BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łaskarzewska Katarzyna (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Piękno i użyteczność "Polskiej Zielonej Ściany"
Beauty and Usefulness of the Polish Green Wall
Źródło
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 2015, nr 42(4), s. 60-69, rys., bibliogr. 8 poz.
Vistula University Working Papers
Słowa kluczowe
Architektura, Krajobraz miasta, Urbanistyka, Ekologia
Architecture, City landscape, Urban studies, Ecology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Trwające od kilku już lat prace badawcze nad zielonymi elewacjami dostosowanymi do warunków klimatycznych Polski, prowadzone przez Konsorcjum Naukowe, w którego skład wchodzi AB SYSTEM s.c., oraz SGGW, doprowadziły do stworzenia nowej technologii - "Polskiej Zielonej Ściany" (PZS) (program badawczy INNOTECH ścieżka IN-TECH nr umowy INNOTECH/IN1/40/159571/ NCBR/12, numer zgłoszenia patentowego to (P30877PL00/KJ, nr P 407029, własność AB System S.C. lider projektu SWRW). Teraz kolej na implantację badań do struktur architektoniczno-urbanistycznych - od pojedynczych ścian aż po całe założenia miejskie. Czas również na popularyzację wyników badań nad "Polską Zieloną Ścianą" w środowisku architektów. Naukowcy z "Konsorcjum Zielonych Technologii" chcą pójść dalej, w kolejnych badaniach w nowym grancie "Biostrateg", założono stworzenie "systemu ściany zielonej z retencją wody. (abstrakt oryginalny)

The research work on green elevations adjusted to the climate conditions of Poland, lasting for several years, being carried out by a scientific consortium consisted of AB SYSTEM S.C., and SGGW (the Warsaw University of Life Sciences), has led to the creation of a new technology - the Polish Green Wall (Polish acronym PZS) (the research programme INNOTECH, the path IN-TECH, No. of the contract INNOTECH/IN1/40/159571/NCBR/12, No. of the patent application is P30877PL00/KJ, No. P 407029, property of AB System S.C., the project leader SWRW). Now, it is the turn to implant research into architectural and urbanistic structures - from single walls till the complete urban assumptions. It is also the time to popularise findings of the research on the Polish Green Wall in the environment of architects. Scientists from the Green Technologies Consortium want to go further; in the subsequent surveys in the new grant called "Biostrateg" (Bio Strategist), there is assumed setting up a system of green wall with water retention. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aleksander A. (2008), Język wzorców, GWP, Gdańsk.
  2. Gołaszewska M. (1985), Zarys estetyki , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Ruskin J. (1907), The Two Paths , Dutton, New York.
  4. "World Architekture Day" (2014), pdf
  5. http://www.environmentalgraffiti.com [dostęp: marzec 2015].
  6. http://inspirowaninatura.pl/nowa-rekordowa-zielona-sciana/ [dostęp: marzec 2015].
  7. http://nowoczesnosc.ogrodydankiewicz.pl/pl/o_nas [dostęp: marzec 2015].
  8. http://www.verticalgardenpatrickblanc.com [dostęp: marzec 2015]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-2688
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu