BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miziołek Tomasz (University of Lodz)
Tytuł
The Index Effect on the Polish Equity Market Based on the Example of the WIG20 Index
Efekt indeksowy na polskim rynku akcji na przykładzie indeksu WIG20
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2015, vol. 1, t. 310, s. 101-116, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Neoclasical and Behavioral Finance
Słowa kluczowe
Rynek akcji, Spółki giełdowe, Stopa zwrotu, Giełda
Equity market, Stock market companies, Rate of return, Stock exchange
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie, na przykładzie spółek których akcje mają zostać włączone do portfela indeksu WIG20, czy na polskim rynku akcji występuje efekt indeksowy. Na podstawie studium wydarzeń przeprowadzonego w latach 2010-2014 (I kwartał) wykazano występowanie anormalnych dodatnich stóp zwrotu nowych uczestników indeksu pojawiających się przede wszystkim jeszcze przed ogłoszeniem informacji o nowym składzie indeksu. Skumulowane anormalne stopy zwrotu zanotowano w przypadku 9 spośród 11 przeanalizowanych spółek, zaś średnia skumulowana anormalna stopa zwrotu wyniosła 3,38%. Oznacza to, że na polskim rynku akcji, podobnie jak na zbadanych wcześniej rynkach zagranicznych, występuje anomalia w postaci efektu indeksowego. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to examine, on the example of companies whose shares are to be included into the WIG20 index portfolio, whether the index effect occurs on the Polish stock market. Based on the study event conducted in 2010-2014 (first quarter) it was demonstrated that abnormal positive returns of new index participants occurred mainly before the announcement of the information about the new index composition. Cumulative abnormal returns were observed for 9 out of 11 analysed companies and the average cumulative abnormal return amounted to 3.38%. This means that on the Polish stock market, like on the foreign markets examined earlier, there is an anomaly in the form of the index effect. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brown, S.J., Warner, J.B., 1985, Using Daily Stock Returns: The Case of Event Studies, Journal of Financial Economics, vol. 14
  2. Gurgul, H., 2012, Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych, 2nd. ed., Warszawa: Wolters Kluwer Polska
  3. Hońdo, T., 2010, Wejście do WIG20 to powód do sprzedaży akcji?, Gazeta Giełdy Parkiet, 30 August
  4. Kiete, K., Uloza, G., 2005, The Information Efficiency of the Stock Markets in Lithuania and Latvia, SSE Riga Working Papers
  5. Kothari, S.P., Warner, J.B., 2007, Econometrics of Event Studies, In: Eckbo B.E. (ed.), Handbook of Corporate Finance. Empirical Corporate Finance, Volume 1, Amsterdam: Elsevier
  6. MacKinlay, A.C., 1997, Event Studies in Economics and Finance, Journal of Economic Literature, vol. 35
  7. Peterson, P.P., 1989, Event Studies: A Review of Issues and Methodology, Quarterly Journal of Business and Economics, vol. 28
  8. Pullen D., Gannon G., 2007, The index effect: An investigation of the price, volume and trading effects surrounding changes to the S&P Australian indices, School Working Paper - Accounting/Finance Series 2007, SWP 2007/07, Deakin University
  9. Szyszka, A., 2002, Reakcje inwestorów, Nasz Rynek Kapitałowy, no. 1 (133)
  10. Wiśniewski, T., 2002, Zmiany portfela WIG20, Nasz Rynek Kapitałowy, no. 1 (133)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu