BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuziemska Beata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Trębicka Joanna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Wieremiej Wiesław (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Klej Paulina (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Pieniak-Lendzion Krystyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Korzyści i zagrożenia w procesie produkcji biogazu
Benefits and Risks in the Production of Biogas
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (30), 2014, nr 103, s. 99-113, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Polityka energetyczna, Biogospodarka, Biogaz, Biomasa
Energy policy, Bioeconomy, Biogas, Biomass
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jedną z najkorzystniejszych metod pozyskiwania energii odnawialnej jest produkcja i energetyczne wykorzystanie biogazu, które znajduje coraz szersze zastosowanie w Polsce. Na wzór naszych zachodnich sąsiadów budujemy biogazownie rolnicze z uwagi na wysoki potencjał pozyskiwania biomasy w naszym kraju. Biomasa to produkty pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji. Techniki biogazowania oraz poprawna, efektywna i proekologiczna eksploatacja biogazowni wymagają bardzo skomplikowanej i szczegółowej wiedzy. (abstrakt oryginalny)

Production and use of biogas for energy purposes is one of the most efficient methods for generating renewable energy and is becoming more widely implemented in Poland. Following the example of neighbouring western countries, agricultural biogas production plants are being built in Poland because of the high potential for using biomass in the country. Biomass is composed of plant- or animal derived products which undergo biodegradation. Biogas production techniques and accurate, effective and ecological management of biogas production plants require very advanced knowledge.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biega B., Substraty do produkcji biogazu na przykładzie wybranych biogazowi rolniczych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 2. Curkowsk A., P. Mroczkowski i in., Biogaz rolniczy - produkcja i wykorzystanie, Mazowiecka Agencja Energetyczna, Warszawa 2009.
 3. Curkowski A., Oniszk-Popławska A., Wiśniewski G., Zowsik M., Mała biogazownia rolnicza. Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2011.
 4. Ginalski Z., Substraty dla biogazowni rolniczych, Centrum Doradztwa Rolniczego, Radom.
 5. Głodek E., Przewodnik - biogazownie utylizacyjne, Opole 2010.
 6. Jędrzejczak A., Biologiczne przetwarzanie odpadów, Warszawa 2007.
 7. Jóźwiak M., Biogazownie rolnicze - fakty i mity, Warszawa.
 8. Lewandowski W.M., Proekologiczne odnawialne źródła energii, Warszawa 2007.
 9. Myczko A. , Budowa i eksploatacja biogazowni rolniczych, Warszawa-Poznań 2011.
 10. Niedziółka D., Dylematy elektroenergetyki w Polsce, Warszawa 2011.
 11. Niedziółka I., Zuchniarz A., Analiza energetyczna wybranych rodzajów biomasy pochodzenia roślinnego, MOTROL, 2006.
 12. Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych, Warszawa 03/2011.
 13. Romaniuk W., Karbowy A., Łukaszuk M. , Wymagania formalno prawne projektowania i budowy biogazowni rolniczych, "Problemy Inżynierii Rolniczej", 4/2008.
 14. Zapałoska A., Perspektywy rozwoju biogazowni na Podkarpaciu w oparciu o fundusze Unii Europejskiej, Rzeszów.
 15. www.arr.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu