BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ruciński Adam (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, doktorant)
Tytuł
Działalność Komitetu Kultury Niezależnej w latach 1982-1989
The Activity of Independent Culture Comittee in the Period of 1982-1989
Źródło
Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2013, nr 4, s. 47-54, przypisy
Słowa kluczowe
Kultura, Rozwój kultury, Historia, Teatr, Opozycja polityczna
Culture, Cultural development, History, Theater, Political opposition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie niezależnej działalności kulturalnej w latach stanu wojennego. Dzięki powstaniu Komitetu Kultury Niezależnej po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego, mogła rozwijać się podziemna niezależna od władz państwowych kultura i sztuka. W uznaniu dla niezależnych twórców artystycznych komitet przyznawał specjalne nagrody. Działalność komitetu prowadzona była do 1989 r., kiedy po zmianach ustrojowych legalnie funkcjonowała wolna i niezależna kultura, organizacja wypełniwszy wszystkie swoje zadania została rozwiązana.(abstrakt oryginalny)

The article presents an independent cultural activity in a period of material law in Poland. Independent and Undenground culture and art could progress thanks for Independent Culture Comittee. The activity of Independent Culture Comittee was led until 1989. The organization fulfilled its duties and it was dissolved. After the system's change free and independent activity of artists could been functioned. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Zalewska, Kultura w stanie wojennym na przykładzie likwidowanych związków twórczych, [w:] Droga do niepodległości. Dzieje "Solidarności" 1980-2005, red. A. Borowski, Warszawa 2005, s. 301.
 2. S. Ligarski, T. Ruzikowski, Kultura niezależna, [w:] Pokolenie 80. Niezależna twórczość młodych w latach 1980-1989, red. T. Boruta, Kraków 2010, s. 73.
 3. Wielka Encyklopedia "Oxford", red. H. Mc Glynn, t. XX, Warszawa 2010, s. 249.
 4. Dokumenty władz NSZZ "Solidarność" 1981-1983, red. J. Olaszek, Warszawa 2010, s. 104.
 5. T. Ruzikowski, Stan wojenny w Warszawie i województwie stołecznym 1981-1983, Warszawa 2009, s. 286.
 6. A. Wojciechowski, Czas smutku, czas nadziei: sztuka niezależna lat osiemdziesiątych, Warszawa 1992, s. 5-13.
 7. A. Rottenberg, Sztuka w Polsce 1944-2005, Warszawa 2005, s. 294.
 8. M. Hermansdorfer, Trzecia zmiana i inne, "Rzeczpospolita", 16-17 maja, b.m. 2009, s. 5.
 9. J. Żaryn, Kultura niezależna w kościele katolickim w Polsce 1981-1989. Szkic do portretu, [w:] Kościół i kultura niezależna, red. B. Tracz, Katowice 2011, s. 18-19.
 10. B. Tracz, Kościół mecenasem i parasolem ochronnym, "Rzeczpospolita", 16-17 maja, b.m. 2009, s. 4.
 11. Ł. Kossowski, Cudowne lata, "Konteksty", nr 1, b.m. 2011, s. 124.
 12. M. Rosalak, Grób pański, "Rzeczpospolita", 16-17 maja, b.m. 2009, s. 1.
 13. T. Boruta, Pokolenie 80. Niezależne malarstwo młodych w wystawienniczym ruchu przykościelnym, "Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej", nr 1-2, Warszawa 2011, s. 36.
 14. Ks. W.A. Niewęgłowski, Kościół i kultura w latach osiemdziesiątych XX wieku, [w:] Kościół i kultura w latach osiemdziesiątych XX wieku. Doświadczenia warszawskie, red. Ks. W.A. Niewęgłowski, Katowice - Warszawa 2011, s. 15.
 15. J. Holewińska, Dom, kościół, ulica - podziemna przestrzeń teatralna w latach 80, "Konteksty", nr 4, b.m. 2010, s. 118.
 16. D. Przastek, Scena bez kłamstw. Teatr w kościele po 13 grudnia 1981 roku, "Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej", nr 1-2, Warszawa 2011, s. 50.
 17. M. Fik, Teatr Drugiego Obiegu materiały do kroniki teatru stanu wojennego 13 XII 1981-15 XI 1989, Warszawa 2000, s. 12-54.
 18. T. Kozłowski, Aktorski bojkot, "Rzeczpospolita", 13 grudnia, b.m. 2011, s. 6.
 19. A. Domosławski, Teatr epoki Jaruzelskiego, "Dialog", nr 2, b.m. 1994 , s. 144.
 20. N. Adaszyńska i. in., Teatralna konspira, "Teatr", nr 4, Warszawa 1990, s. 34.
 21. D. Przastek, Środowisko teatru w okresie stanu wojennego, Warszawa 2005, s. 263.
 22. M. Choma-Jasińska, Sceny prawdy - obszar wolności, "Rzeczpospolita", 16-17 maja, b.m. 2009, s. 6-7.
 23. F. Żuber, Teatr Telewizji w stanie wojennym, "Teatr", nr 4, Warszawa 1989, s. 13-16.
 24. M. Kunicki-Goldfinger, Społeczny Komitet Nauki, [w:] Solidarność podziemna 1981-1989, red. A. Friszke, Warszawa 2006, s. 556-564.
 25. P. Sowiński, Siła wolnego słowa - NOWA, KRĄG, CDN (1982-1989), [w:] Solidarność podziemna, dz. cyt., s. 652.
 26. A. Gralińska-Toborek, Plastyka w kościele w latach 1981-1989. Trwałe przymierze czy epizod?, "Pamięć i Sprawiedliwość", nr 1, Warszawa 2005, s. 196.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-0403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu