BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drobniak Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Projekt strategiczny jako skuteczne narzędzie transformacji miasta poprzemysłowego
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Miasta - metropolie - regiony : nowe orientacje rozwojowe, 2014, s. 77-100, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Tereny poprzemysłowe, Miasto, Infrastruktura komunalna, Kultura, Rozwój miasta
Post-industrial areas, City, Municipal infrastructure, Culture, City development
Abstrakt
Projekty strategiczne realizowane w miastach w dziedzinie infrastruktury, w kulturze, nauce czy gospodarce wiążą się z wykorzystaniem znaczących zasobów przeznaczanych na inwestycje zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny. Często utożsamiane z przedsięwzięciami pochłaniającymi spore środki finansowe, wyróżniają się przede wszystkim dużą skalą i różnorodnością efektów wynikowych, które wpływają zarówno na miasto, jak i jego otoczenie. Projekty strategiczne są narzędziem, które w konsekwencji w dużym stopniu określa poziom konkurencyjności ekonomicznej miast w ujęciu regionalnym, a w wielu wypadkach także ich rangę i znaczenie w wymiarze międzynarodowym. Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji projektu strategicznego realizowanego w kontekście miasta poprzemysłowego. W szczególności porusza on problematykę związaną z definiowaniem projektu strategicznego, wskazaniem jego wyróżników i typologii wraz z odniesieniem do przykładów empirycznych. Warunki realizacji projektu strategicznego zostały określone w odniesieniu do specyfiki miasta poprzemysłowego podlegającego procesom transformacji. Pojawienie się miast poprzemysłowych w Europie Zachodniej i USA w drugiej połowie XX wieku wiąże się z procesem przesunięcia ich gospodarek z sektora drugiego (tj. produkcja) w kierunku sektora trzeciego (tj. usługi). Miasta poprzemysłowe w coraz w większym stopniu bazują na strukturze ekonomicznej opartej na wiedzy naukowej bardziej niż produkcji przemysłowej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Artto K.A., Dietrich P.H.: Strategie Business Management Trough Multiple Projects. Za: P.W.G. Morris, J.K. Pinto: The Wiley Guide to Project, Program & Portfolio Management, Wiley & Sons, New Jersey 2007
 2. Barney J.B.: Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. "Journal of Management" 1991, 17(1)
 3. Camillus C.: Strategic Planning and Management Control. Systems for Survival and Success. Macmillan, New York 1986
 4. Cleland D.I., Ireland L.R.: Project Management. Strategic Design and Implementation. McGraw-Hill Companies, New York 2007
 5. Competence-based Competition. Eds. G. Hamel, A. Heene. John Wiley, New York 1994
 6. Competence-based Strategic Management. Eds. A. Heene, R. Sanchez. John Wiley, Chichester 1997
 7. Conner K.R.: A Historical Comparison of Resource-based Theory and Five Schools of Thought within Industrial Organization Economics: Do We Have New Theory of the Finn? "Journal of Management" 1991, 17 (1)
 8. Dinsmore P.C.: Winning in Business with Enterprise Project Management. American Management Association, New York 1999
 9. Ferraro J.: The Strategic Project Leader. Mastering Service-Based Project Leadership. Auerbach Publications, Taylor & Francis Group, Boca Rauton, 2008
 10. Gasidło K., Gorgoń J.: Modelowe przekształcenia terenów poprzemyslowych i zdegradowanych. Program UNDP, UNCHS (Habitat) Zarządzanie zrównoważonym rozwojem Aglomeracji Katowickiej, Katowice 1999
 11. Grundy T., Brown L.: Strategie Project Management. Creating Organisational Breakthroughs. Thompson, London 2002
 12. Hamel G., Prahalad C.K.: Competing for the Future. MA: Harward Business School Press, Boston 1994
 13. Joyce P" Woods A.: Strategie Management: A Fresh Approach to Developing Skills, Knowledge and Creativity. Kogan Page, London 2002
 14. Kaczmarek S.: Rewitalizacja terenów poprzemyslowych. Nowy wymiar w rozwoju miast. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001
 15. Kamińska A.: Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
 16. Kendall D.: Sociology in Our Times. The Essentials. Wadsworth Cengage Learning, Belmont 2010
 17. Kent Crawford J.: The Strategic Project Office. A Guide to Improve Organisational Performance. Dekker, New York 2002
 18. Lever W.F.: Glasgow: Policy for the Post-industrial City. W: Managing the City. The Aims and Impactsof Urban Policy. Ed. B. Robson. Bames & Noble Books, New Jersey 1987
 19. Macionis J.J., Plummer K.: Sociology. A Global Introduction. Prentice Hall, Essex 2005
 20. Mahoney J.T., Pandian J.R.: The Resource-based View within the Conversation of Strategic Management. "Strategic Management Journal" 1992, 15 (5)
 21. Maylor H.: Project Management. PITMAN Publishing, London 1996
 22. Peteraf M.A.: The Cornerstone of Competitive Advantage: A Resource-base View. "Strategic Management Journal" 1993, 14 (3)
 23. Prahalad C.H., Hamel G.: The Core Competence of the Corporation. "Harvard Business Review" 1990, 68 (3)
 24. Raub S.P.: Towards a Knowledge-based Framework of Competence Development. Za: R. Sanchez: Knowledge Management and Organizational Competence. Oxford University Press, Oxford 2003
 25. Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych. Red. G. Malina. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Wielkopolski, Poznań 2008
 26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Dz.U. 2002, nr 165, poz. 1359
 27. Sanchez R., Heene A., Thomas H.: Towards the Theoiy and Practice of Competence-based Competition. W: Dynamics of Competence-Based Competition. Eds. R. Sanchez, A. Heene, H. Thomas. Elsevier Pergamon, Oxford 1996
 28. Schmidt T.: Strategic Project Management Made Simple: Practical Tools for Leader and Teams. John Wiley & Sons, New Jersey 2009
 29. Taylor H.L.: City Building, Public Policy, the Rise of Industrial City, and Black Ghetto-Slum Formation in Cincinnati 1850-1940. W: Race and the City. Work, Community, and Protest in Cincinnati, 1820-1970. Ed. H.L. Taylor. University of Illinois, Illinois 1993
 30. Urabe K., Child J., Kagono T.: Innovation and Management. International Comparisons. De Grayter, Berlin-New York 1988
 31. Wenkel Ch., DeFillippi R.: Educating Managers through Real World Projects. IAP- Information Age Publishing Inc., 2005
 32. Wemerfeld B.: The Resource-based View of the Firm: Ten Years After. "Strategic Management Journal" 1995, 16 (3)
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu