BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budynek Mateusz (University of Zielona Góra), Dorozińska Weronika (University of Zielona Góra), Dybikowska Adriana (University of Zielona Góra), Gardziej Krzysztof (University of Zielona Góra), Kozak Monika (University of Zielona Góra), Materne Karolina (Universität Potsdam, Germany)
Tytuł
Analysis of the Selected Sources of Funding the Lubuski System of Financing Environmental Protection in the Years 2009-2013
Analiza wybranych źródeł zasilania w środki pieniężne lubuskiego systemu finansowania ochrony środowiska w latach 2009-2013
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2015, vol. 3(19), s. 161-166, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo produkcyjne, Fundusze celowe, Finansowanie ochrony środowiska
Production enterprise, Target funds, Environmental protection financing
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)
Kraj/Region
Województwo lubuskie
Lubuskie Voivodship
Abstrakt
Artykuł podejmuje problematykę wpływu zewnętrznej instytucji finansowej jaką jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na stymulowanie działań proekologicznych w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych. Ponadto analizie zostały poddane ustawowe formy zasilania Funduszu w środki pieniężne oraz ich wpływy z poszczególnych ekonomicznych instrumentów zasilania w latach 2009-2013. (abstrakt oryginalny)

The article analyses the effects of an internal financing institution, namely the Voivodeship Fund for Environmental Pro-tection and Water Management in Zielona Góra on stimulating pro-ecological activities in the production business sec-tor. The paper further analyses government forms of financing the Fund as well as the sources coming from particular economic financing instruments in the years 2009-2013. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Cyrankiewicz. "Zadania funduszu przejmują budżety gmin i powiatów," Rzeczpospolita Prawo, Jan. 14, 2010. [Online]. Available: http://prawo.rp.pl/artykul/419013.html [Apr. 12, 2015].
 2. J. Czempas. Elementy statystyki. Podstawowe mierniki i metody. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2000, pp. 25-26.
 3. "Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego," Fundusze strukturalne - dofinansowania z Unii Europejskiej." Available: http://www.fundusze-strukturalne.pl/efrr.html [Apr. 05, 2015].
 4. L. Kaźmierczak-Piwko. "The development of instruments of sustainable development of the enterprises sector," Management Systems in Production Engineering, no. 4(8), 2012, pp. 37-39.
 5. B. Kosiarkiewicz. "20-lecie WFOŚIGW: 20 lat wspierania ochrony środowiska w woj. lubuskim (WFOŚiGW w Zielonej Górze)." Ministerstwo Środowiska, Rzeczpospolita Polska, Jul. 4, 2013. Available: http://www.mos.gov.pl/artykul/70_archiwum/20921_20_lecie_wfosigw_20_lat_wspierania_ochrony_srodowiska_w_woj_lubuskim_wfosigw_w_zielonej_gorze.html [Apr. 12, 2015].
 6. B. Kosiarkiewicz. "Działalność Funduszu," Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, 2009. [Online]. Available: http://www.wfosigw.zgora.pl/bip/dok.php? kod_str=10070, [Apr. 05, 2015].
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w latach 2009 - 2013.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w 2012 roku, Załącznik do uchwały nr 000/07/13 Rady Nadzorczej WFOSiGW w Zielonej Górze z dnia 5 kwietnia 2013 roku.
 9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w 2013 roku, Załącznik do uchwały nr 000/02/14 Rady Nadzorczej WFOSiGW w Zielonej Górze z dnia 17 marca 2014 roku.
 10. Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, Załącznik do uchwały Nr XLVIII/480/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2010 roku.
 11. Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na lata 2009-2012, Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 19/08 z dn. 26 września 2008 r.
 12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627.
 13. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. "Historia powstania wojewódzkich funduszy ochrony środowisk," Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, 2015. Available: http://www.wfosigw.zgora.pl/wfzg/dok.php? kod_str=305 [Apr. 12, 2015].
 14. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. "Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007 - 2013," Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, 2015. Available: http://www.wfosigw.zgora.pl/lrpo/dok.php? a=k1&b=1010 [Apr. 05, 2015].
 15. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. "Program Operacyjny Infrastruktury i Środowiska 2007 - 2013," Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, 2015. Available: http://www.wfosigw.zgora.pl/poiis/dok.php? a=k1&b=1010 [Apr. 05, 2015].
 16. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. "Sprawozdanie 2009," Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, 2015. Available: http://www.wfosigw.zgora.pl/wfzg/dok.php?kod_str=259 [Apr. 17, 2015].
 17. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. "Sprawozdanie 2010," Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, 2015. Available: http://www.wfosigw.zgora.pl/wfzg/dok.php?kod_str=260 [Apr. 17, 2015].
 18. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. "Sprawozdanie 2011," Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, 2015. Available: http://www.wfosigw.zgora.pl/wfzg/dok.php?kod_str=261 [Apr. 18, 2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng, pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI10.12914/MSPE-09-03-2015
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu