BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brojakowska-Trząska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wsparcie internacjonalizacji - programy stymulowania umiędzynarodowienia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Support Internationalisation - Programs to Stimulate the Internationalization Micro, Small and Medium Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 32-43, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wsparcie finansowe, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Regionalny Program Operacyjny
Enterprise internationalization, Small business, Financial support, Enterprise competitiveness, Regional Operational Programme (ROP)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Aktywna obecność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych świadczyć może o ich międzynarodowej konkurencyjności. Określenie czynników warunkujących stopień umiędzynarodowienia może stanowić wskazówkę dla polityki gospodarczej w zakresie środków wsparcia działalności eksportowej MSP. W artykule zaprezentowano wybrane programy wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie internacjonalizacji działalności.(abstrakt oryginalny)

The active presence of micro, small and medium-sized enterprises in foreign markets can provide to their international competitiveness. To identify the factors determining the degree of internationalization can provide guidance for economic policy in the field of export business support measures for SMEs. The article presents selected programs support micro, small and medium-sized enterprises in the field of internationalization. The paper presents the basic determinants (mainly barrier) internationalization of the group SME sector.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Biznes Międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, red. M.K. Nowakowski, SGH w Warszawie, Warszawa 2005.
  2. Brojakowska-Trząska M. (zmiana nazwiska z M. Kosowska), Wpływ procesu internacjonalizacji na strategie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, praca doktorska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
  3. Europe 2020, Communication on an Integrated Industrial Policy, nr 614, Komisja Europejska 2010.
  4. Kompendium wiedzy o konkurencyjności, red. M. Gorynia, E. Łaźniewska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
  5. Morawczyński R., Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim, Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV, www.statsoft.pl/czytelnia.html (2.01.2015).
  6. Nowiński W., Nowara W., Stopień i uwarunkowania internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" 2011, nr 3.
  7. Pietrasieński P., Aktywizowanie internacjonalizacji europejskich małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie wybranych polskich programów wsparcia, "Marketing i Rynek" 2013, nr 8.
  8. Remiasz M., Bariery internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2007, red. A. Bielawska, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
  9. Zou S., Stan S., The determinants of export performance: a review of the empirical literature between 1987 and 1997, "International Marketing Review" 1998, vol. 15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu