BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jadamus-Hacura Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Melich-Iwanek Krystyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Elastyczność współczesnych rynków pracy
Elasticity of the Modern Labour Markets
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 220, s. 36-57, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Elastyczność rynku pracy, Rynek pracy, Metoda TOPSIS
Labour market flexibility, Labour market, Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest badaniu jednego z najistotniejszych problemów teorii i praktyki współczesnych rynków pracy, jakim jest kwestia stopnia deregulacji rynku pracy, czyli jego elastyczności. Przedmiotem zainteresowania autorek była dynamiczna analiza elastyczności rynków pracy w wybranych krajach OECD oraz wskazanie na tym tle skali tego zjawiska w Polsce. Badanie zostało przeprowadzonego za pomocą metody TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution) na podstawie danych z lat 2002-2012. Wartości syntetycznego miernika elastyczności rynku pracy obliczane były na podstawie 11 mierników cząstkowych.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to examine one of most important problem of the theory and the practice of the modern labour markets; the problem of the degree of labour markets deregulation, i.e. their elasticities. Dynamic analysis of the flexibility of labour markets in selected OECD countries and showing the scale this phenomenon against this background in Poland was an object of the interest. The analysis of yearly data from 2002 to 2012 was conducted using the TOPSIS method (Technique for Preference Order in order to Similarity it an Ideal Solution). Values of the synthetic measures of labour market flexibility were calculated based on 11 fragmentary indicators.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosik K. (2012), Popytowe i podażowe uwarunkowania polskiego bezrobocia, "Gospodarka Narodowa", nr 11-12.
 2. Elastyczność polskiego rynku pracy (2004), [w:] M. Boni (red.), Elastyczny rynek pracy w Polsce. Jak sprostać temu wyzwaniu? Zeszyty BRE Bank - CASE nr 73, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Naukowa, Warszawa.
 3. Ertman A. (2011), Zróżnicowanie elastyczności rynków pracy w wybranych krajach europejskich oraz USA w świetle metody TOPSIS, "Oeconomia Copernicana", nr 3.
 4. Gajewski M. (2009), Brutalne gry komputerowe w życiu dzieci i młodzieży [w:] B. Szmigielska (red.), Psychologiczne konteksty Internetu, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 5. Giegiel A. (2007), Elastyczność rynku pracy a dynamika wzrostu gospodarczego w wybranych krajach OECD [w]: D. Kopycińska (red.), Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo PRINT GROUP Daniel Krzanowski, Szczecin.
 6. Góra M. (2004), Trwale wysokie bezrobocie w Polsce. Refleksje, próba częściowego wyjaśnienia i kilka propozycji, Zeszyty BRE Bank - CASE nr 73, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Naukowa, Warszawa.
 7. Góra M. (2003), Wpływ systemu zabezpieczenia społecznego na rynek pracy, "Ekonomista", nr 1.
 8. Kryńska E. (2007), Równowaga między elastycznością i bezpieczeństwem na polskim rynku pracy. Jak osiągnąć flexicurity?, "Monitor Prawa Pracy" nr 7, dostęp na stronie [www 3].
 9. Kucharski M. (2012), Koncepcja flexicurity a elastyczne formy zatrudnienia na polskim rynku pracy, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 10. Kwiatkowski E. (2003), Elastyczność popytu na pracę w teoriach rynku pracy [w:]: E. Kryńska (red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, IPiSS, Warszawa.
 11. Kwiatkowski E., Włodarczyk P. (2012), Wpływ prawnej ochrony zatrudnienia na rynek pracy w warunkach negatywnego szoku ekonomicznego, "Gospodarka Narodowa", nr 11-12 (255-256).
 12. Skórska A. (2007), Przeciwdziałanie bezrobociu [w:] D. Kotlorz (red.) Ekonomia rynku pracy, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 13. Sobocka-Szczapa H. (2003), Nietypowe formy zatrudnienia pracowniczego [w:] E. Kryńska (red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, IPiSS, Warszawa.
 14. Wąsowicz J. (2009), Klin podatkowy i stopień regulacji rynku pracy - implikacje dla sytuacji na rynku pracy [w:] D. Kotlorz (red.) Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanty wzrostu zatrudnienia, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 15. Wiśniewski Z. (2004), Rynki pracy w przyszłości - deregulacja a zatrudnienie [w]: S. Borkowska (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, IPiSS, Warszawa.
 16. [www 1] http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata.
 17. [www 2] http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 18. [www 3] http://czasopisma.beck.pl/monitor-prawa-pracy/artykul/rownowaga-miedzy-ela stycznoscia-i-bezpieczenstwem-na-polskim-rynku-pracy-jak-osiagnac-flexicurity/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu