BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waściński Tadeusz (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw
Logistics Processes in Supply Chain Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (30), 2014, nr 103, s. 25-38, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Łańcuch dostaw, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Studium przypadku, Procesy logistyczne
Logistics, Supply chain, Supply Chain Management (SCM), Case study, Logistics processes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie procesów związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw ze szczególnym uwzględnieniem, koncepcji i techniki wykorzystywanych współcześnie w tym obszarze, na przykładzie przedsiębiorstwa X. Ostatnia część opracowania to opis i analiza procesów funkcjonujących w Łańcuchu Dostaw badanej firmy. Przedstawiono wskaźniki monitorujące procesy w badanym obszarze. Mierniki wykazano we wnioskach, które pozwalają na ocenę jakości zachodzących procesów. Wnioski skupiają się na problemach wymagających obecnie modyfikacji i poprawy. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the processes related to supply chain management with a particular focus on concepts, and techniques used today in this area, for example, company X. The last part of the study is to describe and analyze the processes operating in the Supply Chain audited company. Presented indicators to monitor processes in the study area. Meters stated in the application that allow the assessment of the quality of the processes. Conclusions focus on the problems currently require modification and improvement.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bechtel Ch., Jayanth J., Supply Chain Management: A Strategic Perspective. "International Journal of Logistics Management", Vol 8, No. 1, 1997.
 2. Bozarth C.B., Handfield R.B, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice 2007.
 3. Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa 2000.
 4. http://www.biznesowe.edu.pl/94-lancuch_dostaw/, 08.06.2013.
 5. Johansson L., How Can a TQEM Approach Add Value to Your Supply Chain?. "Total Quality Environmental Management", Vol. 3, No. 4, 1994.
 6. Keith O.R., Webber M.D. : Supply Chain Management : Logistics Catches Up with Strategy, Outlook, 1982 cyt. za: M.C. Cooper, D.M. Lambert, J.D. Pagh, Supply Chain Management: More than a New Name of Logistics, "International Journal of Logistics Management", 1997, vol. 8, No 1.
 7. Lambert D., Cooper M., Pagha J., Supply Chain Management: Implementation Issues and Resarge Opportunities. "International Journal of Logistics Management", Vol. 0, No. 2, 1998.
 8. Rutkowski K., Zarządzanie łańcuchem dostaw - próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 12/2004.
 9. Słownik terminologii logistycznej, red. nauk. M. Fertsch, ILiM, Poznań 2006.
 10. Szymonik A., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, część II, Difin, Warszawa 2011.
 11. Świerczek A., Formułowanie strategii łańcuchów dostaw , Gospodarka Materiałowa i Logistyka 8/2009.
 12. Turner J., Integrated Supply Chain Management: What's Wrong with Picture?. "Industrial Engineering", Vol. 25, No. 12, 1993.
 13. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2003.
 14. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, wydanie II zmienione, PWE, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu