BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brandenburg Henryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zarządzanie strategiczne projektami w miastach
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Miasta - metropolie - regiony : nowe orientacje rozwojowe, 2014, s. 101-120, rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Zarządzanie projektem, Zarządzanie strategiczne, Rozwój miasta, Inwestycje miejskie, Finanse
City, Project management, Strategic management, City development, City investments, Finance
Abstrakt
Zdaniem Cliforda F. Graya i Erika W. Larsona "każdy projekt powinien być powiązany bezpośrednio ze strategią organizacyjną". Zasadniczo zarządzanie strategiczne projektami było stosowane głównie w przemyśle, jednakże, jak wykazały badania, możliwe jest wykorzystanie tych metod w zarządzaniu projektami lokalnego rozwoju. Według P. Noisette i F. Valemgo, "Plan strategiczny miasta winien być głęboko dostosowany do miasta i zarządzania miejskiego. Strategia miasta nie jest strategią przedsiębiorstwa". Na możliwości zastosowania w sektorze publicznym metod zarządzania stosowanych w przemyśle zwraca również uwagę A. Bartoli. Miasta stanowią dzisiaj jednostki zdolne do stanowienia o swojej przyszłości, ponieważ w dużo mniejszym stopniu niż w przeszłości są podległe władzom i decyzjom centralnym. Przekazywane są im nie tylko obowiązki realizacji bieżących potrzeb społecznych, ale również prawa decydowania o kierunkach lokalnego rozwoju gospodarczego. Strategia rozwoju miasta obejmuje długookresowe cele jego programu działania, kierunki inwestowania oraz określenie metod prowadzących do osiągania wytyczonych celów. Opracowane w ramach strategii programy rozwoju i zawarte w nich cele strategiczne rozwoju lokalnego są realizowane w ramach jednostkowych przedsięwzięć rozwojowych (projektów). W mieście, podobnie jak w przedsiębiorstwie wielobranżowym, z reguły jest realizowanych jednocześnie wiele projektów. Miasta, dysponując ograniczonymi środkami finansowymi, czasami niewystarczającymi dla zrealizowania wszystkich zadań, są zobowiązane do przeprowadzenia pogłębionej analizy mającej na celu dokonanie wyboru projektów, którym należy dać pierwszeństwo.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baron I. : Zarządzanie projektami - teoria i praktyka na przykładzie miasta Żywiec. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2011 (praca magisterska)
 2. Bartoli A.: Conception et pratique de management dans le secteur public français. Management public - przedruk w materiałach szkoleniowych Institut d'Administration des Entreprises de Lille i Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Lille- Kraków 2001
 3. Boyer L.: Le projet d'entreprise. Les éditions d'organisation, Paris 1986
 4. Brandenburg H.: Elaboration de projets de développement dans les collectivités locales, prise en compte des risques et pilotage de ces projets. Institut National Polytechnique de Lorraine, Nancy 1998
 5. Brandenburg H.: Projekty restrukturyzacyjne - planowanie i realizacja. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010
 6. Brandenburg H.: Projet de développement local - caractéristique et conduite. Université de Valenciennes et du Hainaut - Cambrais. Cahiers scientifiques de l'Institut de Développement et de la Prospective - Equipe de Recherche Universitaire sur le Développement et l'Industrie. ERUDIIDP EA, Valenciennes 2007
 7. Brandenburg H.: Realizacja lokalnych przedsięwzięć inwestycyjnych - znaczenie organizacji i koordynacji prac projektowych - studium przypadków. W: Nowoczesność przemyski i usług - nowe wyzwania. Tom II. Red. J. Pyka. Wyd. OPT, Katowice 2004
 8. Brandenburg H.: Rola samorządów lokalnych jako inwestora generalnego w zarządzaniu lokalnymi projektami rozwojowymi. W: Nowoczesność przemysłu i usług - teoria i praktyka. Red. J. Pyka. Wyd. OPT, Katowice 2003
 9. Brandenburg H.: Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi jako element realizacji strategii rozwoju miast. W: Studia regionalne w Polsce. Teoria, polityka, projektowanie. Red. F. Kuźnik. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2005
 10. Brandenburg H.: Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi. Wyd, III uzupełnione. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011
 11. Brandenburg H.: Zarządzanie projektami. Wyd. 2 uzup. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002
 12. Bridier M.-L., Michailof S.: Guide pratique d'analyse de projets. Evaluation et choix des projets d'investissement. Editions ECONOMICA, Paris 1995
 13. Drobniak A., Frenkiel W.: Planowanie portfela projektów w skali lokalnej. W: Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym. Red. A. Klasik, F. Kuźnik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001
 14. Drobniak A.: Podstawy oceny efektywności przedsięwzięć publicznych. Wyd. AE, Katowice 2008
 15. Galetti C.: Joint venture. De la conception a la réalisation. Les éditions d'organisation, Paris 1991
 16. Gray C.F., Larson E.W.: Management de projet. Adaptation française de Yves Langevin. Edition Chenelière éducation
 17. Klasik A.: Zarządzanie rozwojem lokalnym. Materiały konferencyjne "Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko-przemysłowych". Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Katowice 1996
 18. Kosieradzki W.: Korzyści z metodyki project management w administracji państwowej. Konferencja Project management, Profesjonalizm. Stowarzyszenie Project Management Polska, Jelenia Góra 2000
 19. Kozarkiewicz A.: Zarządzanie portfelami projektów. Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa 2012
 20. Magdoń M.: Problem oceny efektywności lokalnych projektów rozwojowych. W: Zarządzanie projektami lokalnymi - przykłady realizacji. Red. H. Brandenburg. "Studia Ekonomiczne" 2011, nr 75, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 21. Noisette P. Vallerugo F.: Le marketing des villes. Les éditions d'organisation, 1996
 22. Parysek J.J.: Podstawy gospodarki lokalnej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu A. Mickiewicza, Poznań 1997
 23. The Standard for Portfolio Management. PMI, Pensylvania 2008
 24. The Standard for Program Management. PMI, Pensylvania 2008
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu