Kwasek, M. (red.) (2013). Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, (21) Żywność ekologiczna - regulacje prawne, system kontroli i certyfikacji. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
  4. Reeve, J.R., Carpenter-Boggs, L., Reganold, J.P., York, A.L., McGourty, G., McCloskey, L.P. (2005). Soil and Winegrape Quality in Biodynamically and Organically Managed Vinyards. American Journal of Enology and Viticulture, 56(4), 367-376.
  5. Szeremeta, A. (2014). EU Organic Wine Making Rules. [In:] EU Rules for Organic Wine Production, IFOAM EU Group, Brussels, Belgium.
  6. Tuz, M. (2010). Guide des vins natureles dans le monde. Jean-Paul Rocher éditeur, Paris.
  7. USDA Foreign Agricultural Service, GAIN Report Number: IT1307, Wine Annual Report and Statistics 2013.
  8. USDA Foreign Agricultural Service, GAIN Report Number: IT1414, Wine Annual Report and Statistics 2014.
  9. Willer, H., Lernoud, J., Schaack, D. (2014). The European Market for Organic Food. FiBL, Biofach. Retrieved from: http://www.biofach.fibl.org/fileadmin/documents/de/news/2014/willer-schaack-2014-biofach-europe-market.pdf (accessed: 12/11/2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu