BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójciak Mirosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Metody oceny zgodności opinii ekspertów na potrzeby badania foresight
Methods Used While Assessing Coherence of Experts' Opinions in Foresight
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 220, s. 58-77, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Metoda foresight, Prognozowanie, Ekonometria
Foresight method, Forecasting, Econometrics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nadrzędnym celem foresightu jest konstrukcja scenariuszy rozwoju sytuacji w stosunkowo dalekiej perspektywie (zwykle 20-25 lat). W celu ich opracowania foresight korzysta z wielu różnych metod, wśród których dużym uznaniem cieszą się działania oparte na pozyskiwaniu wiedzy eksperckiej, głównie panele eksperckie, burze mózgów oraz metoda Delphi. W celu sformułowania jednoznacznych sądów konieczne jest uzyskanie zgodności odpowiedzi ekspertów. W przypadku skal słabych stosuje się m.in. współczynnik: dyspersji, wariacji, rangowej korelacji parami czy konkordancji. W badaniu przedstawiono stosowane miary zgodności ekspertów wraz z ich własnościami. Umożliwi to wyznaczenie granicznych wartości miar zgodności ekspertów, których osiągnięcie pozwoli uznać, że eksperci są zgodni.(abstrakt oryginalny)

Foresight primary objective is to construct scenarios of situation development in a relatively remote perspective (usually 20-25 years). In order to elaborate such scenarios, foresight applies numerous methods including highly appreciated activities that involve acquisition of expertise. The activities in question predominantly refer to expert panels, brainstorms and Delphi method. To formulate unambiguous judgements, it is necessary to obtain some conformity of experts' responses. In case of variables that are interval or ratio scale measured, location or dispersion measures are calculated. In case of nominal and ordinal scales, the following coefficients are, inter alia, applied: dispersion, variance, pairwise rank correlation or concordance. In the research, tested measures of coherence of experts' opinions are presented along with their properties. This should allow for setting border values of the measures in question, which in turn should lead to recognition of experts' coherence. In the second part of the research some suggestions of the way the applied measures should be modified are presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieślak M. (red.) (1997), Prognozowanie gospodarcze - metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Czaplicka-Kolarz K. (red.) (2007), Scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo-energetycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju - część 1. Studium gospodarki paliwami i energią dla celów opracowania foresightu energetycznego dla Polski na lata 2005-2030, Główny Instytut Górnictwa, Katowice.
 3. Czaplicka-Kolarz K. (red.) (2007), Scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo-energetycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju - część 2. Scenariusze opracowane na podstawie foresightu energetycznego dla Polski na lata 2005-2030, Główny Instytut Górnictwa, Katowice.
 4. Dittmann P. (2003), Prognozowanie w przedsiębiorstwie - metody i ich zastosowanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 5. Gajda A. (2011), Doświadczenia i metody pozyskania danych eksperckich na potrzeby badań z wykorzystaniem metody foresight [w:] P. Dittmann, A. Szpulak (red.), Prognozowanie w zarządzaniu firmą, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 185, Wrocław.
 6. Halal W.E., Kull M.D., Leffmann A. (1997), Emerging Technologies. What's Ahead for 2001-2030, "The Futurist", Nov.-Dec.
 7. Kowalewska A., Głuszyński J. (red.) (2009), Zastosowanie metody Delphi w Narodowym Programie Foresight Polska 2020 - Główne wyniki, doświadczenia i wnioski, Pentor Research International, Warszawa.
 8. Kuwahara T. (2001), Technology Foresight in Japan - The Potential and Implications of DELPHI Approach. NISTEP Study Material 77, www.nistep.go.jp.
 9. Martin B.R. (1995), Foresight in Science and Technology, "Technology Analysis & Strategic Management", No. 7(2).
 10. Poradowska K., Wójciak M. (2009), Uogólniony rozkład trójkątny w analizie wyników badania foresight [w:] Dynamiczne modele ekonometryczne, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXXIX, zeszyt specjalny, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 11. Poradowska K., Wójciak M. (2011), Stymulatory i bariery rozwoju gospodarki zeroemisyjnej w opinii społeczeństwa [w:] Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, zeszyt 4/8, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 12. Poradowska K., Szkutnik T., Wójciak M. (2011), Scenariusze rozwoju wybranych technologii oszczędności energii w życiu codziennym [w:] P. Dittmann, A. Szpulak (red.), Prognozowanie w zarządzaniu firmą, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 185, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu