BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szyprowski Bartłomiej (Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie), Bojemski Sebastian (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Tytuł
Rola komórek likwidacyjnych i sądownictwa w zwalczaniu komunistów przez Narodowe Siły Zbrojne
The Role of the Liquidating Units and Judiciary System in Anti-Communist Activity of the National Armed Forces
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (30), 2014, nr 103, s. 137-162, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Siły zbrojne, Wojna Światowa II, Historia polityczna, Komunizm, Sądownictwo
Armed forces, World War II, Political history, Communism, Judicature
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podczas II wojny światowej Polskie Państwo Podziemne zorganizowało własny aparat sprawiedliwości oraz jego zbrojne ramię specjalne - oddziały odpowiedzialne za likwidację konfidentów. Celem podjętych działań było zwalczanie zdrajców zarówno współpracujących z Niemcami, jak i komunistami. Autorzy artykułu prezentują proces tworzenia, organizacji oraz działalność komórek likwidacyjnych zorganizowanych przez Narodowe Siły Zbrojne oraz Służbę Cywilną Narodu. Dodatkowo opisują prawne aspekty podziemnego wymiaru sprawiedliwości tworzonego przez struktury narodowej konspiracji. (abstrakt oryginalny)

During WWII all underground Polish organizations set up their judiciary systems and its executive -special units responsible for liquidating of confidents. It was against traitors collaborating with both: Nazi Germans and communists. The authors present a way of creating, organization and activity of the liquidating units formed by the National Armed Forces and the Civil Service of Nation. Additionally, the article also describes legal background of underground justices designed by the structures of national resistance.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bardach J., Leśnodorski B., M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2005.
 2. Bojemski S., Narodowe Siły Zbrojne w powstaniu warszawskim (1 VIII-2 X 1944), Warszawa 2009.
 3. Borucki M., Temida staropolska, Warszawa 2001.
 4. Chrzanowski B., Związek Jaszczurczy i Narodowe Siły Zbrojne na Pomorzu 1939-1947. Nieznane karty pomorskiej konspiracji, Toruń 1997.
 5. Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 29.09.1936 r. Kodeks wojskowego postępowania karnego, Dz.U. R.P. z 1936 r., nr 76, poz. 36.
 6. Gloger Z., Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. III, Warszawa 1902.
 7. Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2005.
 8. Kładoczny P., Kształcenie prawników w Polsce w latach 1944-1989, "Studia Iuridica" 1998, Nr XXX.
 9. Korczak S. [pseud.], Administracja Państwa Narodowego, b.d.m. w., broszura nr 3 w cyklu "Biblioteka Ideowa Obozu Narodowego".
 10. Mazur T. [wł. Siemiątkowski T.] Oddział Bojowy przy Komendzie Głównej ZJ (cz. V), Biuletyn Informacyjny, Koło byłych żołnierzy AK, Oddział Monteral, nr 3(45) wrzesień 1970 - nr 3(54) wrzesień 1972.
 11. Paśnik J., Sądownictwo Narodowych Sił Zbrojnych, "Wojskowy Przegląd Historyczny" 1989, nr 2.
 12. Rocznik oficerski 1928 Ministerstwa Spraw Wojskowych, Warszawa 1928.
 13. Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 16 października 1920 r. nr 8416-IV/20 w sprawie organizacji studiów prawnych w Uniwersytetach Państwowych, Dz.Urz. Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego R.P. z 1920 r., Nr 22 (42), poz. 140.
 14. Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 29 listopada 1926 r. nr IV S. W. 12380/26 w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 16 października 1920 r. nr 8416-IV/20 w sprawie organizacji studiów prawnych w uniwersytetach państwowych, Dz.Urz. Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego R.P. z 1926 r., nr 16 (178), poz. 211.
 15. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6.02.1928 - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. R.P. z 1928 r., nr 12, poz. 93.
 16. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 11 lipca 1932 r., kodeks karny, Dz.U. R.P. z 1932 r., nr 60, poz. 571.
 17. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 1932 r., Kodeks karny wojskowy, Dz.U. R.P. z 1932 r., nr 91, poz. 765.
 18. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24 października 1934 r. o niektórych przestępstwach przeciwko bezpieczeństwu Państwa, Dz.U. R.P. z 1934 r., nr 94, poz. 850.
 19. Rudnicki R., Wiesław Ignacy Renke (1912-1944), "Glaukopis" 2014, nr 30.
 20. Rybka R., Stepan K., Rocznik oficerski 1939, Kraków 2006.
 21. Sprawa Stanisława Kasznicy - dokumenty sądowe, "Szaniec Chrobrego" 1995, nr 12.
 22. Szyprowski B., Sąd Kapturowy przy Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej w Warszawie (sierpień 1940-listopad 1941 r.), mps. pracy doktorskiej niepubl.
 23. Waltoś S., Proces karny, Warszawa 2005.
 24. Weker W., Konspiracja, [w:] NSZ. Relacje, dokumenty, wspomnienia (opr.) M. Szymański, Z. Kuciewicz, Z. Gnat-Wieteska, J. Nachtman, Warszawa 2000.
 25. Żebrowski L. (oprac.) Narodowe Siły Zbrojne, Dokumenty, Struktury, Personalia, Warszawa 1994, t. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu