BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pomykalski Przemysław (Lodz University of Technology), Domagalski Maciej (Lodz University of Technology, graduate)
Tytuł
IPO Underpricing and Financial Analysts' Forecast Accuracy in Poland
Niedoszacowanie cen emisyjnych pierwszych ofert publicznych akcji oraz dokładność prognoz analityków w Polsce
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2015, vol. 1, t. 310, s. 117-132, tab., rys., bibliogr. 34 poz.
Tytuł własny numeru
Neoclasical and Behavioral Finance
Słowa kluczowe
Niedoszacowanie cen akcji, Pierwsza oferta publiczna, Giełda papierów wartościowych, Stopa zwrotu kapitału
Underpricing, Initial Public Offering (IPO), Stock market, Return on Investment (ROI)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonujemy przeglądu teorii, cech aktywności i niedoszacowania cen emisyjnych (IPO underpricing) pierwszych ofert publicznych na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Potwierdzamy, iż wiele zjawisk związanych z IPO nie ma charakteru stałego. Bazując na behawioralnych aspektach niedoszacowania cen emisyjnych akcji weryfikujemy dokładność wycen giełdowych sporządzanych przez analityków przed pierwszymi ofertami publicznymi. Analizując bazę danych stworzoną na potrzeby artykułu obserwujemy rozczarowujący brak dokładności nie tylko w zakresie wycen spółek, ale także w prognozach przychodów, na których owe wyceny bazują.(abstrakt oryginalny)

We review the theory and evidence on IPO activity and underpricing focusing on the Warsaw Stock Exchange and confirm that many IPO phenomena in Poland are not stationary. Focusing on the behavioural reasons for underpricing, we investigate the accuracy of analysts' valuations made prior to initial public offerings. Using a unique set of data, we find a disappointing lack of accuracy, not only in the results of valuations but also in the underlying forecasts of revenues. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Asquith P., Mikhail M., Au A., 2005. Information content of equity analyst reports. Journal of Financial Economics, 72(2).
 2. Banerjee, S., Dai, L., Shrestha, K., 2011. Cross-country IPOs: What explains differences in underpricing? Journal of Corporate Finance, 17(5).
 3. Barber B., Lehavy R., McNichols M., Trueman B., 2003. Reassessing the Returns to Analysts' Stock Recommendations. Financial Analysts Journal, 59(2).
 4. Boubaker, A., Mezhoud, M., 2012. Determinants of the IPO Decision: French Context. Journal of Business Studies Quarterly, 4(1).
 5. Bradley, D. J., Jordan, B. D., & Ritter, J. R., 2008. Analyst behavior following IPOs: the "bubble period" evidence. Review of financial studies, 21(1).
 6. Brav, A., & Gompers, P. A., 1997. Myth or Reality? The Long-Run Underperformance of Initial Public Offerings: Evidence from Venture and Nonventure Capital-Backed Companies. The Journal of Finance, 52(5).
 7. Brzeszczyński J., Gajdka J., Schabek T., 2009. Koniunktura giełdowa a zmiany w realnej sferze gospodarki w Polsce. Przegląd Organizacji.
 8. Brzeszczyński J.,Bohl M., Serwa D., 2012. Large capital inflows and stock market in a thin market, National Bank of Poland Education and Publishing Department.
 9. Capstaff J., Paudyal K., Rees W., 1999. The relative forecast accuracy of UK brokers. Accounting and Business Research, 30(1).
 10. Cassia, L., Giudici, G., Paleari, S., Redondi, R. (2004). IPO underpricing in Italy. Applied Financial Economics, 14(3).
 11. Chan, K., Wang, J., Wei, K., 2004. Underpricing and long-term performance of IPOs in China. Journal of Corporate Finance, 10(3).
 12. Chambers, D., & Dimson, E., 2009. IPO underpricing over the very long run. The Journal of Finance, 64(3).
 13. Chowdhry, B., Sherman, A., 1996. International differences in oversubscription and underpricing of IPOs. Journal of Corporate Finance, 2(4).
 14. Czapiewski L., Jewartowski T., Kałdoński M., Mizerka J., 2011. Determinanty natychmiastowych stóp zwrotu z akcji spółek skarbu państwa dokonujących pierwotnych ofert publicznych. Unpublished manuscript.
 15. Ganesamoorthy L, Shankar H., 2013. The Performance of Initial Public Offerings Based on Their Size: An Empirical Analysis of the Indian Scenario. IUP Journal of Applied Finance, 19(4).
 16. Habib, M., Ljungqvist, A., 2001. Underpricing and entrepreneurial wealth losses in IPOs: Theory and evidence. Review of Financial Studies, 14(2).
 17. Houston, J., James, C., Karceski, J., 2006. What a difference a month makes: Stock analyst valuations following initial public offerings. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 41(01).
 18. Ibbotson R., Jody L. and Ritter J., 1988. Initial public offerings. Journal of Applied Corporate Finance, 1.
 19. Ibbotson R., Jody L. and Ritter J., 1994. The market's problems with the pricing of initial public offerings. Journal of Applied Corporate Finance, 7.
 20. Kołosowska B., 2013. Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rynek kapitałowy w Polsce. Warszawa: CeDeWu Sp. z o.o.
 21. Lamont, O. A., & Thaler, R. H., 2003. Can the Market Add and Subtract? Mispricing in Tech Stock Carve-outs. The Journal of Political Economy, 111(2).
 22. Ljungqvist, A., Wilhelm, W. J., 2005. Does prospect theory explain IPO market behavior? The Journal of Finance, 60(4).
 23. Ljungqvist, A., Nanda, V., & Singh, R., 2006. Hot Markets, Investor Sentiment, and IPO Pricing. The Journal of Business, 79(4).
 24. Ljungqvist A., 2007. IPO Underpricing in B. Espen Eckbo (ed.), Handbook in Corporate Finance: Empirical Corporate Finance, North-Holland.
 25. Loh R., Mian. M., 2006. Do accurate earnings forecasts facilitate superior investment recommendations? Journal of Financial Economics, 80(2).
 26. Lowry M., Schwert W., 2002. IPO market cycles: Bubbles or sequential learning? The Journal of Finance, 57(3).
 27. Loughran T., Ritter J., 2002. Why Don't Issuers Get Upset About Leaving Money on the Table in IPOs? Review of Financial Studies. 15(2).
 28. Ritter J., Kim M., 1999.Valuing IPOs, Journal of Financial Economics. 53(3).
 29. Ritter, J., Welch I., 2002. A review of IPO activity, pricing, and allocations. Journal of Finance, 57(4).
 30. Ritter, J., 2003. Differences between European and American IPO markets. European Financial Management, 9(4).
 31. Roosenboom P., 2012. Valuing and pricing IPOs. Journal of Banking & Finance 36(6).
 32. Różański J., Kaźmierska-Jóźwiak B. 2009. Behawioralne aspekty podejmowania decyzji inwestycyjnych na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. In: Szablewski A., Wójcikowski R. (ed.). Lodz: Monografie Politechniki Łódzkiej.
 33. Womack K., 1996. Do Brokerage Analysts' Recommendations Have Investment Value? Journal of Finance, Vol. 51 (1).
 34. Zarzecki D., Matecki T., 2006, Rekomendacje biur maklerskich - próba analizy, Zarządzanie finansami. Szczecin: WNEiZ.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu