BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Warzecha Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Aktywność wykazywana w sieci przez śląskich studentów niezagrożonych i zagrożonych uzależnieniem od Internetu - analiza statystyczna
Activity Exhibited on the Internet by the Silesian Students Unthreatened Internet Addiction and Threatened Internet Addiction - Statistical Analysis
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 220, s. 99-116, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Internet, Uzależnienie, Studenci
Internet, Addiction, Students
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Coraz powszechniejszy dostęp do Internetu ma wiele pozytywnych aspektów (szybki dostęp do informacji i wiedzy oraz błyskawiczne przetwarzanie i przekazywanie danych, a także nieograniczona i ekspresowa komunikacja pomagająca podtrzymywać relacje z ludźmi i pozyskiwać nowe kontakty), ale nie należy lekceważyć istnienia zagrożenia uzależnieniem od tego medium, coraz częściej występującego szczególnie wśród osób młodych, które potrafią godzinami przebywać w sieci. Głównym celem prowadzonych badań było poznanie aktywności wykazywanej w sieci przez śląskich studentów (celów i intensywności korzystania z Internetu, stopnia wyposażenia studentów w nowoczesne środki komunikacji z dostępem do Internetu), a także zbadanie, czy częstotliwość i rodzaj przejawianej w sieci aktywności śląskich studentów uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od sieci jest istotnie różna od aktywności śląskich studentów niezagrożonych uzależnieniem od Internetu.(abstrakt oryginalny)

Universal access to the Internet has many positive aspects but do not underestimate a possible risk to of this medium addiction to among young people. The main objective of the study was to investigate the activity exhibited by the Silesian students on the Net (goals and intensity of Internet use, the degree of equipment students with modern means of communication with Internet access) and to investigate whether the frequency and type of activity the Silesian students addicts and threatened Internet addiction is significantly different since the Silesian students unthreatened Internet addiction. The study was conducted using Young's Internet Addiction Test.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Frangos C.C., Frangos Ch.C., Sotiropoulos I. (2012), A Meta-analysis of the Reliability of Young's Internet Addiction Test [w:] Proceedings of the World Congress on Engineering 2012 Vol. I, WCE 2012, July 4-6, London.
 2. Gajewski M. (2009), Brutalne gry komputerowe w życiu dzieci i młodzieży [w:] B. Szmigielska (red.), Psychologiczne konteksty Internetu, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 3. GUS (2013), Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2013 r., Warszawa.
 4. Krzyżak-Szymańska E. (2014), Patologiczne używanie nowych technologii przez młodzież [w]: S. Bębas, P. Kowalski (red.), Bezpieczeństwo w warunkach zmian społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych, WSH, Piotrków Trybunalski .
 5. Malik A. (2011), Prawdziwy początek internetu w Polsce - sensacyjne odkrycie, dostęp na stronie [www 2].
 6. Pawłowska B., Potembska E. (2011), Objawy zagrożenia uzależnieniem i uzależnienia od Internetu mierzonego Kwestionariuszem do Badania Uzależnienia od Internetu autorstwa Pawłowskiej i Potembskiej u młodzieży polskiej w wieku od 13 do 24 lat, "Current Problems of Psychiatry", 12(4).
 7. Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, StatSoft, Kraków.
 8. Ulfik-Jaworska I. (2005), Komputerowi mordercy. Tendencje konstruktywne i destruktywne u graczy komputerowych, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 9. Warzecha K. (2013), Komputer z dostępem do Internetu jako nieodzowne wyposażenie współczesnych gospodarstw domowych - cele korzystania oraz zagrożenie uzależnieniem [w:] P. Ucieklak-Jeż (red.), "Pragmata tes Oikonomias", cz. 7, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa.
 10. Warzecha K.. (2014), Internet w życiu współczesnego studenta, cele i intensywność korzystania a zagrożenie uzależnieniem [w:] J. Buko (red.), Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy, Zeszyty Naukowe nr 809, Ekonomiczne Problemy Usług nr 113, tom 2, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 11. Wołpiuk-Ochocińska A. (2006), Uzależnienie od Internetu - przybliżenie zjawiska [w:] P. Francuz, W. Otrębski (red.) Studia z psychologii w KUL, tom 13, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 12. Young K.S. (1998), Caught in the Net: How to Recognize the Signs of Internet Addiction - and A Winning Strategy For Recovery, Wiley, New York.
 13. [www 1] http:// www.stat.gov.pl (dostęp: 2.10.2014).
 14. [www 2] http:// www.komputerswiat.pl (dostęp 2.10.2014).
 15. [www 3] http:// pl.wikipedia.org/wiki/Internet (dostęp: 2.10.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu