BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biolik Józef (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Ocena przydatności modelu ekonometrycznego do badania zmian dynamiki gospodarki województwa śląskiego
Evaluation of Use of the Econometric Model for the Research on Changes in the Dynamics of the Silesian Voivodship's Economy
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 220, s. 9-20, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Ekonometria, Modele ekonometryczne, Gospodarka
Econometrics, Econometric models, Economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prognostyczna weryfikacja modelu gospodarki województwa śląskiego oraz ocena dynamicznych własności gospodarki na podstawie pierwiastków charakterystycznych równania końcowego. Na podstawie danych z lat 1999-2011 oszacowano parametry modelu charakteryzującego gospodarkę województwa śląskiego. Na bazie obliczonych prognoz na jeden okres naprzód oceniono wartość prognostyczną modelu. Do oceny dynamicznych własności modelu wykorzystano pierwiastki charakterystyczne równania końcowego.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is a prognostic verification of Silesian voivodship's economy model and the evaluation of dynamic properties of economy on the basis of characteristic roots of final equation. The parameters of a model characterizing the economy of the Silesian voivodship were estimated on the basis of the data from the period of 1999-2011. The prognostic value of the model was estimated on the basis of prognoses calculated for one period. The evaluation of dynamic properties of the model was based on the characteristic roots of final equation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Biolik J. (2008), Dynamiczne własności modelu gospodarki województwa śląskiego na podstawie równania końcowego [w:] A. Bajdak, W. Czakon (red.), Zarządzanie - współczesne problemy badawcze, AE w Katowicach, Katowice.
  2. Biolik J. (2013), Problemy modelowania zjawisk gospodarczych [w:] Zjawiska społeczne w badaniach statystycznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Podolec, UE w Krakowie, Kraków.
  3. Biuletyny statystyczne województwa śląskiego, http://www.stat.gov.pl.
  4. Pawłowski Z. (1981), Elementy ekonometrii, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu