BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skrzypek Elżbieta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Saadi Nella (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Motywacje versus korzyści CSR z perspektywy polskich spółek giełdowych
CSR Motivations vs. Benefits according to Polish Listed Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (30), 2014, nr 103, s. 11-24, rys., bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Indeks giełdowy, Spółki giełdowe, Motywacje
Corporate Social Responsibility (CSR), Stock market indexes, Stock market companies, Motivation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Społeczna odpowiedzialność biznesu cieszy się rosnącym zainteresowaniem w Polsce. Szczególnie dynamiczny rozwój można zauważyć od 2009 roku, kiedy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pojawił się indeks społecznie odpowiedzialnych spółek - indeks RESPECT. Spółki posiadające strategię CSR uzyskują wiele korzyści ze społecznie odpowiedzialnej działalności, wiele z nich stanowiło motywację do wdrożenia strategii CSR, jednakże nie wszystkie korzyści zostały w pełni osiągnięte. (abstrakt oryginalny)

Corporate social responsibility is of growing interest in Poland. Especially dynamic progress has been visible since 2009, when first the socially responsible index - RESPECT was introduced to Warsaw Stock Exchange. Public listed companies with CSR strategy get a range of benefits coming from CSR activity and many of them were motivated to introduce CSR strategy. However, not all benefits were achieved.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baron D., Corporate Social Responsibility and Social Entrepreneurship, "Journal of Economics and Management Strategy", 2007, 3(9).
 2. Baron D., Private Politics, Corporate Social Responsibility and Integrated Strategy, "Journal of Economics and Management Strategy", 2001, 10.
 3. Barone M., Miyazaki A., Taylor K., The Company and the Product: Corporate Associations and Consumer Product Responses: Does One Good Turn Deserve Another?, "Journal of Academy of Marketing Science", 2000, 28 (2).
 4. Basu K., G. Palazzo, Corporate Social Responsibility: A Process Model of Sensemaking, "Academy of Management Review ",2008, 33(1).
 5. Boulouta I., Who Needs CSR? The Impact of Corporate Social Responsibility on National Competitiveness, "Journal of Business Ethics", 2014, 119.
 6. Brammer S., A. Millington, B. Rayton, The Contribution of Corporate Social Responsibility to Organisational Commitment, "International Journal of Human Resource Management", 2007, 18(10).
 7. Carroll A., A. Buchholtz, Business and Society: Ethics and Stakeholder Management, Thomson South Western, Ohio, 2000.
 8. Chatman J., Matching People and Organisations: Selection and Socialization in Public Accounting Firms, "Administrative Science Quarterly", 1991, 36.
 9. Chojnacka M., Idea społecznej odpowiedzialności, etyki i zrównoważonego rozwoju jako instrument kreowania wizerunku przedsiębiorstwa na przykładzie polskich organizacji projakościowych, [w:] Skrzypek E. (red.), "Problemy etyczne w organizacji uczącej się", Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2010.
 10. Clark C., Differences between Public Relations and Corporate Social Responsibility: An Analysis, "Public Relations Review", 2000, 26(3).
 11. Collins M., Global corporate philanthropy and relationship marketing, "European Management Journal", 1994, 12(2).
 12. Cui Y., Trent E., Sullivan P., Matiru G., Cause-Related Marketing: How Generation Y Responds International, "Journal of Retail & Distribution Management", 2003, 31 (6).
 13. Curran M., Assessing the Rate of Return of the Adoption of Corporate Social Responsibility Initiatives, University of Edinburgh, 2005.
 14. Davis K., The Case for and Against Business Assumption of Social Responsibilities, "Academy of Management Journal", 1973, 16(2).
 15. Davis K., Understanding the Social Responsibility Puzzle, What Does the Businessman Owe to Society, "Business Horizons", 1967, 10.
 16. Domańska-Szaruga B., Biznes efektywny i społecznie odpowiedzialny, [w:] Skrzypek E. (red.), "Problemy etyczne w organizacji uczącej się", Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2010.
 17. Gadomska-Lila K., Społeczna odpowiedzialność biznesu w obliczu kryzysu gospodarczego, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 28, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
 18. Głuszek E., Skuteczność inicjatyw z zakresu CSR jako strategii zabezpieczania reputacji przedsiębiorstwa na wypadek kryzysu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 2011, 220.
 19. Godfrey P. The Relationship between Corporate Philanthropy and Shareholder Wealth: A Risk Management Perspective, "Academy of Management Review, 2005, 30(4).
 20. Grenning D., D. Turban, Corporate Social Performance as a Competitive Advantage in Attracting a Quality Workforce, "Business & Society", 2000, 39.
 21. Henderson D., The Case Against "Corporate Social Responsibility‟, "Policy", 2001, 17(2).
 22. Jenkins H., Small Business Champions for Corporate Social Responsibility, "Journal of Business Ethics", 2006, 67 (3).
 23. Juščius V., A. Sneiderienė, J. Griauslytė, Assessment of the benefits of Corporate Social Responsibility reports as one of the marketing tools, "Regional Formation and Development Studies", 2013, 3(11).
 24. Kim M.S., D.T. Kim, J. Il Kim, CSR for Sustainable Development: CSR Beneficiary Positioning and Impression Management Motivation, "Corporate Social Responsibility & Environmental Management", 2014, 21(1).
 25. Lerner L., G. Fryxell, An Empirical Study of the Predictors of Corporate Social Performance: A Multi-Dimensional Analysis, "Journal of Business Ethics", 1988, 7(12).
 26. Liston-Heyes C., G. Ceton, Corporate Social Performance and Politics, Do Liberals Do More?, "The Journal of Corporate Citizenship", 2007, 25, Spring.
 27. Mescon T., Tilson D., Corporate Philanthropy: A Strategic Approach to the BottomLine, "California Management Review", 1987, 24(2).
 28. Ostlund L., Attitudes of Managers toward Corporate Social Responsibility, "California Management Review", 1977, 19(4).
 29. Polonsky M., R. Speed, Linking Sponsorship and Cause Related Marketing, Complementarities and Conflicts, "European Journal of Marketing", 2001, 35 (11/12).
 30. Roberts P., G. Dowling, Corporate Reputation and Sustained Superior Financial Performance, "Strategic Management Review", 2002, 23.
 31. Ruf B., K. Muralidhar, K. Paul, The Development of a Systematic, Aggregate Measure of Corporate Social Performance, "Journal of Management", 1998, 24(1).
 32. Saadi N., Korzyści i koszty CSR w opinii spółek giełdowych w Polsce, [w:] J. Osiń- ski, K. Negacz, K. Obłąkowska-Kubiak (red.), Polityka publiczna. 10 lat Polski w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014.
 33. Saadi N., Motywacje i bariery CSR w opinii spółek giełdowych w Polsce, [w:] E. Skrzypek (red.), "Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce", Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014.
 34. Sethi P., A Conceptual Framework for Environmental Analysis of Social Issues and Evaluation of Business Response Patterns, "Academy of Management Review", 1979, 4(1).
 35. Shaw B., F. Post, A Moral Basis for Corporate Philanthropy, "Journal of Business Ethics", 1993, 12(10).
 36. Simon F., Global Corporate Philanthropy: A Strategic Framework, "International Marketing Review", 1995, 12(4).
 37. Skrzypek E., Społeczna odpowiedzialność biznesu oraz zrównoważony rozwój jako wyznaczniki nowoczesnego zarządzania, [w:] Cisek M., Domańska-Szaruga B. (red.), "Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw", Studio Emka, Warszawa 2010.
 38. Spence L.J., R. Rutherfoord, Social Responsibility, Profit Maximisation and the Small Firm Owner Manager, "Journal of Small Business and Enterprise Development", 2000, 8(2).
 39. Szot-Gabryś T., Koncepcja Rachunku kosztów i korzyści w rachunkowości odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2013.
 40. Till B., L. Nowak, Toward Effective use of Cause-Related Alliances, "Journal of Product & Brand Management", 2000, 9 (7).
 41. Tsai S., Modeling Strategic Management for Cause-Related Marketing, "Marketing Intelligence & Planning", 2009, 27 (5).
 42. Tyrrell A., Corporate Social Responsibility: What‟s Your View, "Accountancy Ireland", 2006, 38(1).
 43. Varadarajan P.R., A. Menon, Cause-Related Marketing: A Co-alignment of Marketing Strategy and Corporate Philanthropy, "Journal of Marketing", 1988, 52 (July).
 44. Verschoor C., Citizenship Survey Shows Gaps between Rhetoric and Reality, "Strategic Finance", 2008, February.
 45. Villiers C., C. van Staden, Can Less Environmental Disclosure have a Legitimising Effect? Evidence from Asia, "Accounting, Organisations and Society", 2006, 31.
 46. Welcomer S., Cochran P., Rands G., Haggerty M., Constructing A Web: Effects of Power and Social Responsiveness on Firm-Stakeholder Relationships, "Business & Society", 2003, 42(1).
 47. Witek-Crabb A., Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło przewagi konkurencyjnej, [w:] A. Kaleta, K. Moszkowicz (red.), "Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce", Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1137, AE, Wrocław 2006.
 48. Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu