BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lizińska Joanna (Poznań University of Economics, Poland), Czapiewski Leszek (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Does Timing Matter for the Determinants of IPO Short-Term Returns? Evidence From the Top Emerging Markets
Czy teoria wyczucia rynku wyjaśnia krótkookresową reakcję cenową towarzyszącą emisjom IPO? - doświadczenia największych rynków wschodzących
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2015, vol. 1, t. 310, s. 39-56, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Neoclasical and Behavioral Finance
Słowa kluczowe
Niedoszacowanie cen akcji, Asymetria informacji, Pierwsza oferta publiczna, Rynki wschodzące, Akcje, Giełda
Underpricing, Information asymmetry, Initial Public Offering (IPO), Emerging markets, Shares, Stock exchange
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł odnosi się do siły oddziaływania zarówno organów nadzoru, jak i samych uczestników rynku na wykorzystywanie kapitału docelowego jako narzędzia zarządzania ryzykiem. Zostały w nim zestawione czynniki istotne na rynku finansowym w okresie transformacji. W artykule analizie poddano interakcje między tymi czynnikami a stosowaniem kapitału docelowego jako narzędzia zarządzania ryzykiem. Stawiamy hipotezy, że istnieje słaba zależność statystyczna między wartością goodwillu a występowaniem kapitału docelowego w spółkach publicznych oraz słaba statystyczna zależność między statusem podmiotu jako przedsiębiorstwa bankowego a występowaniem w nim kapitału docelowego. Zastosowanie procedur logitowych do danych dotyczących spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, pozwoliło sformułować wnioski odnoszące się do wszystkich 386 podmiotów domicylowanych Polsce, notowanych 30 grudnia 2011 r. Stwierdziliśmy, że częściowo efektywny rynek nie wymusza skutecznie zastosowania mechanizmu kapitału docelowego jako narzędzia zarządzania ryzykiem. Wskazujemy, że siły rynkowe są zastępowane wymogami nadzorczymi; dlatego rozwój skutecznych narzędzi zarządzania ryzykiem jest związany z aktywnością regulatora i nadzorcy rynku finansowego. (abstrakt oryginalny)

Badania, których rezultaty zawiera opracowanie koncentrowały się wokół oceny krótkookresowej reakcji cenowej następującej po debiucie giełdowym (IPO). Próba badawcza obejmowała spółki dokonujące pierwotnej emisji akcji na jednym z trzech głównych rynków wschodzących w okresie 2005-2012. Celem artykułu było wyjaśnienie, czy krótkoterminowe niedoszacowanie cen akcji debiutujących spółek można wyjaśnić odwołując się do modeli opartych na racjonalności czy na aspektach behawioralnych. W okresie badawczym dla ofert dokonywanych na głównych rynkach wschodzących zaobserwowano wysoki poziom krótkoterminowych stóp zwrotu. Odnotowano również istotne statystycznie różnice w poziomie stóp zwrotu w podokresach wyróżnionych ze względu na koniunkturę rynkową. Z badań wynika również, iż krótkookresowa reakcja cenowa towarzysząca debiutom giełdowym była związana z poziomem niepewności, czynnikami odnoszącymi się do sygnalizacji oraz do teorii wyczucia rynku (market timing).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen F.,Faulhaber G.R. (1989), Signalling by underpricing in the IPO market, "Journal of Financial Economics", Vol. 23(2), pp. 303-323.
 2. Baker M., Wurgler J. (2002), Market timing and capital structure, "Journal of Finance", Vol. 57(1), pp. 1-32.
 3. Beatty R.P., Ritter J. R. (1986), Investment banking, reputation, and the underpricing of initial public offerings, "Journal of Financial Economics", Vol. 15(1), pp. 213-232.
 4. Derrien F. (2005), IPO pricing in "hot" market conditions: who leaves money on the table?, "Journal of Finance", Vol. 60(1), pp. 487-521.
 5. Ghosh S. (2005), Underpricing of initial public offerings: the Indian experience, "Emerging Markets Finance and Trade", Vol. 41(6), pp. 45-57.
 6. Harris M., Raviv A. (1990), Capital structure and the informational role of debt, "Journal of Finance", Vol. 45(2), pp. 321-349.
 7. Ibbotson R.G. (1975), Price performance of common stock new issues, "Journal of Financial Economics", Vol. 2(3), pp. 235-272.
 8. Jegadeesh N., Weinstein M., Welch I. (1993), An empirical investigation of IPO returns and subsequent equity offerings, "Journal of Financial Economics", Vol. 34(2), pp. 153-175.
 9. Lee J.S., Kuo C.T., Yen P.H. (2011), Market states and initial returns: evidence from Taiwanese IPOs, "Emerging Markets Finance and Trade", Vol. 47(2), pp. 6-20.
 10. Lin C.Y., Lee H.T., Lee C.L. (2008), One More Step, Some More Performance? An Empirical Study on Initial Public Offerings in the Taiwan Emerging Stock Market, "Emerging Markets Finance and Trade", Vol. 44(4), pp. 6-18.
 11. Ljungqvist A.P. (1997), Pricing initial public offerings: Further evidence from Germany, "European Economic Review", Vol. 41(7), pp.1309-1320.
 12. Loughran T., Ritter J.R. (1995), The new issues puzzle, "Journal of Finance", Vol. 50(1), pp. 23-51.
 13. Lowry M., Schwert G.W. (2002), IPO market cycles: Bubbles or sequential learning?, "Journal of Finance", Vol. 57(3), pp. 1171-1200.
 14. McGuinness P. (1992), An examination of the underpricing of initial public offerings in Hong Kong: 1980-90, "Journal of Business Finance & Accounting", Vol. 19(2), pp. 165-186.
 15. Nachman D.C., Noe T.H. (1994), Optimal design of securities under asymmetric information, "Review of Financial Studies", Vol. 7(1), pp. 1-44.
 16. Oehler A., Rummer M., Smith P.N. (2008), Is the Investor Sentiment Approach the Solution to the IPO Underpricing Phenomenon?, Available at SSRN 1286842.
 17. Pastor-Llorca M.J., Poveda-Fuentes F. (2006), Earnings management and the long-run performance of Spanish initial public offerings. Initial Public Offerings: An International Perspective, Elsevier Butterworth-Heinemann, pp. 81-112.
 18. Rajan R., Servaes H. (1997), Analyst following of initial public offerings, "Journal of Finance", Vol. 52(2), pp. 507-529.
 19. Ritter J.R. (1984), The" hot issue" market of 1980, "Journal of Business", pp. 215-240.
 20. Rock K. (1986), Why new issues are underpriced, "Journal of Financial Economics", Vol. 15(1), pp. 187-212.
 21. Roosenboom P., van der Goot T., Mertens G. (2003), Earnings management and initial public offerings: evidence from the Netherlands, "International Journal of Accounting", Vol. 38(3), pp. 243-266.
 22. Teoh S.H., Welch I., Wong T.J. (1998), Earnings management and the long-run market performance of initial public offerings, "Journal of Finance", Vol. 53(6), pp. 1935-1974.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu