BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zborowska Jagoda (University of Zielona Góra), Gawron Maciej (University of Zielona Góra), Burda Michał (University of Zielona Góra), Bojko Karolina (University of Zielona Góra), Smyk Małgorzata (University of Zielona Góra), Krzeszowski Michał (Northumbria University - Newcastle City, Great Britain)
Tytuł
Perspective for the Development of Organic Farming in Lubuskie Voivodship
Perspektywy rozwoju ekologicznej produkcji rolnej w województwie lubuskim
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2015, vol. 3(19), s. 167-170, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja rolna, Produkty ekologiczne, Rozwój rolnictwa, Żywność ekologiczna
Agricultural production, Ecological product, Rural development, Organic food
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubuskie
Lubuskie Voivodship
Abstrakt
Artykuł podejmuje problematykę rozwoju ekologicznej produkcji rolnej w województwie lubuskim. Przedstawiono w nim analizę zmian w tym sektorze produkcji w ostatnich latach oraz określono istotne czynniki wzrostu dla tej sfery produkcji w najbliższym okresie. W analizie wykorzystano dane statystyczne pochodzące ze statystyki publicznej jak i instytucji publicznych zajmujących się problematyką sektora produkcji rolnej w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses the problem of the development of organic farming in lubuskie voivodship. Presented in it analysis of changes in this production sector in recent years and identified critical factors for growth for this area of production in the nearest term. In analysis used statistic data coming from public statistics and public institutions dealing with agricul-tural production sector in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Bański. "Historia rozwoju gospodarki rolnej na ziemiach polskich," Człowiek i Rolnictwo, Z. Górka and A. Zborowski Eds. Kraków: IGiGP UJ, pp. 33-34, 2009.
 2. J. Błażej. Kompendium rolnictwa ekologicznego. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011, pp. 31.
 3. European Commission, DG Agriculture and Rural Development. "The EU organic logo and labelling rules," Organic Farming, Mar. 2, 2015. [Online]. Available: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/downloads/logo/index_en.htm [Apr. 14, 2015].
 4. M. Gawron, E. Kitta and A. Zagajewski. "Europejski system ekoznaków i jego rola w ograniczaniu zagrożeń przemysłowych," Management Systems in Production Engineering, no 1 (1), 2011, pp. 10-15.
 5. K. Kociszewski. Ekologizacja polskiego rolnictwa, a jego zrównoważony rozwój w warunkach członkostwa w Unii Europejskie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, pp. 164.
 6. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020." [Online]. Available: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020 [Apr. 14, 2015].
 7. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. "Rolnictwo ekologiczne," [Online]. Available: http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/ Rolnictwo-ekologiczne [Apr. 14, 2015].
 8. K. Piekut and B. Pawluśkiewicz. Rolnicze podstawy kształtowania środowiska. Warszawa: SGGW, 2005, pp. 10.
 9. Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.
 10. The European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas. "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020," Feb. 5, 2014. [Online]. Available: http://www.minrol.gov.pl/content/download/50665/278866/ version/1/file/PROW2014-2020_wersja_pelna.pdf [Apr. 15. 2015].
 11. J. Tyburski and S. Żakowska-Biemans. Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. Warszawa: SGGW, 2007, pp.7.
 12. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze. "Stan i Ochrona środowiska," Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2014, Dec. 15, 2014. [Online]. Available: http://zielonagora.stat.gov.pl/gfx/zielona-gora/userfiles/_public/rocznik_2014/011r_ ochrona1.pdf [Apr. 15, 2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng, pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI10.12914/MSPE-10-03-2015
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu