BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lizińska Joanna (Poznań University of Economics, Poland), Czapiewski Leszek (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Reassessing Polish IPO Underpricing and Underperformance
Ocena krótko- i długookresowej reakcji rynkowej towarzyszącej pierwotnym emisjom akcji w Polsce
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2015, vol. 1, t. 310, s. 57-70, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Neoclasical and Behavioral Finance
Słowa kluczowe
Niedoszacowanie cen akcji, Rynek kapitałowy, Pierwsza oferta publiczna, Giełda papierów wartościowych
Underpricing, Capital market, Initial Public Offering (IPO), Stock market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badan była ocena reakcji rynkowej następującej po dokonaniu pierwotnych emisji akcji (IPO) przez spółki debiutujące na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 1996-2010. Zjawisko krótkoterminowego niedoszacowania (underpricingu) i długookresowego przeszacowania cena akcji debiutujących spółek (underperformance) obserwowane było z zastosowaniem różnorodnych podejść badawczych. Reakcja krótkoterminowa była oceniana na podstawie surowych i skorygowanych natychmiastowych stóp zwrotu. Dla długiego okresu, oszacowano ponadnormalne stopy zwrotu skumulowane oraz typu buy-and-hold. Zastosowano kilka podejść eliminacji niewłaściwego wpływu obserwacji skrajnych na wnioskowanie. W procesie oceny reakcji długookresowej, dokonano porównania wyników dla podejścia opartego na notowaniach dziennych, tygodniowych oraz miesięcznych. Zarówno krótkoterminowy underpricing, jak i długookresowe przeszacowanie cen akcji debiutujących spółek pozostawały przez ostatnie lata na polskim rynku kapitałowym zjawiskiem istotnym zarówno statystycznie, jak i ekonomicznie. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the research was to assess the price behavior of initial public offerings (IPO) of equities listed on the Warsaw Stock Exchange from 1996 to 2010. We also aimed to observe IPO underpricing and the underperformance phenomenon with different approaches. Short-term performance was analyzed with raw and adjusted initial returns. For the long-term, abnormal returns were compounded and cumulated. Different methods of outliers detection and ways of minimizing the detrimental effect of outliers were applied. In long-term studies, we also compared the results for the daily, weekly and monthly returns. IPO underpricing and underperformance on the WSE still remains substantial and significant, even accounting for the variety of methods applied. The difference in underpricing between the 1996-2004 and the 2005-2010 sample was insignificant. However, we reported statistically significant and economically important differences in underperformance between both samples. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aussenegg W. (2000), Privatization Versus Private Sector Initial Public Offerings in Poland, "Multinational Finance Journal" Vol. 4, Nos. 1-2, pp. 69-99.
  2. Cornanic A., Novak J. (2013), Signaling by Underpricing the Initial Public Offerings of Primary Listings in an Emerging Market, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2273470 (www access 26.04.2014).
  3. Czapiewski L., Jewartowski T., Kałdoński M., Mizerka J. (2012), Determinanty natychmiastowych stóp zwrotu za akcji spółek Skarbu Państwa dokonujących pierwotnych ofert publicznych, researchgate.net (www access 20.11.2013).
  4. Czapiewski L. Lizińska J. (2014), Performance of Polish IPO Firms: Size and Profitability Effect, "Gospodarka Narodowa", Vol. 1, pp. 53-70.
  5. Jelic, R., Briston R. (2003), Privatisation Initial Public Offerings: The Polish Experience, "European Financial Management", Vol. 9, No. 4, pp. 457-484.
  6. Jewartowski T., Lizińska J. (2012), Short-and Long-Term Performance of Polish IPOs, "Emerging Markets Finance and Trade", Vol. 48, No. 2, pp. 59-75.
  7. Lyn, E.O., Zychowicz E.J. (2003), The Performance of New Equity Offerings in Hungary and Poland, "Global Finance Journal", Vol. 14, pp. 181-195.
  8. Ritter, J.R. (2003), Differences between European and American IPO markets, "European Financial Management", Vol. 9, No. 4, pp.421-434.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu