BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Blanke-Ławniczak Katarzyna (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Koncepcja zarządzania internacjonalizacją małych i średnich przedsiębiorstw
The Concept of Small and Medium Size Enterprise Internationalization Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 13-22, rys., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarządzanie strategiczne, Handel międzynarodowy
Enterprise internationalization, Small business, Strategic management, International trade
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę zdefiniowania pojęcia zarządzanie internacjonalizacją w małych i średnich przedsiębiorstwach, nie wykluczając jednocześnie przedsiębiorstw dużych. Studia światowej literatury przedmiotu wykazały niedobór wiedzy w tym obszarze. Autorzy kluczowych teorii internacjonalizacji koncentrują się raczej na przebiegu samego procesu, marginalizując znaczenie wiedzy, umiejętności, mentalności i decyzyjności kierownictwa przedsiębiorstw. Warunki gospodarowania przedsiębiorstw w zglobalizowanym świecie wymuszają na badaczach biznesu międzynarodowego spojrzenie na internacjonalizację firmy z perspektywy zarządzania strategicznego. Takie podejście zdeterminowało strukturę artykułu, w którym najpierw przedstawiono uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, następnie przeprowadzono studia literatury przedmiotu, definiujące internacjonalizację i kolejno podjęto wstępną próbę przedstawienia koncepcji zarządzania internacjonalizacją.(abstrakt oryginalny)

This article is an attempt at defining the notion of internationalization management of small and medium size enterprise, not excluding bigger firms. A review of world literature on the subject has revealed inadequate related knowledge. The authors of the key theories revolving around internationalization tend to focus on the course of the process, at the same time belittling the importance of the knowledge, skills, mentality and decision-making on the part of management boards. The conditions of managing companies in a globalized world force researchers into international business to look at corporate internationalization from the point of view of strategic management. This approach has determined this article's structure: the justification of the research issue has been presented as first, followed by a study of literature on the subject which defines internationalization. Subsequently, a preliminary attempt has been made to present the concept of internationalization management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bojar E., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w regionach słabo rozwiniętych-studium porównawcze Polski i Irlandii. Efekty i zagrożenia, TNOiK, Toruń 2008.
 2. Chetty S., Dimensions of Internationalization of Manufacturing Firms in the Apparel Industry, "European Journal of Marketing" 1999, nr 33 (1/2).
 3. Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2009.
 4. EMCC, Managing business internationalization, Wyd. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin & Bruksela 2003, www.eurofound.europa.eu/emcc/content/source/eu03010a.htm # contentpage.
 5. Freeman S., Cavusgil S.T., Towards a Typology of Commitment Stages Among Managers of Born-Global Firms. A Study of Accelerated Internationalization, "Journal of International Marketing" 2007, nr 15 (4).
 6. Forgren M., Johanson J., Managing Internationalization in Business Networks, w: Managing Networks in International Business, Gordon and Breach, Philadelphia and Amsterdam 1992.
 7. Gorynia M., Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, PWE, Warszawa 2005.
 8. Gorynia M., Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 9. Grudzewski W.M, Hejduk I.K, Projektowanie systemów zarządzania, Diffin, Warszawa 2001.
 10. Hanh D., Commentary on Chapter 2, J. Johanson, J.E. Vahlne, Management of Internationalization, w: Perspectives on Strategic Change, red. L. Zan, S. Zambon, A.M. Pettigrew, Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London 1993.
 11. Johanson J., Vahlne J.H., The Internationalization Process of the Firm - A Model of Knowledge Studies, "Journal of International Business Studies", 8 (1) Spring/Summer 1997.
 12. Loustarinen R.K., Inward-Outward Connections in Internationalization, "Journal of International Marketing" 1993, nr 1 (1).
 13. Penc J., Zarządzanie w warunkach globalizacji, Diffin, Warszawa 2003.
 14. Pennrose E., The Theory of Growth of the Firm, Oxford 1966.
 15. Przybylska K., Pomiar internacjonalizacji przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa" 2006, nr 3.
 16. Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, "Harvard Business Review" 1990, nr 3.
 17. Rugman A.M., Hodgetts R.M., International Business. A Strategic Management Approach, Pearson Education Limited, Edinburgh Gate 2000.
 18. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004.
 19. Welch L.S., Benito G.R.G., Silsteth P.R., Karlsen T., Exporting Outward-Inward Internationalization: A Knowledge and Network Perspective, "Industrial Marketing Management" 2003, nr 32 (5).
 20. Welch L.S., Luoastarien R., Internationalization - Evolution of the Concept, "Journal of General Management" 1988, nr 14 (2).
 21. Wiktor J.W., Oczkowska R., Żbikowska A., Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, PWE, Warszawa 2008.
 22. Vissak T., The Internationalization of Foreign-owned Enterprises in Estonia: A Network Perspective, Dissertationes Rerum Oeconomicarumuniversitatis Tartuensis, Tartu 2003.
 23. Yip G.S., Strategia globalna, PWE, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu