BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziębakowski Łukasz (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Perspektywa wprowadzenia podatku katastralnego ad valorem w Polsce
The Prospect of Introducing a Cadastral Tax Ad Valorem in Poland
Źródło
Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej, 2014, nr 14, s. 123-149, tab., wykr., bibliogr. 21 poz.
The Poznan School of Banking Undergraduate Research Journal
Słowa kluczowe
Podatek katastralny, System podatkowy ad valorem, System podatkowy, Podatek od nieruchomości
Ad valorem tax, Ad valorem tax system, Tax system, Property tax
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Od momentu rozpoczęcia w Polsce reform mających na celu dokonanie zasadniczych zmian ustrojowych i politycznych wskazuje się na potrzebę zreformowania obowiązującego w Polsce systemu opodatkowania nieruchomości. Artykuł przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące perspektywy wprowadzenia w Polsce podatku katastralnego, w którym upatruje się większej sprawiedliwości podatkowej. Proces badawczy polegał na próbie symulacji, analizie fiskalnych i pozafiskalnych skutków wprowadzenia podatku katastralnego oraz przedstawieniu propozycji metod ich neutralizacji. (abstrakt oryginalny)

Since the beginning of the reforms aiming to introduce basic political changes in Poland, it has been indicated that there has been a need to reform the Polish system of property taxation. This article presents the basic concept of the introduction of cadastral tax in Poland, which is believed to guarantee more tax justice. The research process relied on a simulation and analysis of both fiscal and non-fiscal reasons for the introduction of the cadastral tax in Poland, as well as, proposing methods for neutralizing them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albin J., Kierunki modernizacji polskiego systemu katastralnego, Materiały z Konferencji Naukowo-Technicznej, Pogorzelica 2003.
 2. Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z 14 stycznia 1936 r. o podatku od nieruchomości, Dz.U. nr 3, poz. 14.
 3. Etel L., Ogólna charakterystyka systemów opodatkowania nieruchomości, w: Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości, Kancelaria Sejmu, Warszawa 2003.
 4. Etel L., Preludium do podatku katastralnego, "Nieruchomości" 1998, nr 3.
 5. Etel L., Reforma opodatkowania nieruchomości w Polsce, Temida 2, Białystok 1998.
 6. Felis F., Property tax in Europe, Infos Biuro Analiz Sejmowych, nr 1(138), 3.01.2013.
 7. Gaździcki J., Systemy katastralne, Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, Warszawa 1995.
 8. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2010.
 9. Hopfer A., Kowalczyk E., Kataster "motorem napędowym" polskiej gospodarki, "Nieruchomości" 2004, nr 6.
 10. Koperkiewicz-Mordel K., Nykiel W., Podatki katastralne (wybrane rozwiązania zagraniczne), Informacja nr 349, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, nr 10/1995.
 11. Nowecki G.G., Co dalej z powszechną taksacją, "Prawo Finansów Publicznych" 2011, nr 5.
 12. Nowecki G.G., Co z tym katastrem, "Monitor Podatkowy" 2011, nr 4.
 13. Nowecki G.G., Bień A.K.R.J., Kataster i podatek od nieruchomości, "Monitor Podatkowy" 1995, nr 3.
 14. Nowecki G.G., System opodatkowania ad valorem, "Prawo Finansów Publicznych" 2011, nr 6.
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, Dz.U. poz. 249.
 16. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Dz.U. nr 39, poz. 454.
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 października 2001 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości, Dz.U. nr 135, poz. 1514.
 18. Ustawa budżetowa na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r., Dz.U. z 2014 r., poz. 162, załącznik nr 2.
 19. Uchwała nr XXIV/76/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej.
 20. Wójtowicz K., System opodatkowania nieruchomości w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.
 21. Zając D., Specyfika francuskiego systemu katastralnego, "Finanse Komunalne" 2007, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-7129
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu