BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sikora Marcin (University of Zielona Góra), Kwiatkowski Maciej (University of Zielona Góra), Rudolf Karolina (University of Zielona Góra), Lorenc Karolina (University of Zielona Góra), Prosół Hanna (University of Zielona Góra), Guingnard Heloise (University of Dijon, France)
Tytuł
Financing Pro-Ecological Investments by Public Funds in the Lubuskie Province in the Years 2009-2013
Finansowanie inwestycji proekologicznych ze środków publicznych w regionie lubuskim w latach 2009-2013
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2015, vol. 3(19), s. 156-160, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje ekologiczne, Środki publiczne, Finansowanie ochrony środowiska, Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska, Kary ekologiczne, Opłaty ekologiczne
Ecological investments, Public funds, Environmental protection financing, Economic instruments of environmental protection, Environmental fine, Environmental fees
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubuskie
Lubuskie Voivodship
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę finasowania inwestycji proekologicznych ze środków publicznych, na przykładzie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w latach 2009-2013. Zdefiniowano w nim także istotę realizacji tych inwestycji przez regionalny sektor przedsiębiorstw z punktu widzenia procesu rozwoju regionalnego. Ponadto dokonano zestawienia podstawowych informacji na temat funduszy ekologicznych, skupiając się na ich genezie, podziale, a także zasadach ich funkcjonowania oraz przeprowadzono analizę wielkości wydatków w latach 2009-2013 w postaci poszczególnych instrumentów wspierania inwestycji proekologicznych podmiotów gospodarczych z terenu województwa lubuskiego. W podsumowaniu zawarto wnioski wraz z prognozami na najbliższe lata. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the issue of financing pro-ecological investments by the public funds, basing on the example of Voivodeship Fund for Environmental Protection and Water Management in Zielona Góra in the years 2009-2013. It also defines the essence of the implementation of these investments by the regional business sector in terms of the regional development process. Furthermore, apart from providing the compilation of the basic information concerning ecological funds, focusing on the origin, division, and the rules of their functioning, the analysis of the volume of expenditure in the years 2009-2013 has also been performed in the form of individual instruments supporting pro-ecological investments of the business entities in the region of Lubuskie Province. The summary contains the conclusions and forecasts for the coming years. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Bryłkowska, M. Gawron, A. Rogińska and J. Zborowska. "Changes in the systems of wastewater management in public health protection institutions of lubuskie voivodship 2007-2010 - research results," Management Systems in Production Engineering, nr 4, 2013, pp. 20-23.
 2. Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Regionalnych i Środowiska. Ochrona środowiska 2014. Warszawa: Informacja i opracowania statystyczne, Dec. 2, 2014. [Online]. Available: http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5484/1/15/1/ochrona_srodowiska_2014.pdf [Apr. 17, 2015].
 3. Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Regionalnych i Środowiska. Ochrona środowiska 2013. Warszawa: Informacja i opracowania statystyczne, Dec. 4, 2013. [Online]. Available: http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5484/1/14/1/se_ochrona_srodowiska_2013.pdf [Apr. 17, 2015].
 4. K. Górka and P. P. Małecki. Ed. Ocena funduszy ekologicznych w świetle ich dalszego funkcjonowania w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, pp. 119-136.
 5. K. Jajuga. Wprowadzenie do inwestycji finansowych: depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego, 2009, pp. 5-6.
 6. B. Kosiarkiewicz. "Działalność funduszu," Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, 2009. [Online]. Available: http://www.wfosigw.zgora.pl/bip/dok.php?kod_str=10070 [Apr. 17, 2015].
 7. B. Kosiarkiewicz. "Status prawny," Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, 2013. [Online]. Available: http://www.wfosigw.zgora.pl/bip/dok.php?kod_str=10015 [Apr. 17, 2015].
 8. D. G. Luenberger. Teoria inwestycji finansowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, pp. 15.
 9. B. Poskrobko and J. Ejdys. "Metodyka oceny efektów uzyskiwanych przez inwestora korzystającego ze środków funduszy ekologicznych," F. Piontek Ed. Efektywność wydatkowania funduszy ekologicznych nieposiadających osobowości prawnej. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2000, pp. 65-92.
 10. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze. Ochrona środowiska w województwie lubuskim w latach 2009-2011. Zielona Góra: Informacja i opracowania statystyczne, 2012. [Online]. Available: http://zielonagora.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/zg/ASSETS_ochrona_ srodowiska_2011b.pdf [Apr. 17, 2015].
 11. J. Zarębska. "Packaging waste management on example of city Zielona Góra," Management Systems in Production Engineering, nr 1, 2012, pp. 23-28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng, pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI10.12914/MSPE-08-03-2015
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu