BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czapiewski Leszek (Poznań University of Economics, Poland), Kubiak Jarosław (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
The Impact of Information Asymmetry on the Use of Short-Term Debt in Selected European States
Wpływ asymetrii informacji na wykorzystanie długu krótkoterminowego w wybranych państwach Europy
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2015, vol. 1, t. 310, s. 21-37, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Neoclasical and Behavioral Finance
Słowa kluczowe
Asymetria informacji, Struktura kapitału, Dług, Syntetyczny miernik
Information asymmetry, Capital structure, Debt, Synthetic meter
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule badano związek poziomu asymetrii informacji z zakresem wykorzystania długu krótkoterminowego przez przedsiębiorstwa w 5 państwach Europy: we Francji, w Grecji, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Włoszech. Asymetria informacja była mierzona za pomocą Syntetycznej Miary Asymetrii Informacji skonstruowanej na podstawie 9 wskaźników. Przedstawione analizy wskazują na to, że zgodnie z oczekiwaniami wynikającymi z teorii struktury kapitału, przedsiębiorstwa charakteryzujące się wyższym poziomem asymetrii informacji mają wyższy poziom długu krótkoterminowego. Asymetria informacji jest zatem ważną determinantą czasowej struktury długu, przy czym siła związku asymetrii informacji z wykorzystaniem długu krótkoterminowego jest uzależniona od cech charakterystycznych systemu finansowego poszczególnych państw. (abstrakt oryginalny)

The article analysed the relation between the degree of information asymmetry and the scope of the use of short-term debt by companies from 5 European countries: France, Greece, Germany, the United Kingdom and Italy. Information asymmetry was measured by Synthetic Measure of the Degree of Information Asymmetry, which was constructed on the basis of 9 indicators. The presented analyses showed that, according to expectations resulting from the capital structure theory, the enterprises characterized by a higher degree of information asymmetry use short-term debt to a greater extent. Information asymmetry is an important determinant of the maturity structure of debt. However, the association between information asymmetry and the maturity structure of debt may be modified by various country-specific factors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barclay M., Smith C., 1995, The Maturity Structure of Corporate Debt, Journal of Finance" 50.
 2. Czapiewski L., Kubiak J., 2012, Syntetyczny miernik poziomu asymetrii informacji (SMAI), In: A. Kopiński, T. Słoński, B. Ryszkowska (eds.), Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace Naukowe UE, Zeszyt 271, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 3. Datta S., Iskandar-Datta M., Raman K., 2005, Managerial Stock Ownership and the Maturity Structure of Corporate Debt, Journal of Finance 60.
 4. Diamond D., 1991, Debt Maturity Structure and Liquidity Risk, Quarterly Journal of Economics 106.
 5. Flannery M., 1986, Asymmetric Information and Risky Debt Maturity Choice, The Journal of Finance 41.
 6. Gao W., Ng L., Zhang B., Zhu F., 2012, Information Asymmetry and Capital Structure Around the World, http://www.ccfr.org.cn/cicf2012/papers/20120126172203.pdf.
 7. Goyal V., Wang W., 2010, Debt Maturity and Asymmetric Information: Evidence from Default Risk Changes, Working Paper Series [online], http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1364985 (access: 30.12.2013).
 8. Guedes J., Opler T., 1996, The Determinants of the Maturity of Corporate Debt Issues, Journal of Finance 51.
 9. Jun S., Jen F., 2003, Trade-off Model of Debt Maturity Structure, Review of Quantitative Finance and Accounting 20.
 10. Kolenda M., 2006, Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Wrocław.
 11. Kubiak J., 2011, Metody badania asymetrii informacji w przedsiębiorstwie w zakresie alokacji kapitału, Gospodarka Narodowa 4.
 12. Kubiak J., 2013, Zjawisko asymetrii informacji a struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 13. Lee A., Masulis R., 2009, Quality of Accounting Information and Expected Floation Costs, Journal of Financial Economics 92.
 14. Mitchell K., 1991, The call, sinking fund and term-to-maturity features of corporate bonds: An empirical investigation, Journal of Financial and Quantitative Analysis 26.
 15. Myers S., 1977, Determinants of Corporate Borrowing, The Journal of Financial Economics 5.
 16. Scherr F., Hulbert H., 2001, The Debt Maturity Structure of Small Firms, Financial Management 30.
 17. Titman S., Wessels R., 1998, The Determinants of Capital Structure Choice, Journal of Finance 43.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu