BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oleksa Karolina (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Rola emocji, świadomości oraz budowy językowej w tworzeniu przekazu reklamowego
The Role of Emotions, Perception, and Language Structure in the Creation of Advertising
Źródło
Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej, 2014, nr 14, s. 47-66, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
The Poznan School of Banking Undergraduate Research Journal
Słowa kluczowe
Język reklamy, Psychologia reklamy, Marketing, Reklama, Decyzje konsumenckie, Studium przypadku
Language of advertising, Psychology of advertising, Marketing, Advertising, Consumer decision, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł ma na celu analizę roli emocji, poziomu świadomości oraz budowy językowej w tworzeniu przekazu reklamowego. Aby dokładnie zanalizować te obszary, dokonano przeglądu założeń teoretycznych, przeanalizowano dwa studia przypadku - produkcję szczepionek z komórek ludzkich płodów oraz kampanię organizacji Greenpeace przeciwko firmie Nestlé, a także przytoczono wyniki badań własnych. W badaniach weryfikowano trzy hipotezy zakładające, że wzbudzanie negatywnych emocji dotyczących produktu powoduje odrzucenie go przez konsumentów (hipoteza nr 1), istnieje związek między podejmowaniem decyzji konsumenckich a przekazywaniem większej ilości dokładnych informacji w przekazie informacyjnym (hipoteza nr 2) oraz że istnieje związek między poziomem świadomości konsumentów na temat nieetycznych działań firm a podejmowanymi decyzjami zakupowymi (hipoteza nr 3). W badaniach wykorzystano autorski kwestionariusz, składający się z 16 pytań i zbudowany w dwóch wersjach, różniących się sformułowaniem dwóch kluczowych pytań, na podstawie których testowano hipotezy. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to examine the role of emotions, consumers' awareness and language structure in creating advertisements. To accurately analyze these areas, the author have reviewed theoretical assumptions, analyzed two case studies - the production of vaccines from human cells and Greenpeace campaign against Nestlé, and presented the results of own research. Three hypotheses were formulated: stimulating negative emotions towards the product causes rejection of the product by the consumer (hypothesis 1), there is a relationship between consumers' decision- making and level of information detail (hypothesis 2), and ere is a relationship between the level of consumer awareness about unethical business actions and making decisions process (hypothesis 3). The questionnaire consists of 16 questions and was built in two versions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dying for biscuit, BBC, wywiad z przedstawicielami Nestle, 22.02.2010, http://news.bbc.co.uk/nol/shared/bsp/hi/pdfs/panorama_nestle.pdf [3.03.2014].
 2. Benedikt A., Reklama jako proces komunikacji, Astrum, Wrocław 2004.
 3. Budzyński W., Reklama. Techniki skutecznej perswazji, Poltext, Warszawa 2000.
 4. Bullock A., Reklama podprogowa. Jak niepostrzeżenie wniknąć w umysł odbiorcy, Helion, Gliwice 2008.
 5. Eowyn A., Aborted human fetal cells in your food, vaccines and cosmetics, www.fellowshipoftheminds.com/2011/12/22/aborted-human-fetal-cells-in-your-food-vaccines-cosmetics [3.12.2011].
 6. Falkowski A., Praktyczna psychologia poznawcza: marketing i reklama, GWP, Gdańsk 2003.
 7. Doliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, GWP, Gdańsk 2003.
 8. Jachnis A., Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2007.
 9. Greenpeace, Sweet success for kit-kat campaign: you asked, Nestle has answered, www.greenpeace.org/international/en/news/features/Sweet-success-for-Kit-Kat-campaign/ [17.05.2010].
 10. Kaczmarek Z., Porównanie produktów "light" i w wersjach normalnych, www.vitalia.pl [12.09. 2013].
 11. Łoś I., Greenpeace w obronie lasów deszczowych i orangutanów, "Dzikie Życie" 2010, nr 6/192, http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie-numery-archiwalne,2253,article,5037 [3.03.2014].
 12. Propaganda Dobrych Serca czyli Rzecz o Reklamie Społecznej, red. D. Maison, P. Wasilewski, Agencja Wasilewski, Kraków 2002.
 13. Oleksa K., Pawlik P., Nieetyczne działania firm a rola emocji, budowy językowej oraz świadomości w przekazie reklamowym, projekt licencjacki, WSB w Poznaniu, Poznań 2014.
 14. Oświadczenie Jose Lopeza z 17.05.2010, wiceprzewodniczącego koncernu Nestle, www.nestle.com/media/mediaeventscalendar/allevents/2010-nestle-open-forum-on-deforestation-malaysia [3.03.2014].
 15. Sutherland M., Sylvester A., Reklama a umysł konsumenta. Co działa, co nie działa i dlaczego, WN PWN, Warszawa 2003.
 16. Šmid W., Zarządzanie reklamą w komunikacji medialnej, CeDeWu, Warszawa 2008.
 17. www.cogforlife.org/vaxPolish.pdf [14.09.2005].
 18. www.dziecko.nestle.pl [25.03.2014].
 19. www.ecowalkthetalk.com/blog/2011/02/10/shailendra-yashwant-greenpeace-in-southeast-asia/green peace-kitkat/ [5.03.2014].
 20. www.historyofvaccines.org/content/articles/human-cell-strains-vaccine-development [15.01.2014].
 21. www.greenpeace.org/poland/pl/wydarzenia/swiat/nestle/ [25.03.2014].
 22. www.nestle.pl [25.03.2014].
 23. Zachowania konsumenta, koncepcje badania europejskie, red. M. Lambkin, G. Foxall, R. van Raaij, B. Heilbrunn, WN PWN, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-7129
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu