BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbanek Marianna (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Zjawisko pracoholizmu na tle koncepcji work-life balance we współczesnych organizacjach
The Workaholism Phenomenon Against the Concept of a Work-life Balance in Contemporary Organizations
Źródło
Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej, 2014, nr 14, s. 103-122, tab., bibliogr. 12 poz.
The Poznan School of Banking Undergraduate Research Journal
Słowa kluczowe
Równowaga praca-życie, Człowiek a praca, Uzależnienie, Psychologia człowieka, Pracoholizm
Work-Life Balance (WLB), Human and labour, Addiction, Human psychology, Workaholism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problem pracoholizmu, zjawiska groźnego dla jednostki uzależnionej, a także środowiska, w którym żyje i pracuje, jest tematem niezwykle aktualnym, biorąc pod uwagę wymagania współczesnego rynku pracy. Jednocześnie panuje moda na zdrowy styl życia: rozsądne odżywianie, dbanie o kondycję fizyczną i unikanie stresu. Czy współcześni pracodawcy zdają sobie sprawę z tego, że podstawą dobrze prosperującego biznesu jest zdrowy, usatysfakcjonowany pracownik? Celem niniejszego artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak pracodawcy dbają o zdrowe funkcjonowanie pracowników w opinii tych ostatnich oraz określenie częstości występowania problemów związanych z uwikłaniem w pracę na poziomie subiektywnej oceny samych zainteresowanych. Postawiono hipotezy, w których zakłada się, że w organizacjach, w których pracują respondenci, stosowane są działania w kierunku utrzymania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym pracowników; pracownicy nie zauważają problemów z utrzymaniem równowagi życiowej oraz pracoholizmem wśród współpracowników; a także hipotezę dotyczącą niezapobiegania rozwijaniu się zjawiska pracoholizmu przez pracodawców. Postawione hipotezy zostały weryfikowane na podstawie subiektywnych opinii osób badanych. Niniejsza praca została napisana na podstawie niepublikowanej pracy licencjackiej autorki, w artykule wykorzystano fragmenty treści oraz wyniki badań przeprowadzonych na potrzeby pracy licencjackiej. (abstrakt oryginalny)

The problem of workaholism is a phenomenon dangerous not only for the addict, but also for the work environment, and the society he lives and works in. It is a relevant subject today because of the current labour market's requirements. Nowadays, there is a trend for living a healthy lifestyle including a reasonable diet, the care of one`s physical condition, and avoiding stress. Are today's employers really aware of the fact that a healthy and satisfied employee is the foundation for a successful business? This article is an attempt to find the answer to the question about how employers care for their employee's healthy functioning in respondent opinions, and to estimate the prevalence of job entanglement problems by the subjective assessment of the employees themselves. The following hypotheses are tested: that in organizations where the respondents work, their employers support the work-life balance of their employees; employees do not observe problems with a work-life balance and workaholism among their co-workers; and a hypothesis that employers have set no preventative measures for workaholism for their employees. The proposed hypotheses will be verified on the basis of respondent's subjective opinions. The work in this article is based on the author's own unpublished thesis, fragments of its content, and the results of the research conducted for that thesis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Clutterbuck D., Równowaga między życiem zawodowym a osobistym, OE, Kraków 2005.
 2. Golińska L., Pracoholizm. Uzależnienie czy pasja, Difin, Warszawa 2008.
 3. Grawitch M.J., Maloney P.W., Mooshegian S.E., Barber L.K., Examining the Nomological Network of Satisfation With Work-Life Balance, "Journal of Occupational Health Psychology" 2013, nr 18 (3), s. 276-284.
 4. Hornowska E., Paluchowski W.J., Praca - skrywana obsesja. Wyniki badań nad zjawiskiem pracoholizmu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2007.
 5. Kanai A., Karoshi (Work to Death) in Japan, "Journal of Bussiness Ethics" 2009, nr 84, s. 209-216.
 6. Kozak D., Pracoholizm a neurotyzm - osobowościowe uwarunkowania uzależnienia od pracy, "E-mentor" 2005, nr 5 (12), www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/12/id/224 [10.08.2013].
 7. Porter G., Workaholic Tendencies and the High Potential for Stress Among Co-workers, "International Journal of Stress Management" 2001, nr 2, s. 147-164.
 8. Robinson B.E., Workaholism and Family Functioning: A Profile of Familial Relationships, Psychological Outcomes, and Research Considerations, "Contemporary Family Therapy" 2001, nr 23 (1), s. 123-135.
 9. Robinson B.E., Post P., Work addiction as a function of family of origin and its influence on current family functioning, "Family Journal" 1995, nr 3, 200-206.
 10. Robinson B.E., Post P., Risk of work addiction to family functioning, "Psychological Reports" 1997, nr 81, s. 91-95.
 11. Sęk H., Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia, WN PWN, Warszawa 2001.
 12. Urbanek M., Zjawisko pracoholizmu na tle koncepcji work-life balance we współczesnych organizacjach, niepublikowana praca licencjacka, Wydział Finansów i Bankowości, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-7129
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu