BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tymiński Jerzy (Higher School of National Economy in Kutno)
Tytuł
Elements of Control Theory Applied to an Investment Portfolio in the Capital Market. The Optimal Time Horizon for Selling a Portfolio
Elementy teorii sterowania zastosowane do portfela inwestycyjnego na rynku kapitałowym. Optymalny moment sprzedaży portfela
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2015, vol. 1, t. 310, s. 167-176, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Neoclasical and Behavioral Finance
Słowa kluczowe
Portfel inwestycyjny, Giełda papierów wartościowych, Optymalizacja, Strategia inwestycyjna
Investment portfolio, Stock market, Optimalization, Investment strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł odnosi się do siły oddziaływania zarówno organów nadzoru, jak i samych uczestników rynku na wykorzystywanie kapitału docelowego jako narzędzia zarządzania ryzykiem. Zostały w nim zestawione czynniki istotne na rynku finansowym w okresie transformacji. W artykule analizie poddano interakcje między tymi czynnikami a stosowaniem kapitału docelowego jako narzędzia zarządzania ryzykiem. Stawiamy hipotezy, że istnieje słaba zależność statystyczna między wartością goodwillu a występowaniem kapitału docelowego w spółkach publicznych oraz słaba statystyczna zależność między statusem podmiotu jako przedsiębiorstwa bankowego a występowaniem w nim kapitału docelowego. Zastosowanie procedur logitowych do danych dotyczących spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, pozwoliło sformułować wnioski odnoszące się do wszystkich 386 podmiotów domicylowanych Polsce, notowanych 30 grudnia 2011 r. Stwierdziliśmy, że częściowo efektywny rynek nie wymusza skutecznie zastosowania mechanizmu kapitału docelowego jako narzędzia zarządzania ryzykiem. Wskazujemy, że siły rynkowe są zastępowane wymogami nadzorczymi; dlatego rozwój skutecznych narzędzi zarządzania ryzykiem jest związany z aktywnością regulatora i nadzorcy rynku finansowego. (abstrakt oryginalny)

W artykule przedstawiono koncepcję sterowania kapitałem w procesach nabycia portfeli inwestycyjnych. Nabywany portfel został zoptymalizowany według dwóch wariantów. Portfel I wyliczony został przy zastosowaniu metody tradycyjnej. Portfel II skonstruowany został z wykorzystaniem elementów teorii niezawodności i metody programowania dynamicznego. Artykuł zawiera również analizę odsprzedaży posiadanego portfela w aspekcie popytu na instrumenty finansowe na rynku kapitałowym oraz wyznaczenie najkorzystniejszego dla inwestora momentu tej transakcji. Przedstawiona koncepcja dotycząca racjonalnych decyzji inwestycyjnych w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie może być stosowana przez menedżerów przy określaniu efektywnego portfela instrumentów finansowych. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bellman R., 1965, Adaptacyjne procesy sterowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. DeBondt W. F. M., Thaler R., 1960, Does the Stock Market Overreact, Journal Finance.
  3. Chiang A. C., 1994, Podstawy ekonomii matematycznej, PWE, Warszawa.
  4. Haugen R. A., 2000, Teoria nowoczesnego inwestowania, Wydawnictwo WIG PRESS, Warszawa.
  5. Jajuga K., Jajuga T., 1998, Inwestycje instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  6. Pońsko P., 2000, Optymalizacja dynamiczna wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo ELIPSA, Warszawa.
  7. Trzaskalik T. (red.), 2004, Modelowanie preferencji a ryzyko, Wydawnictwo Akademii Ekono-micznej w Katowicach, Katowice.
  8. Tymiński J., Zawiślak R., 2008, Dwukryterialna koncepcja wyboru instrumentów finansowych dla efektywnej konstrukcji portfela i jego optymalizacja na rynku kapitałowym, [w:] Zarządzanie finansami, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
  9. Tymiński J., Zawiślak R., 2009, Wykorzystanie elementów teorii sterowania w problematyce optymalizacji portfela inwestycyjnego na rynku kapitałowym, [w:] Zarządzanie finansami, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu