BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skwara Bartosz (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, doktorant)
Tytuł
Determinanty holenderskiej pomocy rozwojowej
Determinants of Dutch Development Aid
Źródło
Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej, 2014, nr 14, s. 87-101, rys., bibliogr. 17 poz.
The Poznan School of Banking Undergraduate Research Journal
Słowa kluczowe
Oficjalna Pomoc Rozwojowa, Pomoc gospodarcza, Rozwój społeczno-gospodarczy, Ekonomia rozwoju, Polityka gospodarcza państwa, Pomoc rozwojowa
Official Development Assistance (ODA), Economic assistance, Social economic development, Development economist, State economic policy, Development aid
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Holandia
Netherlands
Abstrakt
Artykuł opisuje determinanty holenderskiej pomocy rozwojowej. Wskazuje, jak istotnym czynnikiem na procesy decyzyjne są zachodzące relacje polityczno-społeczne. Definiuje, jak na przestrzeni ostatnich lat holenderska pomoc rozwojowa podlegała procesowi reorganizacji. Rozpatrywany jest wpływ porzucenia idei poziomu 0,7% DNB (Dochód Narodowy Brutto, GNI - Gross National Income) wobec Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA - Official Development Assistance) oraz połączenia w jeden organ dwóch ministerstw odpowiedzialnych za pomoc rozwojową. Jednocześnie podjęto analizę procesu decyzyjnego wraz z finansowaniem pomocy rozwojowej. (abstrakt oryginalny)

Contemporary development aid is subject to a continuous transformation depending on both the current economical and political situation. The article describes the determinants of Dutch development aid. It defines how Dutch development aid has been in the process of reorganization in recent years. The author considers the impact of abandoning the idea of the level of 0.7% GNI for ODA and joining into one body the two ministries that are responsible for development aid. Simultaneously, the author does an analysis of the decision-making and financing of development aid. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 2013 (HGIS-nota 2013), www.rijksoverheid.nl/bestanden/documentenen-publicaties/brieven/2012/09/18/homogene-groep-internationale-samenwerking-2013-hgis-nota-2013/homogenegroepinternationale [29.12.2014].
 2. Financieel Jaarverslag van het Rijk 2012, www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/jaarverslagen/2013/05/08/financieel-jaarverslag-van-het-rijk-2012/financieel-jaarverslagvan-het-rijk-2012.pdf [29.12.2014].
 3. Meerjarige Strategische Plannen 2012-2015: Grote Meren-gebied, www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/03/16/meerjarige-strategische-plannen-2012-2015-grotemeren-gebied.html [29.12.2014].
 4. MOFA 2013, A world to gain: A New Agenda for Aid, Trade and Investment, www.government.nl/ files/documents-and-publications/letters/2013/04/05/global-ividends-new-agenda-for-aid-tradeand-investment/aworld-to-gain-en.pdf [29.12.2014].
 5. MOFA 2013, Kamerbrief inzake samenwerking met het maatschappelijk middenveld in een nieuwe context, www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-ublicaties/kamerstukken/2013/10/09/ kamerbrief-inzakesamenwerking-met-het-maatschappelijkmiddenveld-in-een-nieuwe-context/216dso-2.pdf. [29.12.2014].
 6. OECD DAC (2011): The Netherlands, Peer Review 2011, www.oecd.org/dataoecd/4/23/49011988. pdf, [29.12.2014].
 7. Policy Coherence for Development (PCD),2974th EXTERNAL RELATIONS Council meeting Brussels, 17 November 2009, www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/gena/111278.pdf [29.12.2014].
 8. Tweede Kamer der Staten-Generaal (2011): Homogene Groep Internationale Samenwerking 2012 (HGIS-nota 2012), 33 002, nr, 3, lijst van vragen en antwoorden, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33002-3.pdf [29.12.2014].
 9. Tweede Kamer der Staten-Generaal (2011):Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voorhet jaar 2012, nr 2, memorie van toelichting, www.rijksbegroting.nl/binaries/pdfs/1/6/0/kst160359.pdf [29.12.2014].
 10. Tweede Kamer der Staten-Generaal (2012): Homogene Groep Internationale Samenwerking 2013 (HGIS-nota 2013), www.rijksoverheid.nl/bestanden/documentenen-publicaties/brieven/2012/09/18/homogene-groep-internationale-samenwerking-2013-hgis-nota-2013/homogenegroepinternationale-samenwerking-2013-hgisnota-2013.pdf [29.12.2014].
 11. Tweede Kamer der Staten-Generaal (2012): Homogene Groep Internationale Samenwerking.
 12. Tweede Kamer der Staten-Generaal (2012): Homogene Groep Internationale Samenwerking 2013 (HIS-nota 2013), s. 17 [29.12.2014].
 13. US AID, Donor snapshot: The Netherlands, http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PBAAA904.pdf [29.12.2014].
 14. VVD/PvdA Coalition Agreement (2012): www.government.nl/government/coalition-agreement/the-netherlands-in-theworld [29.12.2014].
 15. What is NCDO, www.ncdo.nl/artikel/wat-ncdo [29.12.2014].
 16. www.partos.nl/index.php?page=1_4 [29.12.2014].
 17. www.un.org.pl/rozwoj/pr_slownik.php#17 [29.12.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-7129
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu