BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szyja Paulina (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Zielone zamówienia publiczne w Unii Europejskiej i w Polsce (2)
Źródło
Aura, 2012, nr 10, s. 18-19, fot., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Zamówienia publiczne, Ochrona środowiska
Public procurement, Environmental protection
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W Polsce upowszechnianiu wdrażania zielonych zamówień publicznych służą dwa dokumenty, związane ze stanowieniem ram instrumentalnych w dwóch okresach: 2007-2009 i 2010-2012. W "Krajowym planie działań w zakresie zielonych zamówień publicznych na lata 2007-2009" z 30 stycznia 2007 Rada Ministrów wskazała na konieczność następujących przedsięwzięć:
- zwiększenie poziomu uwzględniania aspektów środowiskowych w zamówieniach publicznych,
- rozwój rynku produktów przyjaznych środowisku oraz poszerzenie rynku technologii dla przemysłu ochrony środowiska i sektora usług około-środowiskowych,
- promowanie zrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Public procurement for a better environment. Communication from Commission to The European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels, 16.7.2008, COM (2008) 400 final, s. 4.
  2. Recommendation of the Council on Improving the Environmental Performance of Public Procurement. OECD, 23 January 2002, http//acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=46&InstrumentPID=43&Lang=en&Book=False.
  3. Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. s. 1, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L134/114, 30 IV 2004.
  4. Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L134/1, 3 IV 2004.
  5. Budownictwo - Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP), s. 1, http//ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_product_sheet_pl.pdf.
  6. A. Renda et al., The uptake of Green public procurement in the EU 27. Submitted to the European Commission, DG Environment, Centre for European Policy Studies, College оf Europe, Brussels 2012.
  7. Green Public Procurement in Europe 2006. Conclusions and recommendations. August 2006, http//ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/take_5.pdf.
  8. Krajowy plan działań w zakresie zielonych zamówień publicznych na lata 2007-2009. Rada Ministrów, Warszawa 2007, s. 8-9.
  9. Krajowy plan działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2010-2012. UZP, Warszawa 2010, s. 29-30.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3668
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu