BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siudak Dariusz (Lodz University of Technology, Poland)
Tytuł
The Theoretical Links between Enterprise Value Migration, Capital Migration, and Capital Commitments' Migration
Teoretyczne zależności między migracją wartości przedsiębiorstw, migracją kapitałów i migracją zagazowań kapitałowych
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 2, s. 153-162, rys., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Migracja, Wartość przedsiębiorstwa, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Migracja wartości
Migration, Enterprise value, Value Based Management (VBM), Value migration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W prezentowanym artykule podejmowana jest problematyka relacji między migracją wartości a migracją kapitałów. W finansach przedsiębiorstw zarządzanie przez wartość jest przyjętym paradygmatem. Migracja wartości pozostaje w bezpośrednim związku z koncepcją zarządzania wartością przedsiębiorstw. Nieustannie zachodzące procesy migracji wartości oraz ich jednoczesna akceleracja w ostatnim czasie urzeczywistniają potrzebę ich ilościowego pomiaru. Przeprowadzenie właściwego pomiaru fluktuacji wartości przedsiębiorstw wymaga rozgraniczenia pojęć migracji wartości i migracji kapitałów. (abstrakt oryginalny)

The development of the economics theory of value migration is the main goal of this paper. The required advances of understanding of this phenomenon call for clarification and distinction of related conceptions. Thus, this paper explains and compares the notions of value migration, capital migration, and a novel term, introduced in this paper - capital commitments' migration - in order to provide a deeper understanding of migration processes happening on the related markets. This knowledge can be used to scan the lifecycle of business models to provide managerial guidance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bailey, R.E. (2005). The Economics of Financial Markets. Cambridge University Press, Cambridge.
  2. Baptista, J.P.A. (1999). The New Profit Zones: Growing Shareholders Value in the Communications Industry. Commentary. Mercer Management Consulting.
  3. Billington, J. (1997). Understanding Value Migration and Putting it to Work. Harvard Management Update, 2(6), 4-6.
  4. Brabazon, T. (1999). Value Migration. Where is the Value in Your Industry Going? Accountancy Ireland, 31(3), 14-15.
  5. Campbell, M.K. (2001). The Ascent of the Customer. IEEE Potentials, 20(2), 3-5.
  6. Donol, J.P. (1997). The Great Value Migration. Chief Executive, 123, 64-73.
  7. Fisher, I. (1965). The Theory of Interest. As Determined by Impatience to Spend Income and Opportunity to Invest it. Kelly, New York.
  8. Górski, M. (2005). Architektura systemu finansowego gospodarki. Wyd. UW, Warszawa.
  9. Griffiths, E.C. (1997). Where Does Your Profitability Reside? Equipment Leasing Today, 9(5).
  10. Herman, A., Szablewski, A. (1999). Orientacja na wzrost wartości współczesnego przedsiębiorstwa. [In:] A. Herman, A. Szablewski (Eds). Zarządzanie wartością firmy. Wydawnictwo Poltext, Warszawa, 13-56.
  11. Jabłoński, A., Jabłoński, M. (2013). Cykl życia wartości przedsiębiorstw wobec kondycji modelu biznesu. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 4.
  12. Jajuga, K., Jajuga, T. (1998). Inwestycje. PWN, Warszawa.
  13. Klincewicz, K. (2005). Przemiany w branży high-tech i zjawisko migracji wartości. Studia i materiały 2. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  14. Lawarence, J.A., Pasternack, B.A. (2002). Applied Management Science. Modeling, Spreadsheet Analysis, and Communication for Decision Making. John Wiley & Sons, Hoboken.
  15. Mikołajek-Gocejna, A. (2009). Konkurowanie o kapitał. [In:] A. Szablewski (Ed.). Migracja kapitału w globalnej gospodarce. Difin, Warszawa, 74-102.
  16. Moser, T., Moukanas, H. (2001). Finding the Right Drivers of Value Growth. With so Many Options, Which Initiatives Really Matter? The Value Growth Agenda. Mercer Management Journal, 13.
  17. Owen, D., Griffiths, R. (2006). Mapping the Markets. A Guide to Stockmarket Analysis. Bloomberg Press, New York.
  18. Phillips, P. (2012). Time to Revisit Value Migration. Business Corner. Strategies & Analysis. Rodman Publishing, July.
  19. Sharma, A., Krishnan, R., Grewal, D. (2001). Value Creation In Markets. A Critical Area of Focus for Business-to-Business Markets. Industrial Marketing Management, 20, 391-402.
  20. Siudak, D. (2013). Podstawy teoretyczne procesu migracji wartości w przedsiębiorstwie. Przegląd Organizacji, 6.
  21. Siudak, M. (2000). Analiza migracji wartości w Polsce. [In:] R. Knosala (Ed.). Materiały konferencyjne: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. WNT, Warszawa, 170-179.
  22. Skowron, S. (2014). Migracja wartości w warunkach sieci organizacyjnych. [In:] S. Gregorczyk, A. Sopińska (Eds). Granice strukturalnej złożoności organizacji. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 163-172.
  23. Slywotzky, A. (1996). Value Migration. How to Think Several Moves Ahead of the Competition. Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
  24. Slywotzky, A.J., Baumgartner, P., Alberts, L., Moukanas, H. (2006). Are You Enjoying Globalization Yet? The Surprising implications for business. Journal of Business Strategy, 27(4), 23-32.
  25. Slywotzky, A.J., Linthicum, F. (1997). Capturing Value in Five moves or Less: The New Game of Business. Strategy & Leadership, 25(1), 5-11.
  26. Strikwerda, J., Amerongen, M. van, Wijck, M. van (2000). How Do Firms Adapt Their Organization to the New or Informational Economy? Research Memorandum #5, Nolan Norton Institute.
  27. Szablewski, A. (Ed.) (2009). Migracja kapitału w globalnej gospodarce. Difin, Warszawa.
  28. Szablewski, A. (2008). Migracje kapitału i wartości w warunkach globalnej niestabilności. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 3(8).
  29. Wiatr, M. (2006). Migracja wartości a procesy przedsiębiorczości. [In:] M. Strużycki (Ed.). Przedsiębiorczość w teorii i praktyce. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 27-47.
  30. Woodard, J.C. (2006). Architectural Control and Value Migration in Platform Industries, Academy of Management 2006 Annual Meeting, Atlanta, August.
  31. Woźniak-Sobczak, B. (2011). Warunki współczesnego tworzenia wartości przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, Ostrołęka.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu