BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kujawa Sławomir (Uniwersytet Gdański, doktorant), Ostrowska Elżbieta (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Indeksy giełdowe i wybrane aktywa alternatywne w kontekście wydarzeń terrorystycznych
Stock Market Indices and Selected Alternative Assets in the Context of Terrorist Events
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 91-100, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Indeks giełdowy, Inwestycje alternatywne, Terroryzm a gospodarka
Capital market, Stock market indexes, Alternative investments, Terrorism and the economy
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja zmian wartości indeksów giełdowych i wybranych aktywów alternatywnych w wyniku wydarzeń o charakterze terrorystycznym. Ponadto dokonano charakterystyki najważniejszych wydarzeń terrorystycznych w aspekcie behawioralnych zachowań rynków inwestycyjnych. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the changes in the value of stock indices and selected alternative assets as a result of terrorist events. In addition, a terrorist characteristics of the most important events in the context of behavioral conduct investment markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arms R. (1997), Znaczenie wolumenu, WIG-Press, Warszawa.
 2. Boguszewicz-Kreft M. (2013), Marketing doświadczeń, CeDeWu, Warszawa.
 3. Borowski K. (2014), Finanse behawioralne modele, Difin, Warszawa.
 4. Encyklopedia Popularna PWN (1982), wydanie 17, PWN, Warszawa.
 5. Frijda N.H. (2005), Punkt widzenia psychologów, w: Psychologia emocji, red. M. Lewis, J.M. Haviland-Jones, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 6. Harbaugh R. (2002), Skill reputation, prospect theory and regret theory, Working Papers, Clermont College, Mimeo.
 7. Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect theory: an analysis of decision under risk, "Econometrica" vol. 47, no. 2.
 8. Kostolany A. (1999), Psychologia Giełdy, Wydawnictwo Europa, Wrocław.
 9. Levenson R.W. (1999), Funkcjonalne podejście do ludzkich emocji, w: Natura emocji - podstawowe zagadnienia, red. P. Ekman, R.J. Davidson, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 10. Neil H. (1963), The art. of contrary thinking, Caldwell, Caxton.
 11. Nofsinger J. (2011), Investment madness. How Psychology affects your investing, Prentice Hall, London.
 12. Ostrowska E. (2014), Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny, metody oceny, C.H. Beck, Warszawa.
 13. Podstawowe algorytmy indeksów giełdowych, stan na 25.11.2013, www.gpw.pl (29.03.2015).
 14. Szyszka A. (2009), Finanse behawioralne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 15. Zielonka P. (2011), Giełda i psychologia, CeDeWu, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu