BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Senkus Piotr (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Skrzypek Adam (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Łuczak Miłosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Ocena procesu wdrażania systemów zarządzania środowiskiem na świecie
Evaluation of the Implementation of Environmental Management Systems in the World
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (30), 2014, nr 103, s. 115-122, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie środowiskiem, Normy ISO 14001, Doskonalenie zarządzania
Environmental management, ISO 14001, Management development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Liczne badania potwierdzają osiągnięte korzyści z przyjęcia ISO 14001 przejawiające się uznaniem zewnętrznym i korzyściami rynkowymi. Systemy zarządzania środowiskiem są dobrym narzędziem doskonalenia organizacji, wskazują obszary, które dzięki systemowi zarządzania środowiskiem są objęte szczególną kontrolą i są przedmiotem doskonalenia i rozwoju organizacji. Wśród korzyści można również wyliczyć: poprawę komunikacji w organizacji, poprawę umiejętności, wiedzy i postaw, zwiększenie morale pracowników.(abstrakt oryginalny)

Numerous studies have confirmed a number of benefits from the adoption of ISO 14001 manifested external recognition and market advantages. Environmental management systems are a great tool to improve organization, indicate areas, that thanks to the management of the environment, are covered by a specific control and are subject to improvement and development of the organization. Benefits which can also be calculated: improving communication in the organization, to improve skills, knowledge and attitudes, increase employee morale.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambec S., Lanoie P., Does it pay to be green? a systematic overview, The Academy of Management Executive, 2008, 22 (4).
 2. Hart S., A natural-resource-based view of the firm, Academy of Management Review, 1995, 20.
 3. ISO Survey 2010, 2011.
 4. Nawrocka D., Environmental supply chain management, ISO 14001 and RoHS. How are small companies in the electronics sector managing? Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 2008, 15 (6).
 5. PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania.
 6. Porter M., Van der Linde C., Green and competitive: ending the stalemate. Harvard Business Review 73, 1995.
 7. Potoski M., Prakash A., Covenants with weak swords: ISO 14001 and facilities environmental performance, Journal of Policy Analysis and Management, 2005, 24 (4).
 8. Raines-Summers S., Implementing ISO 14001 - an international survey assessing the benefits of certification, Corporate Environmental Strategy, 2002, 9 (4).
 9. Rivera-Camino J., What motivates European firms to adopt environmental management systems? Eco-Management and Auditing, 2001, 8 (3).
 10. Sharfman M.P., Shaft T.M., Anex R.P., The road to cooperative supply-chain environmental management: trust and uncertainty among pro-active firms, Business Strategy and the Environment, 2009, 18 (1).
 11. Shrivastava P., Environmental technologies and competitive advantage, Strategic Management Journal, 1995, 16.
 12. Trung D.N., Kumar S., Resource use and waste management in Vietnam hotel industry, Journal of Cleaner Production, 2005, 13.
 13. Walley, N., Whitehead, B., It's not easy being Green, Harvard Business Review, 1994, 72 (3).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu