BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubik Krystyna (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Tytuł
Kryteria oceny pracowników współczesnych organizacji
Criteria for Assessing Employees of Modern Organizations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (30), 2014, nr 103, s. 87-97, rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Pracownicy w organizacji, Ocena pracowników, Motywowanie pracowników
Employees in the organization, Employee appraisal, Motivating employees
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy problemu oceny pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach. Opracowanie to stanowi próbę zanalizowania błędów popełnianych przy ocenianiu pracowników, jak również źródło informacji, które pomoże je zidentyfikować i niwelować. Przedstawienie oceny pracowniczej jako źródła wiedzy personalnej ma na celu podkreślenie tego narzędzia oraz jego znaczenia w systemie ewaluacji pracy. Ukazuje także jego wagę w działaniach zmierzających do podniesienia wartości pracownika, jego wydajności pracy w procesach, w których jego kwalifikacje zawodowe zajmują kluczową pozycję.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the issues of evaluation of employees employed in enterprises. This study is an attempt to analyze errors in the assessment of employees as well as a source of information that will prevent these errors from occurring. Presentation of employee evaluation as a source of personal knowledge is to emphasize the utility and its importance in the system of work evaluation. It shows its importance in efforts to raise labour productivity in processes where a man and his professional qualifications occupy a key position.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo AKADE, Kraków 2000.
  2. Fletcher C., Ocena pracy: ewaluacja i doskonalenie potencjału pracowników i ich pracy, [w:] N. Chmiel (red.), Psychologia pracy i organizacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
  3. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie - teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  4. Sidor-Rządkowska M., Kompetencyjne systemy ocen pracowników: przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2007.
  5. Szałkowski A. (red.), Wprowadzenie do zarządzanie personelem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu