BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fronczek Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Światowe przepływy usług w XXI w.
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Gospodarka światowa w XXI wieku - kierunki przemian, 2015, s. 64-92, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka światowa, Usługi
World economy, Services
Abstrakt
Definicja usług nie jest jednoznacznie określona w literaturze przedmiotu. Z reguły jednak podkreśla się, że usługami są dobra o charakterze niematerialnym, czynności związane z zaspokajaniem potrzeb ludzkich, chociaż nie służą one bezpośredniemu wytwarzaniu przedmiotów . W praktyce stosuje się zazwyczaj podział usług opracowany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Zgodnie z nim rozróżnia się: a) usługi czyste (w wąskim znaczeniu): - transportowe: przewozy pasażerów, frachty, czarterowanie pojazdów, usługi pomocnicze i dostawcze (np. składowanie, zaopatrzenie), - podróże: usługi nabywane przez osoby podróżujące w celach zdrowotnych, turystycznych, edukacyjnych i innych (np. hotelarskie, gastronomiczne itp.), - pozostałe usługi rynkowe: usługi komunikacyjne, pocztowe, budowlane, finansowe, honoraria autorskie, opłaty licencyjne i inne, b) usługi w szerszym znaczeniu: - dochody z czynników produkcji zatrudnionych za granicą, - różnego rodzaju usługi rządowe (np. utrzymanie przedstawicielstw, składki w organizacjach międzynarodowych itp.) . Większość danych w tej części pracy dotyczy tylko czystych usług rynkowych, ale w punkcie 3.4, zawierającym charakterystykę rodzajową eksportu usług w różnych częściach świata, zamieszczono dodatkowo dane dotyczące różnych usług rządowych, pomijając jednak dochody z czynników produkcji. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wybrane zagadnienia, red. J. Dudziński, H. Nakonieczna-Kisiel, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 2007.
  2. Bożyk P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Teoria i polityka, PWE, Warszawa 2008.
  3. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. J. Rymarczyk, PWE, Warszawa 2006.
  4. http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx.
  5. Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2007-2010, red. K. Marczewski, IBRKiK, Warszawa 2009.
  6. Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 1999-2001, red. K, Marczewski, IKCHZ, Warszawa 2001.
  7. International Trade Statistics 2012, WTO, Geneva 2012.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu