BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rzeszutek Marcin (Warsaw School of Economics, Poland), Czerwonka Monika (Warsaw School of Economics, Poland), Walczak Magdalena (Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
Investor Expertise and the Rationality of Decision Making
Doświadczenie inwestorskie a racjonalność podejmowanych decyzji
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2015, vol. 1, t. 310, s. 133-140, tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Neoclasical and Behavioral Finance
Słowa kluczowe
Podejmowanie decyzji, Inwestor giełdowy, Racjonalność, Analiza behawioralna, Giełda papierów wartościowych
Decision making, Stock exchange investor, Rationality, Behaviour analysis, Stock market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest analiza uwarunkowań racjonalności decyzji wśród polskich inwestorów giełdowych o różnym poziomie doświadczenia w inwestowaniu na giełdzie. Racjonalność decyzji została zdefiniowana z punktu widzenia finansów behawioralnych i została zoperacjonalizowana jako częstość ulegania określonym inklinacjom behawioralnym (zob. efekt pewności) podczas procesu podejmowania decyzji. W badaniach wzięła udział próba 270 osób, podzielona na w trzy grupy badawcze liczące po 90 osób: 90 profesjonalistów aktywnych zawodowo na rynku kapitałowym, 90 drobnych inwestorów, którzy amatorsko zajmowali się inwestowaniem na giełdzie oraz 90 studentów i studentek Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, którzy nie posiadali żadnej wiedzy i doświadczenia w inwestowaniu na giełdzie i posłużyli za grupę kontrolną w badaniu. Uczestnicy badania wypełniali kwestionariusz z podstawowymi informacjami demograficznymi i jednym sytuacyjnym zadaniem, mierzącym podatność na efekt pewności. Analiza wyników wykazała, że uleganie efektowi pewność jest związane z poziomem doświadczenie w inwestowaniu na giełdzie, przy czym im wyższe doświadczenie, tym wyższa podatność na tą inklinację behawioralną. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to is to explore the determinants of the rationality in decision making among polish stock market investors with different level of expertise with investing. Rationality in decision making was defined from the behavioral finance point of view and was operationalized as the frequency of some behavioral biases (see: the certainty effect) within decision making process. In particular, this study aims to investigate the degree of susceptibility the certainty effect among people of various levels of expertise with investing. As there is still a lack of data studies in behavioral finance literature investigating the issues mentioned in this article (or existing results are ambiguous) we treated our study as an exploratory research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akerlof, G.A, & Schiller, R.J. (2009). How Human Psychology Drives the Economy and Why It Matters for Global Capitalism. Ewing, NJ: Princeton University Press.
 2. Braun, P., & Janiw, I. (1992). A case study of expert judgment: economists' probabilities versus base-rate model forecasts. Journal of Behavioral Decision Making 5, 217-235.
 3. Camerer, C. F., & Johnson, E. J. (1997). The process performance paradox in expert judgment: how can experts know so much and predict so badly. In: W. M. Goldstein & R. M. Hogarth (Eds.). Research on judgment and decision making: Currents, connections, and controversies (pp. 342-364). Cambridge: Cambridge University Press.
 4. Camerer C., Loewenstein G. (2003). Behavioral Economics: Past, Present, Future. Mimeo: Carnegie Mellon University.
 5. De Bondt, W., & Thaler, R. (1987). Further evidence on investor overreaction and stock market seasonality. Journal of Finance, 3, 557-580.
 6. Fama, E. F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. Journal of Finance, 25, 34-49.
 7. Fama, E. F. (1991). Efficient capital markets II. Journal of Finance, 46, 1576-1612.
 8. Frąckowiak, W. (2010). Czy ukształtuje się nowy paradygmat finansów? [in:] Frąckowiak W., Szambelańczyk J. (eds.), Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, Poznań, "ZeszytyNaukowe Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", no. 144.
 9. Gajdka, J. (2013). Behawioralne finanse przedsiębiorstw. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 10. Kahneman, D., & Tversky, A. (1973). On the psychology of prediction. Psychological Review, 80, 237-251.
 11. Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory, an analysis of decisions under risk. Economoterica, 47, 263-292.
 12. Kahneman, D., & Tversky, A. (1984). Choices, values and frames. American Psychologist, 39, 341 - 350.
 13. Kahneman, D. (2012). Thinking fast and slow. New York: Penguin Books Ltd.
 14. Krems, J., & Zierer, C. (1994). Are experts immune to cognitive bias? Dependence of "confirmation bias" on specialist knowledge. Zeitschrift für Experimentelle und Angewandte Psychologie 41, 98-115.
 15. Kuhn, T. (1996). The Structure of Scientific Revolutions, 3rd edition. Chicago: University of Chicago
 16. Markowitz, H. M. (1952). Portfolio selection. Journal of Finance, 7, 77-91.
 17. SPSS Inc. (2012). PASW Statistics 21 Core System User's Guide. Chicago, IL: SPSS Inc.
 18. Stephan, E. (1998). Heuristics and biases in decision making: the role of incentives, ability, and expertise. Research Seminar held at the Erasmus University Rotterdam.
 19. Stephan, E., & Kiell, G. (2006). Decision processes in professional investors: does expertise moderate judgment biases? In: E. Hoezl (Ed.). Fairness and competition. Proceedings of the IAREP/SABE Conference (pp. 1-6). Vienna: WUV Universitaetsverlag.
 20. Szyszka, A. (2007). Wycena papierów wartościowych na rynku kapitałowym w świetle finansów behawioralnych [A behavioral finanse perspective on valuation of securities on the capital market]. Poznań, Poland: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 21. Szyszka, A. (2010). Preferences and belief based models. In: H. K. Baker & J. Nofsinger (Eds.). Behavioral Finance: Investors, Corporations, and Markets, (pp. 351 - 372). Hoboken, NJ: J. Wiley & Sons.
 22. Tyszka, T., & Zielonka, P. (2002). Expert judgments: financial analysts vs. weather forecasters. Journal of Psychology and Financial Markets, 3(3), 152-160.
 23. Von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1944). Theory of games and economic behavior. Ewing, NJ: Princeton University Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu